| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Detektory výbušných plynov

Úlohou detektorov výbušných plynov je signalizovať koncentráciu dolnej medze výbušnosti (najčastejšie 0,1-1% plynu vo vzduchu). Detektory sú nasadzované ako ochrana proti vzniku výbušnej zmesi a nasledujúcej možnej explózie.Všetky detektory sú konštruované pre napájacie napätie 12V (niektoré typy 24V) jednosmerných. Ku svojej činnosti vyžadujú napájací zdroj. Ako výstupné prvky sú v detektoroch použité tranzistory s otvoreným kolektorom. Pre ovládanie silových častí je nutné použiť silový člen - napr. relé. Obidve funkcie (napájanie aj oddeľovacie relé)sú obsiahnuté v napájacom zdroji.
Stacionárne detektory úniku plynu - sú určené pre pevnú montáž, kde sa môže vyskytovať detekovaný plyn. Detektory horľavých plynov sa používajú napr. v kotolniach, garážach a opravovaniach áut na LPG, v technologických rozvodoch a pod. Detektory na oxid uhoľnatý nachádzajú uplatnenie predovšetkým v hromadných garážach, kotolniach a technologických prevádzkach.
Stacionárne detektory z našej ponuky nepotrebujú ku svojej činnosti špeciálnu vyhodnocovaciu ústredňu. Úroveň stráženej koncentrácie sa nastavuje ovládacími prvkami elektroniky detektoru a z detektoru vychádza dvojstavový signál o prekročení resp. neprekročení prednastavenej koncentrácie plynu.
Detektory signalizujú prekročenie nastavenej úrovne koncentrácie plynu opticky (rozsvietením príslušnej LED) a zopnutím príslušného stupňa - výstupného tranzistoru. Detektory nie sú selektívne, reagujú na horľavé zložky obsiahnuté v okolitom vzduchu. Podľa požiadavky zákazníka sa detektor kalibruje príslušnou zmesou plynu - štandardne je vykonávaná kalibrácia metánom.

:katalógový list Detektor výbušných plynov GR31 - ZÓNA2

:GR31 Detektory GR31 sú určené pre detekciu výbušných plynov a pár horľavých látok vo vnútorných priestoroch, ako sú napríklad kotolne, technologické prevádzky, priestory pre prestavbu áut na LPG, kde je špecifikované prostredie ZONA2. Detektory využívajú pre meranie koncentrácie plynu senzor pracujúci na princípe absorpcie infračerveného žiarenia. Signál snímača je vyhodnotený v elektronike detektoru, ktorá podľa stavu senzora ovláda výstupy a signalizačné kontrolky.
Detektory GR31 pracujú v bezústredňovej prevádzke. Nastavenie strážených medzí koncentrácie sa nevykonáva v ústredni, ale pomocou nastavovacích prvkov na doske elektroniky detektora. Výstupom je potom dvojstavový signál o prekročení (alebo neprekročení) nastavenej koncentrácie. Pri pripojení k riadiacemu systému je možné využiť výstup prúdovej slučky, ktorý vysiela signál úmerný koncentrácií snímanej senzorom. Prekročenie nastavených limitov koncentrácie je signalizované opticky kontrolkami na vrchnáku škatuľky. Detektory GR31 môžu byť použité ako samostatne (pri zabezpečení menších priestorov), tak i v skupinovom zapojení, viac kusov v rozsiahlejších objektoch. Pri skupinovom zapojení je možné prepojiť detektory do tzv paralelnej zbernice, kedy o prekročení povolenej koncentrácie rozhoduje detektor. V tomto režime nemožno elektronicky identifikovať, ktorý detektor vyvolal príslušnú odozvu. Ďalšou možnosťou je pripájať k riadiacemu systému jednotlivé detektory priamo buď prostredníctvom dvojstavových logických vstupov alebo pomocou prúdovej slučky.
Detektory GR31 nahradzujú výbehový typ GI31.

Základné technické údaje
Meraný plyn horľavé plyny a pary uhľovodíkových výbušných látok - kalibrácia len pre jeden plyn (štandardná kalibrácia - metán)
Signalizácia dvojstupňová (dva výstupy) + prúdová slučka
Vyhotovenie výstupov tranzistor s otvoreným kolektorom (60V/0,5A), pasívna prúdová slučka 4 až 20 mA
Prúdová slučka pasívny dvojvodič galvanicky oddelený od napájania, pracovný rozsah 12 až 32 V
Zahrievacia doba 1 minúta
štandardne nastavená úroveň signalizácie 20% DMV pre II. stupeň, 10% DMV pre I. stupeň
Iné nastavenie je možné po dohode so zákazníkom
Maximálny merací rozsah do cca 50% DMV (podľa druhu média)
Doba odozvy do 30 sek.
Napájanie 12V DC až 30V DC
Príkon max. 0,8W
Krytie IP42 senzor / IP65 elektronika
Pracovné prostredie AB4 Podľa STN EN 33-2000-3 rozšírené do 50°C, okolný tlak 90 – 110 kPa,
BE3N2 – ZONA2 (IIC T6)
Skladovacia teplota -25° až 60 °C / nekondenzujúca vlhkosť
Rozmery bez držiaku 115 x 104 x 50mm
Pripojenie viacžilový (4) kábel priem. 5mm, pre vzdialenosť >5m použiť tienený kábel, prierez žily 0,5 – 1,5 mm2
Konštrukcia v zmysle STN EN 60079-29-1, STN EN 60079-15
Hmotnosť cca 250g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |