| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |
:MARET
GPS:
48°46´11.19" N
17°49´33.57" E
:map
:telephone
+421 - 32 - 771 6166
+421 - 32 - 771 2161
:fax
+421 - 32 - 771 2692
:e-mail
 
odbyt-
fakturácia
: kl. 101
tech. informácie
: kl. 102
:0905506058
sklad
: kl. 103
tech. info AMIT
: kl. 104
ekonomické
odd.
: kl. 105
konateľ
: kl. 106
:0905752258
obchod.
referent
: kl. 107
:0915765126
 

 

MARET systém s.r.o. - veľkoobchod meracej a regulačnej techniky.


Meracia a regulačná technika Vám ušetrí energie...

Naša firma zabezpečuje meraciu a regulačnú techniku pre snímanie, monitorovanie a reguláciu rôznych typov energií.
Zaoberáme sa meraním rôznych druhov veličín jednotlivých energií, ako je napr.: teplota, vlhkosť, tlak, hladina,
detekcia plynov, osvetlenie
. Tieto veličiny nielen meriame, ale i archívujeme prostredníctvom dataloggerov,
záznamníkov, monitorovacích systémov
. Pre indikáciu a výstražné hlásenie odklonu od prevádzkových stavov
ponúkame indikátory, zobrazovače a poruchové signalizácie. V prípade potreby merať viacero signálov
prostredníctvom jedného zobrazovača je riešenie jednoduché, použitím prepínača meracích miest.

Regulovanie médií, ako je voda, para, plyn je riešené prostredníctvom akčných členov - ventilov so servopohonom
resp. s elektromagnetickými pohonmi
. Ventily môžu byť regulačné a uzatváracie.
Podľa spôsobu pripojenia máme v ponuke bezprírubové, prírubové ako i závitové. Ponuka servopohonov
je rozsiahla. Medzi hlavné priority patrí ovládanie servopohonov. V ponuke máme dvojpolohové,
trojpolohové a proporcionálne
ovládanie. Napr. dvojpolohové ovládanie môže byť aj prostredníctvom
jednej žily tzv. jednopólové. Proporcionálne ovládanie má rôzne varianty unifikovaných vstupných signálov ( 0÷10V DC,
0/4÷20mA).

Pre komplexné monitorovanie, snímanie, riadenie, ovládanie máme v ponuke kompletný riadiaci systém AMiT.
Riadiaci systém pre priemyslovú automatizáciu ponúkame v rôznych modifikáciách. Od malých kompaktných
systémov
až po obsahovo najväčší modulárny systém. Pre tento systém ponúkame i vzdialenú vizuálizáciu
SCADA/HMI systém Promotic. Systém Promotic je objektový softverový nástroj pre tvorbu aplikácií, ktoré
monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v rôznych oblastiach priemyslu, ako je napr. ENERGETIKA,
TEPLO, TELEMETRIA ...
. Súčasťou ponuky je aj komplexné oživenie a konfigurácia riadiaceho systému
AMiT a vizuálizácie PROMOTIC.

odr teplota a vlhkosť (snímače teploty, snímače teploty s korekciou, teplotné sondy, teplotné spínače,
digitálne teplomery, kombinované snímače teploty a vlhkosti, prevodníky)
odr tlak (snímače tlaku, spínače tlaku, presostaty, manometre, súpravy pre meranie, oddelovače)
odr hladina (kapacitné hladinomery, vodivostné hladinomery, ultrazvukové hladinomery,
príslušenstvo pre snímače hladiny)
odr detekcia plynov (detektory výbušných plynov, detektory toxických plynov, detektor chladív,
kombinované detektory, vyhodnocovacie zdroje, prenosné zariadenia
odr záznamníky teploty, tlaku, vlhkosti, udalostí ... (dataloggery, záznamníky s tlačiarňou,
commetre, monitorovacie systémy, príslušenstvo)
odr ventily a servopohony (elektromagnetické ventily, pohony pre vzduchotechniku, zmiešavače,
guľové ventily, zdvihové ventily)
odr riadiace systémy (priemyselné terminály, kompaktné systémy, modulárny systém, prídavné jednotky,
zdroje, komunikačné prevodníky, vizualizácia)
odr rôzne zariadenia (regulátory a indikátory, prepínače, poruchová signalizácia, snímače osvetlenia)


Identifikačné údaje MARET systém

názov : MARET systém s.r.o.
sídlo : Podjavorinskej 1614, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO : 43 876 994
IČ DPH : SK2022507949
banka : ČSOB a.s.,pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu : 4005865116/7500

Prehľad zastupujúcich firiem

:Amit
:Belimo
:BHV
:Comet
:Danfoss
:Dinel
:JTO
:Mikrosys
:Sensit
:Cressto
:MAVE
:Regmet
:Honeywell
:Siemens
Lufberg
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |