| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory toxických plynov

Detektory tejto kategórie majú za úlohu signalizovať prítomnosť nebezpečnej látky pre ľudský organizmus. Koncentrácia je obvykle zadaná hygienickými, alebo inými predpismi (obvyklá koncentrácia 0,01% plynu vo vzduchu). Detektor je používaný ako ochrana proti možnej otrave. V súčasnosti máme v sortimente len detekciu oxidu uhoľnatého - CO.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Všetky detektory radu GIC umožňujú zapnúť tzv. sériový režim prevádzky, v ktorom posielajú po sériovej linke údaj o svojom stave tj. údaj o vzraste alebo poklese koncentrácie v danom mieste. Pri tomto režime sa predpokladá, že sériový výstup každého detektora je zapojený do výstupu nasledujúceho detektora. Vstup každého detektora je teda prepojený ku sériovému výstupu predchádzajúceho detektora. V prvom detektore na linke je nutné zapojiť jeho sériový vstup SI na spoločný vodič („zem“). Z výstupu posledného detektora je potom možné odoberať informáciu o stave jednotlivých detektoroch.

 

:katalógový list Detektor chladiva GC20R

:GC20R Detektory typu GC20R sú stacionárne elektronické prístroje určené k detekcii prítomnosti chladiva vo vzduchu. Ich úlohou je skoré vyslanie signálu o vznikajúcom chladive do stráženej atmosféry. Sú určené pre použitie v priemyslových a komerčných aplikáciách pre detekciu chladiva založeného predovšetkým na báze tetrafluorethanu. Pre svoju činnosť používajú neselektívny polovodičový senzor, ktorý reaguje na prítomnosť chladív ako je R314A, R404A, R407C a R410A. Kalibráciou pomocou požadovanej konkrétne stráženej látky sa dosahuje presného nastavenia pre jednotlivé aplikácie. Oblasť použitia siaha od chladiacích a klimatizačných zariadení až po rôzne sklady alebo technologické prevádzky využívajúce chladivá.
Tieto typy detektorov je možné používať samostatne alebo v skupinách po viacerých kusoch. Každý detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie 12V DC a jeho výstupom je dvojstavový signál ukazujúci, či nastavená koncentrácia je resp. nie je prekročená. Detektor obsahuje dva samostatné výstupy a umožňuje tak strážiť dve odlišné úrovne koncentrácie. Výstupným prvkom je pre obidve úrovne spínací tranzistor s otvoreným kolektorom.
Na doske elektroniky sú umiestnené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ si tak môže zvoliť polaritu výstupného signálu alebo pamäťovú funkciu pre jeden z výstupov. Detektor GC20R sa upevňuje pomocou násuvného klipu a elektronické pripojenie je zaistené konektorom s prevlečnou maticou. Výstup z detektorov možno pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonómnej prevádzke použiť pre zosilenie výstupných signálov a zaistení napájania napájací zdroj NZ23-DIN

Základné technické údaje
Detekovaný plyn chladivá - predovšetkým na báze tetrafluoretanu (štandardná kalibrácia – R134A)
Signalizácia dvojstupňová (dva výstupy)
Vyhotovenie výstupov tranzistor s otvoreným kolektorom (60V/0,3A)
Štandardné nastavená úroveň signalizácie I.stupeň - 300ppm
II.stupeň - 1000ppm
Maximálny merací rozsah 100 až 1500ppm
Doba odozvy do 10 sek.
Doba návratu (nulovanie) do 2 min.
Napájacie napätie 12V DC ±10%,
Odber prúdu max. 130mA
Krytie IP20
Hmotnosť cca 150g
Pracovné prostredie AB4 podľa STN EN 33-2000-3 bez nebezpečia výbuchu
Skladovacia teplota -20 až 50 °C / nekondenzujúca vlhkosť
Rozmery bez držiaku 104 x 64 x 35mm
Pripojenie detektora viacžilový (4) kábel priem. 5mm, pre vzdialenosť >5m použiť tienený kábel
Konštruované podľa STN EN 14624
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |