| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |
:MARET Systém
:map
:telephone
+421-32-771 6166
+421-32-771 2161
:fax
+421-32-771 2692
:e-mail
 
odbyt-
fakturácia
: kl. 101
tech. informácie
: kl. 102
:0905506068
sklad
: kl. 103
tech. info AMIT
: kl. 104
ekonomické
odd.
: kl. 105
konateľ
: kl. 106
:0905752258
obchod.
referent
: kl. 107
:0915765126
 

Aktuálne informácie o nových produktoch a akciách.


Novinky 01/2018
:: detekcia plynov
GIC40N - detektor prítonosti oxidu uhoľnatého
NZ34 - napájací zdroj pre detektory
NZ424 - napájací zdroj pre detektory s výstupom 4-20mANovinky 12/2017
:: snímače rýchlosti prúdenia vzduchu
PFLV - snímače rýchlosti prúdenia vzduchu s napäťovým, alebo prúdovým signálom
PFLM - snímače rýchlosti prúdenia vzduchu s komunikáciou Modbus


Novinky 02/2016
:: snímače tlaku
MBS 1700 - snímač tlaku pre všeobecné použitie
MBS 1900 - snímač tlaku pre vzduchové a vodné aplikácie
MBS 3000 - snímač tlaku pre všeobecné priemyslové aplikácie
MBS 3100 - snímač tlaku pre lodné aplikácie
MBS 3200 - snímač tlaku pre aplikácie s veľkým zaťažením
MBS 4010 - snímač tlaku s oddeľovacou membránou


Novinky 01/2016
:: dataloggery
PTS 2-8 - jednotka pre meranie, sledovanie a archivácii analógových signálov


Novinky 10/2015
:: snímače teploty
Snímače teploty s magnetickým uchytením - Snímače teploty pre kontaktné meranie povrchovej teploty z feromagnetických materiálov.


Novinky 07/2015
:: digitálne súpravy pre meranie tlaku
Multilogger - Multilogger je zariadenie, ktoré spája hlavné výhody ručných batériových zariadení s viackanálovými meracími ústredňami, ako i možnosťou sledovať on-line namerané hodnoty, alebo naopak pracovať s historickými údajmi. Prístroj je určený na meranie a zaznam fyzickálnych a elektrických veličín.


Novinky 10/2014
:: digitálne súpravy pre meranie tlaku
DMS - digitálny merač tlaku s dataloggerom

:: snímače teploty s káblom a kovovým púzdrom
TGL, TGLJ
- všetky typy senzorov
TG3 - Pt, Ni, NTC, termočlánok K, J
TG12 - Pt100,Pt500, Pt1000
TG60, TG61 a TG62 - bajonetové uchytenie, všetky typy senzorov
TG80, TG80 a TG82 - Pt, Ni, NTC, termočlánky
TR092B - Pt100,Pt500, Pt1000
TR093 a TR093A - Pt100,Pt500, Pt1000, Ni1000, NTC, Termočlánok K, J
TR125 - Pt, Ni, NTC, TCx


Novinky 11/2013
:: detekcia prítomnosti plynov
GI30(K)(N) - detektor horľavých plynov

:: katalóg a príručka prístrojov firmy SENSIT
katalóg
- katalóg SENSIT 2013
príručka
- pre konštruktérov, projektantov a realizátorov meracej a regulačnej techniky


Novinky 10/2013
:: kombinované snímače
PHV - snímače teploty s konfigurovateľným napäťovým resp. prúdovým výstupom
PHM - snímače teploty s výstupom ModBus RTU


Novinky 07/2013
:: snímače
x61x - Snímače teploty, vlhkosti a barometrického tlaku s displejom a pripojením na Ethernet


Novinky 05/2013
:: prevodníky
ST485 - prevodníky teplota / RS485

:: spínače teploty
TSDD - spínače teploty v priestore, príložné, pre VZT a do potrubia


Novinky 02/2013
:: guľové ventily
ZV - zónové ventily uzatvárané pružinou

:: spínače tlaku
PSxxx - diferenčné spínače tlaku


Novinky 11/2012
:: guľové ventily
ZV - zónové ventily

:: pohony pre vzduchotechniku
EF24A.. - servopohony s pružinou - 30Nml

:: kombinované snímače a regulory
Hx0xx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 (výstup relé)
Hx3xx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 (výstup relé + RS232)
Hx4xx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 (výstup relé + RS485)
Tx5xx - kompaktné snímače teploty, vlhkosti, atmosferického tlaku a CO2 s pripojením na Ethernet


Novinky 07/2012
:: riadiace systémy
ACC110 - regulátor cirkulačného čerpadla
AMR-DI2RO2 - podomietkový modul
AMR-FCT10/01 - regulátor FanCoil jednotiek
AMR-OP10/90 - regulátor s dotykovým displejom
AMR-RTV10/01 - regulátor tepelného zdroja
AMR-OP30 - nástenný ovládač
AMR-OP31 - nástenný ovládač
AMR-OP33 - nástenný ovládač
AMR-OP35 - nástenný ovládač


Novinky 06/2012
:: riadiace systémy
DetStudio - vývojové prostredie pre systémy AMiT
DetStudio Tools - rozšírenie DetStudio pre regulátory AMREG, NOA
AWDet - parametrizačné prostredie pre tvorbu webových stránok webových serverov riadiacích systémov AMiT


Novinky 11/2011
:: hladina
detektor chladiva GC20R
kapacitný hladinomer nafty CLM-40

:: osvetlenie
snímač intezity osvetlenia po RS485 P20A resp. P21A

:: meracie prístroje
panelové meracie prístroje rada RMD

Novinky 05/2011
:: hladina
kapacitný snímač CLS-53N
hydrostatický hladinome HLM-25S

Novinky 02/2011
:: ventily a servopohony
guľové servopohony série BV

:: teplota
snímače teploty do 400°C s krytím IP68
snímače teploty do 400°C s programovateľným prevodníkom s krytím IP68
online teplomer s pripojením na Ethernet


:: tlak
digitálny merač tlaku Ex - DMU-JB
snímač tlaku Ex - séria N-JB
univerzálny snímač tlaku Ex - séria Z-JB
panelový digitálny merač tlaku - PMI
multifunkčný zobrazovač-komparátor-konvertor - SD
inteligentný snímač tlaku - séria SR
inteligentný snímač diferenčného tlaku - séria SH

:: prúdenie
snímač prúdenia - SNP
spínač prúdenia - SPP

::systémy - ovládače
NOA20 je nahradený ovládačom NOA30
NOA21 je nahradený ovládačom NOA31
NOA23 je nahradený ovládačom NOA33
NOA25A je nahradený ovládačom NOA35
ovládacia jednotka do panelu NOA170

::systémy - kompakty
AMiRiS99 je nahradený AMiRiS99S (integrovaný ethernet)
AMAP99 je nahradený AMAP99S (integrovaný ethernet)
AMiNi2DS je nahradený AMiNi4DS (všetky AI sú univerzálne)
grafický priemyselný terminál APT3221WT


Novinky 01/2011
:: monitoring
MS6D, MS6R - univerzálny monitorovací systém

:: servopohony
servopohony vzduchotechnických klapiek 5Nm s pružinou
servopohony vzduchotechnických klapiek 10Nm s pružinou
servopohony vzduchotechnických klapiek 2Nm
servopohony vzduchotechnických klapiek 4Nm
servopohony vzduchotechnických klapiek 8-16-24Nm
servopohony vzduchotechnických klapiek 8-16 Nm rýchleNovinky 07/2010
:: teplota
H30xx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti

:: elektromagnetické ventily
HEV251B - 2/2 cestný elektromagnetický ventil s pomocným zdvihom

:: hladina
ULM-70 - ultrazvukový hladimore pre meranie výšky hladín kvapalín a sypkých materiálov


Novinky 03/2010
:: teplota
OF2000 - ovládací modul pre DDC regulátory fan-coil jednotiek
TG68 - sondy pre meranie teploty plynných a kvapalných látok
Extériérové snímače - sú určené pre kontaktné meranie teploty plynných látok


Novinky 01/2010
:: teplota
TPxx - párované snímače teploty
TSZ2(H) - spínače teploty


Novinky 10/2009
:: riadiace systémy
odrážka NOAxx - nástenné ovládače
odrážka DM-GSM - modem pre sieť GSM
odrážka DM-GPRS - modem pre sieť GPRS/GSM
odrážka DM-FCA a DM-FCT kombinované moduly pre ovládanie FanCoil jednotiek
odrážka DM-RFC - prijímač-vysielač bezdrátového systému

:: hladina
FLD-48 - kapacitný hladinový snímač "MEDÚZA"
odrážka IRU-420 - izolačný prevodník
odrážka TDU-1211 - časovacia regulačná jednotka
odrážka DSU-2422-N(P) - dvojitá napájacia jednotka
odrážka LCU - regulačné napájacie jednotkyNovinky 08/2009
:: tlak
odrážka 214 - tlakové spínače
odrážka T2x14 - snímač atmosferického tlaku s výstupom 4÷20mA resp. 0÷10V


Novinky 07/2009
:: detekcia
odrážka GR31 - detektor výbušných plynov do zóny 2, ako náhrada za výbehový typ GI31

::tlak
snímače tlaku série M


Novinky 05/2009
:: tlak
odrážka SV - snímač tlaku s automatickým ofsetom


Novinky 11/2008
:: detekcia
odrážka AS01 - analytická sonda pre GD500


Novinky 10/2008
:: detekcia
odrážka GD51 - prenosný detektor horľavých plynov
odrážka GDCO - prenosný detektor oxidu uhoľnatého

:: teplota, tlak, vlhkosť
Hxxxx - regulátory a snímače teploty, vlhkosti a tlaku
PTS81 a PTS91 - snímače teploty do 400°C s programovateľným prevodníkom
snímače teploty v nerezovom púzdre

:: záznamníky
T-PRINT - inovácia dataloggerov pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou
T-PRINT IP65 - dataloggerov pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou


Školiace stredisko riadiacích systémov AMiT
Firma MARET systém zabezpečuje v spolupráci s firmou AMIT školenie projektantov a softwarových programátorov riadiacich systémov AMIT.
Školenie je jednodňové a bezplatné.
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 11.01.2018 |