| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Dataloggery pre záznam

Loggery sú určené na záznam teploty, relatívnej vlhkosti alebo signálu o stave kontaktu a napäťového signálu 0-1V. Záznam je umiestnený do energeticky nezávislej elektronickej pamäti. Údaje je možné kedykoľvej prehrať do osobného počítače cez sériové rozhranie RS232 alebo USB pomocou príslušného adaptéru pre nasledovné spracovanie.
Záznamníky teplôt spĺňajú požiadavky STN EN 12830 pre prepravu a skladovanie chladených a zmrazených potravin.

Štvorkanálový záznamník udalostí

:S7841Datalogger S7841 zaznamenáva začiatok a koniec sledovanej udalosti snímaním logického stavu signálu prichádzajúceho na jeho vstup zo sledovaného objektu. Z pamäti záznamníku je možné zaznamenané hodnoty preniesť pomocou
komunikačného adaptéru do počítače k vyhodnoteniu.

Najčastejšie použitie:
• otvorenie a zatvorenie dverí
• záznam sledovaných funkcii stroja
• kontrola dodržovania technologického postupu pri výrobe
• sledovanie behu motoru

 


Prednosti záznamníku:
• variabilita pripojenia k počítaču - RS232, USB, Ethernet, GSM modem
• záznamník je možné zapínať/vypínať: on-line z pripojeného PC, dodaným magnetom alebo podľa stavu externého signálu pripojeného na binárny vstup 4.
• automatický štart záznamníku je možné z PC nastaviť až na mesiac dopredu (zadaním dátumu a času)
• možnosť trvalého pripojenia k počítaču, dáta je možné sťahovať aj počas záznamu
• obom logickým hodnotám binárneho vstupu je možné z PC priradiť popis stavu, ktorý sa zobrazuje vo výpise
• meranému kanálu je možné priradiť text s popisom - maximálne 16 znakov
• každý záznamník je možné označiť textom s popisom - maximálne 32 znakov
• robustná skrinka, jednoduchá montáž s možnosťou uzamknutia
• extrémne nízky odber z batérie, ľahká výmena batérie

Základné technické údaje S7841
Počet binárnych vstupov 4
Vstupné signály beznapäťový kontakt alebo dvojúrovňový napäťový signál - voľba prepínačom
Parametre vstupu pre beznapäťový kontakt
- minimálna dĺžka impulzu
- maximálny počet zmien na vstupoch
- prúd zopnutým kontaktom
- napätie na rozopnutom kontakte
- max. pripojené napätie na vstupe

500ms (kratšie imluzy nemusia byť zaznamenané)
max. 20 zmien na všetkých vstupoch v intervale 10s
5µA
< 3,6V
± 30V
Parametre vstupu pre napäťový kontakt
- minimálna dĺžka impulzu
- maximálny počet zmien na vstupoch
- nízka napäťová úroveň
- vysoká napäťová úroveň
- prúd do vstupu

500ms (kratšie imluzy nemusia byť zaznamenané)
max. 20 zmien na všetkých vstupoch v intervale 10s
0 až +2,0V
+4,5V až +30V
max. 1,5mA pri 30V
Svorkovnica vstupných signálov odnímateľná WAGO 734, max. prerez vodičov 1,5m2
Voľby typu záznamu necyklický: po zaplnení pamäti sa záznam zastaví
cyklický: najstaršie hodnoty sa nahrádzajú novými
Kapacity pamäte necyklický záznam: 16254 zmien vstupných signálov
cyklický záznam: 15778 zmien vstupných signálov
Hodiny reálneho času rok, priestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
Chyba hodín reálneho času < 200ppm (t.j. 0,02%, 17,28s za 24 hodín)
Obnovenie hodnút na displeji každých 5 sekúnd
Komunikácia s počítačom RS232 pomocou COM adaptéru
USB pomocou USB adaptéru
Ethernet pomocou LAN adaptéru
Napájanie Lithiová batéria 3,6V, rozmer AA, typická životnosť 3 roky, indikácia životnosti
Rozsah prevádzkovej teploty -30 až +70°C
Rozmery bez konektorov 93 x 64 x 29 mm
Hmotnosť 130g
Krytie IP67

Príslušenstvo zahrnuté v cene :
V cene je líthiová batéria 3,6V. Na našom webe je možné volne stiahnuť bezplatný program pre logger. Program umožňuje ovládanie všetkých funkcií zapisovača a prehliadanie a tlač záznamu vo forme tabuliek a grafov. Namerané hodnoty je možné exportovať do formátu dbf alebo txt pre ďalšie spracovanie.

Príslušenstvo za príplatok:
SW100 - CD s voľne šíriteľným programom
LP002 - COM adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom po sériovej linke RS232
LP003 - USB adaptér pre komunikáciu s osobným počítačom cez USB port
LP004 - magnet pre štart a stop záznamu
LP005 - LAN adaptér - prevodník pre komunikáciu s osobným počítačom cez Ethernet, alarmovanie zasielaním e-mailovej správy a trapu, vrátane napájacieho adaptéru 230VAC/ 5V DC, 350mA
F9000 - držiak na stenu so zabezpečením proti neoprávnenému odobratiu
SWR004 - rozšírený software pre Windows 95 a vyššie verzie – farebná tlač, voľby časového a zvislého meradla grafov a ďalšie funkcie.
A4203 - náhradná líthiová batéria 3,6V, rozmer AA, bez vývodov
MD036 - samolepiaci Dual Lock - priemyslový suchý zips pre jednoduchú inštaláciu skrinky snímača

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |