| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítače cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéra pre nasledovné spracovanie.
Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

Dataloggery pre čítanie impulzov a záznam stavu binárneho signálu

:S7021Datalogger S7021 je určený pre čítanie impulzov , prípadne pre záznam času sledovanej udalosti z dvojstavového signálu. Hodnoty čítača a aktuálneho stavu binárneho vstupu sú zobrazované na dvojriadkovom LCD displeji. Stav čítača je ukladaný v nastaviteľnom časovom intervale do vnútornej energeticky nezávislej pamäte. Čas zmeny stavu binárneho vstupu je ukladaný ihneď po zmene. Spracovanie záznamu je riešené pomocou programu v osobnom počítači.
 • čítací vstup má možnosť prepočtu na reálnu meranú veličinu na displeji a pre záznam, rozsah zobrazení na LCD je 19999, pri prekročení rozsahu sú viditeľné len nižšie rády
 • sú možné dva režimy: po načítaní maximálnej hodnoty sa čítač zastaví, alebo po naplnení pretečie a číta znova, nulovanie čítača je prostredníctvom PC
 • v zázname je možné sledovať buď stav čítača, alebo prírastok stavu čítača medzi okamžikmi záznamu
 • z binárnenho vstupu obsahuje dátum a čas (rozlišenie 1s), kedy došlo k zmene logickej úrovne na vstupe a jej hodnotu. Záznam binárneho vstupu je možné vypnúť.
 • obidvom logickým hodnotám binárneho vstupu je možné z PC priradiť popis stavu, ktorý sa zobrazuje vo výpise - na displeji sú hodnoty nezameniteľne zobrazované ako ON (kontakt zopnutý) a OFF (kontakt odopnutý)
 • možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta je možné sťahovať i behom záznamu
 • čítaciemu vstupu je možné nastaviť alarm s dvoma hraničnými hodnotami, ktorý je indikovaný na displeji
 • možnosť voľby 2 režimov alarmu: priebežný alebo s pamäťou (zistený alarm je indikovaný trvalo až do vynulovania z PC)
 • záznamník je možné zapínať resp. vypínať on-line z pripojeného PC, dodaným magnetom, alebo podľa stavu externého signálu pripojeného na binárny vstup. Automatický štart záznamníku je možné z PC nastaviť na mesiac dopredu (zadaním dátumu a času)
 • možnosť nastavenia režimu kedy záznam beží len ak je nameraná veličina mimo nastavené medze alarmu
 • meranému signálu je možné priradiť text s popisom (max. 16 znakov)
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom (max. 32 znakov)
 • robustné puzdro s krytím IP67, jednoduchá montáž a možnosť uzamknutia
 • extrémne nízky odber z batérie, jednoduchá výmena batérie
Základné technické údaje
Rozsah čítača - voliteľný užívateľom 16 bitov: 0 až 61 695 hodnôt, pamäť 32 504 záznamov v necyklickom módu
32bitov: 0 až 2 021 654 527 hodnôt, pamäť 16 252 záznamov v necyklickom režime
Vstupné signály z beznapäťového kontaktu alebo dvojúrovňový napäťový signál
Parametre čítacieho vstupu minimálna dĺžka impulzu: 1 ms (kratšie impulzy nemusia byť zaznamenané)
maximálna frekvencia: 500 Hz
prúd zopnutým kontaktom: 30µA
maximálne napätie na rozpojenom kontakte: 3,6V
nízka napäťová úroveň (L): 0 až 0,2V (prúd do vstupu max 30µA
vysoká napäťová úroveň (H): +3,0 až +30V (prúd do vstupu max. 100nA)
Parametre binárneho vstupu minimálna dĺžka impulzu: 500 ms (kratšie impulzy nemusia byť zaznamenané)
maximálna frekvencia: 500 Hz
prúd zopnutým kontaktom: 3µA
maximálne napätie na rozpojenom kontakte: 3,6V
nízka napäťová úroveň (L): 0 až 0,2V (prúd do vstupu max. 3µA)
vysoká napäťová úroveň (H): +3,0 až +30V (prúd do vstupu max. 100nA)
Rozsah prevádzkový teplôt -30 až +70°C
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 10s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov každých 10s
Voľby typu záznamu necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví
cyklický: najstaršie hodnoty sa nahrádzajú novými
Konektor pre signály vidlica Canon 9 pinov
Rozmery bez konektorov 93 x 64 x 29
Hmotnosť 130g
Napájanie líthiová batéria 3,6V, rozmer AA, typická životnosť 3 roky, indikácia zostávajúcej životnosti
Krytie IP67 chránené pred vplyvom dočasného ponorenia do vody

Záznamníky sú dodávané bez príslušenstva. Príslušenstvo je nutné objednať. Pre základné použitie je nutné dokúpiť minimálne COM adaptér, alebo USB adaptér pre komunikáciu s počítačom, pripadne štart/stop magnet, pokiaľ je potrebné ovládať záznam inak než priamo z PC. Je potrebné objednať i konektor pre pripojenie vstupných signálov.

Príslušenstvo zahrnuté v cene :
Líthiová batéria. Jednoduchý program pre Windows je možné stianuť priamo z našich stránok. Program umožňuje ovládanie všetkých funkcií prístroja a prehliadanie a tlač záznamov vo forme tabuliek a grafov. Namerané hodnoty je možné exportovať do formátu *.dbf, alebo *.txt pre ďalšie spracovanie.

Príslušenstvo za príplatok:
SW100 - CD s voľne šíriteľným programom pre PC
LP002 - COM adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom po sériovej linke RS232
LP003 - USB adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom cez USB port
LP004 - magnet pre štart a stop záznamu
LP005 - adaptér LAN
MD036 - samolepiaci Dual Lock – priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu
K0921 - vodotesná zásuvka Canon 9pin pre pripojenie vstupných signálov v krytí IP67
K0925 - zásuvka Canon 9pin pre pripojenie vstupných signálov v krytí IP20
K0945 - adaptér so svorkami pre jednoduché pripojenie vstupných signálov v kyrtí IP20
F9000 - držiak na stenu so zabezpečením proti neoprávnenému odobratiu
A4203 - náhradná líthiová batéria 3,6V, veľkosť AA, bez vývodov
SWR001 - rozšírený software pre Windows 95 a vyššie verzie – farebná tlač, voľby časového a zvislého meradla grafov a ďalšie funkcie

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |