| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory toxických plynov

Detektory tejto kategórie majú za úlohu signalizovať prítomnosť nebezpečnej látky pre ľudský organizmus. Koncentrácia je obvykle zadaná hygienickými, alebo inými predpismi (obvyklá koncentrácia 0,01% plynu vo vzduchu). Detektor je používaný ako ochrana proti možnej otrave. V súčasnosti máme v sortimente len detekciu oxidu uhoľnatého - CO.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Všetky detektory radu GIC umožňujú zapnúť tzv. sériový režim prevádzky, v ktorom posielajú po sériovej linke údaj o svojom stave tj. údaj o vzraste alebo poklese koncentrácie v danom mieste. Pri tomto režime sa predpokladá, že sériový výstup každého detektora je zapojený do výstupu nasledujúceho detektora. Vstup každého detektora je teda prepojený ku sériovému výstupu predchádzajúceho detektora. V prvom detektore na linke je nutné zapojiť jeho sériový vstup SI na spoločný vodič („zem“). Z výstupu posledného detektora je potom možné odoberať informáciu o stave jednotlivých detektoroch.

Detektor toxických plynov GIC40N

:GA20 Detektory typu GIC40N sú stacionárne elektronické prístroje určené pre detekciu prítomnosti oxidu uhoľnatého vo vzduchu. Ich úlohou je včasné vyslanie signálu o vzniku potencionálne nebezpečnej atmosféry pre zdravie. Sú určené pre použitie v priemyselných a komerčných aplikáciách pre detekciu CO.
Pre svoju činnosť používajú žhavený polovodičový snímač, ktorý môže reagovať na prítomnosť iných horľavých plynov alebo pár. Špeciálnym postupom riadenia senzora je ale dosiahnuté vysokej citlivosti na CO so zníženým vplyvom iných plynov.
Oblasť použitia siaha od malých a stredných kotolní, objektov pre garážovanie a prestavby automobilov na LPG až po rôzne sklady alebo technologické prevádzky, kde sa môže vyskytnúť CO. Detektory je možné používať samostatne alebo v skupinách po viac kusoch. Každý detektor je samostatná jednotka vyžadujúca napájanie 12V alebo 24V jednosmerných a jeho výstupom je dvojstavový signál ukazujúci, či nastavená koncentrácia je, resp. nie je presiahnutá.
Detektor obsahuje tri samostatné výstupy a umožňuje tak sledovať až tri odlišné úrovne koncentrácie. Výstupným prvkom je pri všetkých úrovniach spínací tranzistor s otvoreným kolektorom a kontrolky signalizujúce presiahnutie nastavenej úrovne.
Na doske elektroniky sú umiestené nastavovacie prvky, ktoré umožňujú zvoliť požadovanú úroveň stráženej koncentrácie a ovládajú niektoré vlastnosti detektoru. Užívateľ tak môže zvoliť polaritu výstupného signálu, jeho oneskorenie alebo pamäťovú funkciu pre jeden z výstupov.
GIC40N je určený pre pripevnenie pomocou skrutiek na určené miesto a predpokladajú sa jeho pravidelné kontroly na mieste montáže. Výstup z detektorov je možné pripojiť do vhodného nadriadeného systému alebo pri autonómnej prevádzke je nutné použiť pre posilnenie výstupných signálov a zabezpečenie napájania napájací zdroj napr. NZ34(-DIN).

 

Základné technické údaje
Meraný plyn oxid uhoľnatý
Napájanie 12V DC ±10%, 24V DC ±10%
Odber max. 90mA
Funkcia 3-stupňová
Oneskorenie zap/vyp voliteľné 15 min priemerovanie hodnôt
Pevné nastavenie I.stupeň - 30ppm
II.stupeň - 50ppm
III.stupeň - 120ppm
Výstup 60V/0,3A (otvorený kolektor)
Max. merací rozsah cca 250ppm
Rozmery 115 x 103 x 40mm
Prostredie AB4
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 19.01.2018 |