| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prenosné detekčné prístroje

Prenosné detekčné prístroje sú určené pre servisných a revíznych pracovníkov, ktorí pracujú v plynárenskom odbore. V súčasnosti máme v ponuke tieto zariadenia:

  • GD 51 - prenosný detektor horľavých plynov
  • GD 500 - multifunkčný diagnostický prístroj
  • GD CO - prenosný detektor oxidu uhoľnatého
:katalógový list GD51 - prenosný detektor horľavých plynov

:GD51 Detektor GD51 je prístroj určený na kontrolu úniku horľavého plynu v ovzduší. Jeho hlavnými prednosťami je ľahká obsluha, jednoduché použitie, malé rozmery a veľká mechanická odolnosť. Telo prístroja je vyrobené z duralovej zliatiny. Ako detekčný snímač je použitý citlivý žhavený polovodičový senzor. Prístroj GD51 umožňuje detekovať rôzne horľavé plyny. Indikácia zistenej koncentrácie je vykonávaná opticky pomocou 6 LED a akusticky – vstavanou sirénou. K zapnutiu prístroja sa používa vypínač. V detektore GD51 sú pevne vstavané akumulátory pre napájanie prístroja v prevádzke. Dobíjanie vnútorných akumulátorov je možno vykonať pomocou bežného sieťového adaptéru. Nabíjací proces je automaticky riadený elektronikou prístroja. Prístroj je určený do normálneho prostredia, ako jednoduchý prenosný indikátor výskytu horľavého plynu.
Pri prevádzke je funkcia prístroja signalizovaná rozsvietením kontrolky ON. Kontrolu testovaného zariadenia vykonávame pomalým pohybom senzoru detektoru vo vzdialenosti 1 až 2 cm okolo miest s možným únikom plynu. Pri kontrole dbáme na to, aby sa do senzoru nedostala nečistota z meraného objektu, ako je mastnota, kvapalina, prach a pod. Nárast koncentrácie plynu v mieste senzoru je signalizovaný rozsvietením príslušnej kontrolky, ktorá ukáže zodpovedajúcu úroveň koncentrácie. Jemnejšie rozlíšenie a prípadný nárast alebo pokles koncentrácie sa dá rozpoznať blikaním najbližšej vedľajšej kontrolky. Takto sa dá detekovať až 18 rôznych stavov koncentrácie. Prekročenie koncentrácie je signalizované aj akusticky krátkym pípnutím. So zvyšujúcou sa koncentráciou rastie aj rýchlosť pípania. Užívateľ si môže pomocou tlačidla umiestneného vedľa vypínača zvoliť úroveň, od ktorej má akustika signalizovať.Ak dôjde k prudkému nárastu koncentrácie, oddiaľte senzor od zdroja úniku a dohľadanie miesta vykonajte z väčšej vzdialenosti (5 až 10 cm). Dajte pozor na to, že vysoká koncentrácia plynu môže senzor poškodiť.

Základné technické údaje
Detekovaný plyn horľavé plyny ako npr. metán, vodík, propán, bután atď
Štandardná kalibrácia metán
Max. detekovaná koncentrácia 50% DMV
Nestabilita detekcie ±10%
Doba zahrievania do 60 sekúnd
Doba zotavenia do 60 sekúnd
Doba po ustálení signalizácie T(90) do 5 min
Doba prevádzky s plným napätím cca 6hod
Napätie nabíjacieho adaptéra 6V DC (príp. 9V alebo 12V)
Doba nabíjania do 15 hod
Rozmery 225 x 62 x 25mm
Prostredie normálne AB54
Hmotnosť cca 200g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |