| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia | .:spínače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory toxických plynov

Detektory tejto kategórie majú za úlohu signalizovať prítomnosť nebezpečnej látky pre ľudský organizmus. Koncentrácia je obvykle zadaná hygienickými, alebo inými predpismi (obvyklá koncentrácia 0,01% plynu vo vzduchu). Detektor je používaný ako ochrana proti možnej otrave. V súčasnosti máme v sortimente len detekciu oxidu uhoľnatého - CO.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Všetky detektory radu GIC umožňujú zapnúť tzv. sériový režim prevádzky, v ktorom posielajú po sériovej linke údaj o svojom stave tj. údaj o vzraste alebo poklese koncentrácie v danom mieste. Pri tomto režime sa predpokladá, že sériový výstup každého detektora je zapojený do výstupu nasledujúceho detektora. Vstup každého detektora je teda prepojený ku sériovému výstupu predchádzajúceho detektora. V prvom detektore na linke je nutné zapojiť jeho sériový vstup SI na spoločný vodič („zem“). Z výstupu posledného detektora je potom možné odoberať informáciu o stave jednotlivých detektoroch.

:katalógový list Detektor toxických plynov GIC40, GIC40T

:GA20 Detektory GIC40 a GIC40T sú určené pre detekciu oxidu uhoľnatého vo vnútorných priestoroch ako sú napr. hromadné garáže, kotolne, technologické prevádzky a pod. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu žhavený polovodičový senzor, ktorého aktívna látka mení svoju vodivosť pri prítomnosti CO. Signál zo senzoru je vyhodnocovaný v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzoru ovláda výstupné spínače a riadi funkciu detektoru.Obidva typy GIC40 i GIC40T sa zhodujú v parametroch detekcie CO, GIC40T má naviac vstavaný obvod pre sledovanie nastavenej medze okolitej teploty. Ak nebude uvedené inak, v ďalšom texte označenie GIC40 platí aj pre GIC40T. Detektory GIC40 pracujú v bezústredňovom režime. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektoru. Výstupom detektoru je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie.
Detektory GIC 40 môžu byť použité samostatne /pri zabezpečení menších priestorov/ a tiež v skupinovom zapojení viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv. paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nie je možno elektronicky identifikovať, ktorý detektor spínal a vyvolal príslušnú odozvu.
Druhou možnosťou je prenechať rozhodnutie o prekročení koncentrácie na vyhodnocovanom systéme a zapojiť detektory do sériovej slučky. Pri tomto režime každý detektor posiela svoj stav nadriadenému systému a je možné identifikovať, v ktorom mieste rastie koncentrácia. Senzory použité v detektoroch GIC40 neumožňujú kontinuálne snímanie koncentrácie plynu. Koncentrácia sa sníma v pravidelných 10-sekundových intervaloch, medzi ktorými meranie koncentrácie neprebieha. Detektory GIC40 môžu pracovať v rôznych režimoch, pre ktorých nastavenie majú niekoľko nastavovacích prvkov na doske elektroniky.

Základné technické údaje
Meraný plyn CO
Napájanie 12V DC ±10%, 24V DC
Odber max. 50mA
Funkcia 3-stupňová
Oneskorenie zap/vyp II.stupeň - 2min
Pevné nastavenie P.stupeň - 30ppm
I.stupeň - 90ppmi
II.stupeň - 120ppm
Výstup 60V/0,5A (otvorený kolektor)
Max. merací rozsah cca 300ppm
Rýchlosť merania 1odmer/10sec
Rozmery 115 x 103 x 40mm
Prostredie základné
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |