| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory výbušných plynov

Úlohou detektorov výbušných plynov je signalizovať koncentráciu dolnej medze výbušnosti (najčastejšie 0,1-1% plynu vo vzduchu). Detektory sú nasadzované ako ochrana proti vzniku výbušnej zmesi a nasledujúcej možnej explózie.Všetky detektory sú konštruované pre napájacie napätie 12V (niektoré typy 24V) jednosmerných. Ku svojej činnosti vyžadujú napájací zdroj. Ako výstupné prvky sú v detektoroch použité tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre ovládanie silových častí je nutné použiť silový člen - napr. relé. Obidve funkcie (napájanie aj oddeľovacie relé) sú obsiahnuté v napájacom zdroji.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory horľavých plynov sa používajú napr. v kotolniach, garážach a opravovaniach áut na LPG, v technologických rozvodoch a pod. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Detektory signalizujú prekročenie nastavenej úrovne koncentrácie plynu opticky (rozsvietením príslušnej LED) a zopnutím príslušného stupňa - výstupného tranzistoru. Detektory nie sú selektívne, reagujú na horľavé zložky obsiahnuté v okolitom vzduchu. Podľa požiadavky zákazníka sa detektor kalibruje príslušnou zmesou plynu - štandardne je vykonávaná kalibrácia metánom.

 

:katalógový list Detektor výbušných plynov GC20N, GC20K

:GC20N(K) Obidva typy GC20N a GC20K sú identické z elektronického hľadiska aj z hľadiska detekcie plynu. Líšia sa vyhotovením mechanického upevnenia na danom mieste. GC20N je určený pre pripojenie pomocou skrutiek na určené miesto a predpokladajú sa jeho pravidelné kontroly na mieste. GC20K je vhodný pre neprístupné miesta. Upevnenie sa vykonáva pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonomnej prevádzke použiť pre posilnenie výstupných signálov a zaistenia napájania napájací zdroj NZ23.
Detektor GC20N a GC20K používa pre detekciu plynu žhavený polovodičový senzor. Tieto senzory nie sú selektívne, reagujú pri prítomnosti akejkoľvek horľavej látky v ovzduší. Po pripojení napájacieho napätia, ktoré je signalizované zelenou kontrolkou, nie je senzor ešte nahriaty a začne prebiehať jeho zahrievanie. Po dobu, keď dosiahne pracovnú teplotu (cca 15 až 20 sec), zodpovedá odozva senzoru rovnakému stavu ako pri prítomnosti horľavého plynu. Výstupy detektoru sú po dobu žhavenia senzoru blokované - detektor nereaguje na prítomnosť plynu. Tento stav je signalizovaný žltou kontrolkou. Po nahriatí senzoru na zodpovedajúcu teplotu žltá kontrolka zhasne a detektor je pripravený k činnosti. Pri výskyte nastavenej koncentrácie plynu zmení príslušný výstup (podľa nastavenia príslušných prepínačov) svoj stav.

Základné technické údaje
Napájanie 8 ÷12V DC
Odber 100mA
Funkcia dvojstupňová s voliteľnou pamäťou II.stupňa
Pevné nastavenie I.stupeň - cca 10% dolnej medze výbušnosti
II.stupeň - 20% dolnej medze výbušnosti
Výstup 2x spínací tranzistor (otvorený kolektor)
štandardná kalibrácia Metán - CH4
Zaťaženie výstupov Imax=500mA; Umax=24V
Signalizácia 3x LED
Rozmery 92 x 102 x 40
Prostredie základné, bez nebezpečia výbuchu
Pripojenie prívodný kábel 4x0,5÷1,0; min. 1m
Hmotnosť cca 50g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |