| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítača cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéra pre nasledovné spracovanie.
Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

Výhody najnovšej generácie:

 • rýchly prenos dát do PC, je možné zrýchliť sťahováním iba dát za určité obdobie (napr. deň)
 • možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta možné sťahovať aj počas záznamu, veľká kapacita pamäti až 32 000 údajov
 • veľký dvojriadkový displej so špeciálnymi znakmi, vypínateľný
 • voliteľne je možné zobrazovať aj minimálne a maximálne namerané hodnoty
 • každému kanálu možno nastaviť alarm s 2 medzami, ktorý je indikovaný blikaním hodnoty na displeji alebo LED diódami
 • je možné zvoliť 2 režimy alarmu: priebežný alebo s pamäťou (zistený alarm je indikovaný trvalo až do vynulovania z PC)
 • existuje nastavitelný režim, kedy záznam beží iba, ak je niektorá z meraných veličín mimo nastavené medze svojho alarmu
 • vstupný signál je možné vo výpise záznamu označiť v reálnej meranej veličine vrátane fyzikálnej jednotky
 • každý záznamník je možné označiť textom s popisom – maximálne 32 znakov
 • každému kanálu je možné priradiť text s popisom – maximálne 16 znakov
 • ochrana heslom pred neopravneným zásahom do nastavenia záznamnika
Dataloggery pre záznam prúdu, napätia a tlaku

:S5011Loggery sú určené na záznam prúdového signálu DC 0÷20mA a napäťového signálu DC 0÷5V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítača cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéra pre nasledovné spracovanie.

 

 


Spoločné technické údaje
Rozlíšenie napäťového vstupu 13bitov, (8.92 úrovní)
Rozlíšenie prúdového výstupu 7900 úrovní
Charakter signálu na binárnom vstupu z beznapäťového kontaktu, alebo dvojúrovňový napäťový signál
Minimálna dĺžka impulzu na binárnom vstupe 500ms (kratšie impulzy nemusia byť zaznamenané)
Maximálna frekvencie na binárnom vstupe 0,5H (t.j. max. 5 impulzov za 10s)
Napájací prúd kontaktom na binárnom vstupe 3µA (kontakt zopnutý)
Napätie na rozpojenom kontakte na binárnom vstupe max. 3,6V
Nízka napäťová úroveň (L) binárneho vstupu 0 až +0,2V, prúd zo vstupu max. 3µA
Vysoká napäťová úroveň (H) binárneho vstupu +3,0 až +30V, prúd do vstupu max. 100nA
Zabudovaný konektor pre pripojenie vstupných signálov vidlica Canon 9 pinov
Presnosť merania ±0,2°C z rozsahu
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Interval záznamu nastaviteľný od 10s do 24hod
Obnovenie displeja a stavu alarmov každých 10s
Celková kapacita 32.000 hodnôt (v necyklickom zázname)
Voľby typu záznamu necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví
cyklický: najstaršie hodnoty sa nahrádzajú novými
Rozmery bez konektorov 93 x 64 x 29mm
Napájanie lithiová batéria 3,6V
Typická životnosť batérie pri teplotách -5 až +35°C
(častá prevádzka mimo tento rozsah je živostnosť cca o 25% nižšia)
6 rokov
trvalý on-line režim s intervalom 1min cca 4,5 roku
trvalý on-line režim s intervalom 1sek cca 1 rok
Rozsah prevádzkových teplôt -30 až +70°C
Krytie IP67, senzory vlhkosti sú umiestnené za krytkou s krytím IP30

Loggery s displejom
Typ Typ loggera
Rozsah merania
S5011 Jednokanálový záznamník napätia
0÷5V DC
S5021 Dvojkanálový záznamník napätia, vstupné signály nie sú vzájomne galvanicky oddelené, majú spoločnú zem
0÷5V DC
S5141 Trojfázový záznamník prúdu s interným teplotným čidlom
0÷5V DC
S6021 Dvojkanálový záznamník prúdu, vstupné signály nie sú vzájomne galvanicky oddelené. Napájanie prúdovej slučky musí byť zaistené vonkajším zdrojom
0÷20mA

Príslušenstvo za príplatok:
SW100 - CD s voľne šíriteľným programom
LP002 - COM adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom po sériovej linke RS232
LP003 - USB adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom cez USB port
MD036 - samolepiaci Dual Lock – priemyselný suchý zips pre jednoduchú inštaláciu
K1321 - náhradná zásuvka pre pripojenie vonkajšej sondy teploty a externého signálu, krytie IP67
F9000 - držiak na stenu so zabezpečením proti neoprávnenému odobratiu
SWR001 - rozšírený software pre Windows 95 a vyššie verzie – farebná tlač, voľby časového a zvislého meradla grafov a ďalšie funkcie
Kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória

K typom R/S0111, R/S0121, R/S0122, R/S0141, R/S3631, R/S0841 je treba objednať sondy so senzorom Pt1000 so zásuvkou K1321. Za označením sondy je znak /E. Doporučujeme napr. univerzálnu hermetickú sondu Pt1000TG8/E pevne spojenú s káblom. Je treba uviesť požadovanú dĺžku prívodného kábla (1,2,5 alebo 10 m).

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |