| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prenosné detekčné prístroje

Prenosné detekčné prístroje sú určené pre servisných a revíznych pracovníkov, ktorí pracujú v plynárenskom odbore. V súčasnosti máme v ponuke tieto zariadenia:

  • GD 51 - prenosný detektor horľavých plynov
  • GD 500 - multifunkčný diagnostický prístroj
  • GD CO - prenosný detektor oxidu uhoľnatého
:katalógový list GD CO - prenosný detektor oxidu uhoľnatého

:GDCO Detektor GDCO je prístroj určený na kontrolu prítomnosti oxidu uhoľnatého v ovzduší. Jeho hlavnými prednosťami je ľahká obsluha, jednoduché použitie, malé rozmery a veľká mechanická odolnosť. Telo prístroja je vyrobené z duralovej zliatiny. Ako detekčný snímač je použitý elektrochemický senzor s predĺženou životnosťou. Prístroj GDCO sa vyznačuje zvýšenou selektivitou senzora na oxid uhoľnatý. Indikácia zistenej koncentrácie je vykonávaná opticky pomocou 2 LED a akusticky – vstavanou sirénou. K zapnutiu prístroja sa používa vypínač. V detektore GDCO sú pevne vstavané akumulátory pre napájanie prístroja v prevádzke. Dobíjanie vnútorných akumulátorov je možno vykonať pomocou bežného sieťového adaptéru. Nabíjací proces je automaticky riadený elektronikou prístroja. Prístroj je určený do normálneho prostredia, ako jednoduchý prenosný indikátor prítomnosti CO.
Pri prevádzke je funkcia prístroja signalizovaná rozsvietením kontrolky ON/Bat a jedným krátkym pípnutím 1x za minútu. Po umiestnení do meraného ovzdušia je potrebné počkať minimálne 1 minútu na ustálenie údajov. Detektor začne signalizovať meranú koncentráciu vzduchu pomocou kombinácie svietiacich alebo blikajúcich LED „Alarm 1“ a „Alarm 2“. Rozsvietenie alebo blikanie kontrolky „Alarm 2“ je doprevádzané akustickou signalizáciou. Siréna pri tom píska neprerušovane („Alarm 2“ svieti) alebo prerušovane („Alarm 2“ bliká). Ak prístroj signalizoval nejakú koncentráciu oxidu, ponechajte ho pred vypnutím v čistom vzduchu vyvetrať tak, aby signalizácia klesla na nulovú hodnotu a až potom prístroj vypnite.
Prístroj GDCO je napájaný z akumulátorových článkov pevne vstavaných v tele prístroja. Pri meraní si prístroj priebežne kontroľuje ich stav. Ak je zistený pokles napätia, začne detektor signalizovať stav akumulátorov tromi krátkymi pípnutiami za sebou. Zo začiatku je signalizácia vykonávaná 1x za minutu, pri ďalšom poklese sa rýchlosť signalizovania zvýši na 4x za minútu. Ďalší pokles napätia vedie k vypnutiu detektoru a jeho zastaveniu. Ak začne detektor pravidelne signalizovať pokles napätia akumulátorov, je potrebné dobitie podľa návodu. Po pripojení na nabíjací adaptér je možno ponechať prístroj v prevádzke dlhodobo s prihliadnutím k pravidelným kontrolám. Prístroj si sám zapne dobíjanie akumulátorov pri poklese napätia na akumulátoroch.

 

Základné technické údaje
Detekovaný plyn oxid uhoľnatý
Max. detekovaná koncetrácia 240 ppm
Nestabilita detekcie ±20% / 3 mesiace
Životnosť senzora viac ako 3 roky v normálnom ovzduší
Doba zahrievania do 60 sekúnd
Doba ustálenia signalizácie T (90) do 60 sekúnd
Doba zotavenia do 60 sekúnd
Doba prevádzky s plne nabitými akumulátormi cca 25 hod
Doba nabíjania do 12 hod
Napätie nabíjacieho adaptéra 6V DC (príp. 9 alebo 12V)
Pracovné prostredie normálne bez nebezpečia výbuchu , AB4
Vlhkosť 20 až 90% R.V.
Rozmery 118 x 62 x 37mm
Hmotnosť cca 200g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |