| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Commetre - digitálne teplomery, vlhkomery a barometre

Prístroje sú určené pre priame merania a záznam teploty ( prípadne vlhkosti vzduchu a atmosferického tlaku) do svojej vnútornej energeticky nezávislej pamäti v nastavenom časovom intervale. Z pamäte prístroja je možné pomocou dodaného programového vybavenia zaznamenané teploty preniesť po sériovej linke RS232 do PC k archivácii, alebo ďalšiemu vyhodnoteniu. Prístroj sa prepája s PC dodaným komunikačným káblom len pre prenos dát z pamäti, pričom po dobu pripojenia nie je možné meranie ani záznam.

 

 

:katalógový list Commeter - teplomer (-200 až +1700°C) pre termočlánky J,K,S
:katalógový list
Sondy K pre commetre


:C3120


  • prepínanie typu termočlánku z klávesnice
  • dvojriadkový LCD displej zo špeciálnymi znakmi
  • nastaviteľný dvojúrovňový alarm s akustickou signalizáciou pre každý kanál
  • pamäť minimálnej a maximálnej hodnoty
  • pamäť Hold pre uchovávanie meraných hodnôt pre neskorší download
  • automatická kompenzácia teploty studeného konca termočlánku

 

 

 

 


Spoločné technické údaje
Rozsah prevádzkových teplôt -10 až +60°C
Konektor sondy teploty subminiatúrny konektor pre termočlánky
Presnosť bez sond - termočlánky K (NiCr-Ni) ±(0,4°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -200 až +1300°C
Presnosť bez sond - termočlánky J (fe-Co) ±(0,4°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -200 až +750°C
Presnosť bez sond - termočlánky S (PtRh-Pt) ±(0,85°C + 0,1%) z hodnoty v rozsahu -50 až +1700°C
Rozlíšenie termočlánky J, K: 0,1°C od -99,9 do +999,9°, inka 1°C
termočlánky S: 0,4°C od -50°C do +999,9°C, inak 1°C
Rozmery bez sond 141 x 71 x 27mm
Napájanie batéria 9V
Životnosť batérie 2 mesiace

Technické údaje - prístroje zo záznamom (typy Dxxxx)
Voľby typu záznamu 1. ručné ukládanie: kapacita 1000 uložených sád hodnôt
2. automatický záznam necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví, celková kapacita 16.000 hodnôt
2. automatický záznam cyklický: po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými, celková kapacita cca 15.200 hodnôt (14.100 hodnôt u jednokanálového teplomeru D0311)
Hodiny reálneho času rok, prestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Prepojenie s PC sériová linka RS232
Interval vzorkovania pri automatickom zázname 18 nastaviteľných hodnôt od 10s do 24hod (10s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1hod, 2hod, 4hod, 6hod, 12hod, 24hod)

Typy prístrojov
Typ Popis loggera
C0311 Jednokanálový teplomer, bez možnosti pripojenia na PC
D0311 Jednokanálový teplomer s možnosťou automatického záznamu s výstupom RS232
C0321 Dvojkanálový teplomer, bez možnosti pripojenia na PC
D0321 Dvojkanálový teplomer s možnosťou automatického záznamu s výstupom RS232

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
V cene záznamových prístrojov (typy začínajúce písmenom D) je transportný kufrík, batéria 9V, komunikačný kábel pre PC a upevňovací samolepiaci Dual Lock. Prístroje so záznamom sú vybavené konektorom pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra. Súčasťou je aj jednoduchý program pre Windows pre načítanie informácii o prístroji, nastavenie hodín v prístroji, prenos dát z prístroja, prehliadanie a tlač hodnôt vo forme tabuliek alebo grafov. Namerané hodnoty je možné vyexportovať do formátu dbf alebo txt. V cene prístrojov bez záznamu (typy začínajúce písmenom C) je puzdro z umelej kože a batéria 9 V. Prístroje bez záznamu majú aj konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra.

Príslušenstvo za príplatok:

A1515 napájací adaptér 230V/12V DC. Batériu 9V je potrebné nahradiť NiCd akumlátorom 9V.
A3400 NiCd akumulátor
rozšírený software pre Windows´95, ´98, ´NT, 2000 – farebná tlač, voľby časového a zvislého merítka grafov a ďalšie funkcie kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |