| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Commetre - digitálne teplomery, vlhkomery a barometre


Prístroje sú určené pre priame merania a záznam teploty ( prípadne vlhkosti vzduchu a atmosferického tlaku) do svojej vnútornej energeticky nezávislej pamäti v nastavenom časovom intervale. Z pamäte prístroja je možné pomocou dodaného programového vybavenia zaznamenané teploty preniesť po sériovej linke RS232 do PC k archivácii, alebo ďalšiemu vyhodnoteniu. Prístroj sa prepája s PC dodaným komunikačným káblom len pre prenos dát z pamäti, pričom po dobu pripojenia nie je možné meranie ani záznam.

 

D0221 - teplomer dvojkanálový pre Pt1000 a Ni1000

Sondy pre commetre Pt 1000 a Ni1000/6180


:C3120


 • dvojriadkový LCD displej zo špeciálnymi znakmi
 • nastaviteľný dvojúrovňový alarm s akustickou i optickou signalizáciou pre každú veličinu
 • pamäť minimálnej a maximálnej hodnoty
 • pamäť Hold pre uchovávanie meraných hodnôt pre neskorší download
 • rozsah prevádzkových teplôt -30 až +65°C
 • konektory sond teploty - cich
 • napájanie - batéria 9V, životnosť cca 6 mesiacov
 • rozmery bez sond 141x71x27mm

 Technické údaje - záznamové teplomery D0221
Počet kanálov dvojkanálový
Vstupy teploty odporové Pt1000: -200 až +500°C
odporové Ni1000/6180ppm: -50 až 250°C
Presnosť vstupu Pt1000 bez sondy ±0,3°C v rozsahu -50°C až +100°C
±0,3% z meranej hodnoty od +100 do +500°C
±0,6% z meranej hodnoty od -200 do -50°C
Presnosť vstupu Ni1000 bez sondy ±0,2°C v rozsahu -50 až +100°C
±0,2% z meranej hodnoty od +100 do +250°C
Rozlíšenie 0,1°C od -99,9 do +500°C, inak 1°C
Typ záznamu 1. ručné ukládanie: kapacita 1000 uložených sád hodnôt
2. automatický záznam necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví, celková kapacita 16.000 hodnôt
2. automatický záznam cyklický: po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými, celková kapacita cca 15.200 hodnôt (14.400 hodnôt u jednokanálového teplomeru D0211)
Hodiny reálneho času rok, prestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Prepojenie s PC sériová linka RS232
Interval vzorkovania pri zázname 18 nastaviteľných hodnôt od 10s do 24hod (10s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1hod, 2hod, 4hod, 6hod, 12hod, 24hod)

C0121 - teplomer pre priame meranie teploty -50 až +250°C pre Ni1000/6180ppm

Technické údaje - teplomery bez záznamu C0111, C0121, C0141 (-50 až +250°C)
Rozsah prevádzkových teplôt -30 až +65°C
Vstupy teploty odporový Ni1000 - 6180ppm/°C
Počet kanálov C0111: jednokanálový so záznamom
C0121: dvojkanálový so záznamom
C0141: štvorkanálový so záznamom
Presnosť vstupu bez sondy ±0,2°C v rozsahu -50°C až +100°C
±0,2% z meranej hodnoty od +100 do +500°C
Presnosť merania teploty
vrátane dodaných sond
±0,4°C v rozsahu -50°C až +100°C
±0,5% z meranej hodnoty od +100 do +500°C
Napájanie batéria 9V
Typická životnosť batérie 6 mesiacov
Konektory sond teploty cinch
Rozmery 141 x 71 x 27mm

Príslušenstvo zahrnuté v cene:
V cene záznamových prístrojov (typy začínajúce písmenom D) je transportný kufrík, batéria 9V, komunikačný kábel pre PC a upevňovací samolepiaci Dual Lock. Prístroje so záznamom sú vybavené konektorom pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra. Súčasťou je aj jednoduchý program pre Windows pre načítanie informácii o prístroji, nastavenie hodín v prístroji, prenos dát z prístroja, prehliadanie a tlač hodnôt vo forme tabuliek alebo grafov.
V cene prístrojov bez záznamu (typy začínajúce písmenom C) je púzdro z umelej kože a batéria 9 V. Prístroje bez záznamu majú aj konektor pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra.

Príslušenstvo za príplatok:

 • iba typy "D" - sondy so senzorom Pt1000/3850ppm s konektorom Cinch k teplomerom – za označením je znak
 • iba typy "D" - napájací adaptér A1515 230V-50Hz/12 V DC. Batériu 9 V je treba nahradiť NiCd akumulátorom 9 V.
 • iba typy "D" - NiCd akumulátor 9V A3400
 • iba typy "C"- úprava pre napájania zo siete. Súčasťou je adaptér 230V-50Hz/12V DC a vnútorný akumulátor 9V
 • DN002 disketa so softvérom. Software je neplatený, môžete si ho zaobstarať na www.maret.sk alebo na našom CD. Je to software pre Windows 95, 98, NT, 2000 pre načítanie informácii o prístroji, nastavenie hodín, prenos dát z prístroja, prezeranie a tlač hodnôt vo forme tabuľky alebo jednoduchého grafu. Namerané hodnoty je možno exportovať do formátu dbf alebo txt.
 • QLOG015 komunikačný kábel pre PC (pri viac násobnom objednávaní pre jedného zákazníka stačí jeden kábel)
 • sondy so senzorom Ni1000/6180ppm s konektorom Cinch k teplomerom – za označením je znak /C
 • rozšírený software pre Windows ´95, ´98, ´NT, 2000 – farebná tlač, voľby časového a zvislého merítka grafov a ďalšie funkcie
 • kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória.
 • | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |