| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítače cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéru pre nasledovné spracovanie.
Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

:katalógový list PTS 2-8, jednotka pre meranie, sledovanie a archivácii analógových signálov

:S7841Jednotka PTS-2-8 je určená predovšetkým pre meranie, sledovanie, záznam a analýzu rôznych typov analógových signálov. Po pripojení vhodných prevodníkov je možné merať rôzne fyzikálne veličiny. Základom je meracia jednotka umožňujúca pripojenie maximálne 8 externých signálov k riadiacemu počítaču (PC, notebook) prostredníctvom sériového rozhrania USB. Aplikácia nemá žiadne zvláštne požiadavky na hardware počítača. Postačuje akýkoľvek typ zabezpečeujúci spoľahlivý chod operačného systému Windows XP. Zobrazenie je optimalizované pre rozlíšenie monitora 1024x768 pixelov.

K prístroju je možné pripojiť extérne snímače s výstupným napätím max.10V nebo 4-20mA a napájecím napätím 24V / 12V DC. Rozsah a presnosť merania je závistlá predovšetkým na použitých snímačoch. Prevod analogového signálu na digitálny je realizovaný 16 bitovým (resp. 15bitov + znamienko) prevodníkom. Neodeliteľnou súčasťou zostavy je programové vybavenie. Riadiaci program je zakázkovou aplikáciou pre meranie, spracovanie, vyhodnotenie, prezenntáciu a archiváciu výsledkov, vrátane všetkých potrebných kalibračných rutín. Tento program je vytvorenýv prostredí Control Web 5, ktorý pracuje pod operačnými systémami Windows 2000, Windows XP. Software je organizovaný systémom pomenovaných úloh, v kterých si užívatel pripraví a uloží všetky nastavenia a potom jednoduchým výberom z menu volí jednotlivé varianty merania. Namerané uložené dáta je možné spracovávať pmocou iných aplikácii, napr. Excel apod. Programové vybavenie je k dispozíci v českom a anglickom jazyku.

Základné technické údaje
Počet vstupov 8
Rozsah napäťových vstupov 0 až 10V, max. 11V
Vstupný odpor napäťových vstupov 1 MOhm
Ochrana napäťového výstupu záchytná dióda + odpor 560ohm
Rozsah prúdových vstupov 0 až 20mA, max. 30mA
Vstupný odpor prúdových vstupov 50 MOhm
Pmax snímacích odporov 2W
Rozlišiteľnosť 15bitov
Perióda merania voliteľná od 20ms
Perióda zobrazenia 100ms
Napájanie +5V z USB portu
Napájací prúd naprázdno typ. 140mA
Napájací prúd pri max. záťaži typ. 400mA
Výstupné napätie 24V DC alebo 12V DC
Zaťažovací prúd 40mA resp. 60mA
Istenie výstupného napätia cca 50mA, resp. 70mA elektronickou poistkou
Externý zdroj 9 až 36V DV, + pól na strede
Hmotnosť cca 360g bez príslušenstva
Rozmery 120 x 105 x 30 mm
Rozsah pracovných teplôt +5 až +35°C (nekondenzujúce)
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |