| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia | .:spínače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Napájacie a vyhodnocovacie zdroje

Napájacie a vyhodnocovacie zdroje slúžia na napájanie jedného alebo viac kusov detektorov plynu. Zdroj NZ23 umožňuje tiež spracovať výstupný signál detektoru pomocou relé, ktoré sú obsiahnuté na doske elektroniky zdroja a zaisťujú výkonové bezpotenciálové oddelenie výstupu detektorov.

:katalógový list Napájací a vyhodnocovací zdroj NZ23, NZ23DIN

:NZ23DIN Napájaci zdroj NZ23 slúži na napájanie jedného alebo viac kusov detektorov plynu. Zdroj NZ23 umožňuje tiež spracovať výstupný signál detektora pomocou relé, ktoré sú obsiahnuté na doske elektroniky zdroja a zaisťujú výkonové bezpotenciálové oddelenie výstupu detektorov. Pri oboch relé (prvý stupeň) je možné zvoliť kľudový stav t.j. či je kotva relé v kľude pritiahnutá alebo nie. Relé I.stupňa je ovládané zo samostatného vstupu, pri relé II. stupňa sú k dispozícii dva nezávislé vstupy.
V zdroji je možné užívateľom zvoliť oneskorené spracovanie signálu z detektora. Oneskorená aktivácia relé po zapnutí sa využíva pre odstránenie „studeného štartu“ u detektorov. Voliteľné oneskorenie odozvy relé v priebehu sa využíva aj pre odstránenie náhodného zopnutia detektora po krátkodobom úniku spalín do kotolne a pod.
Zdroj umožňuje nastaviť pamäť pre relé II.stupňa. Detektory nemusia mať vlastnú pamäťovú funkciu. Zablokovanie relé v II.stupni zaistí elektronika napájacieho zdroja. Deblokáciu pamäti je možné previesť externým tlačidlom. Na zdroj je možné pripojiť až 5 ks detektorov GA alebo GC, poprípade až 12 ks detektorov GI3x alebo GIC40(T). Zdroj NZ23 je realizovaný v plastovej škatuli s priehľadným krytom. Káble sa privádzajú gumovými priechodkami s priemerom 20mm. Variant zdroja NZ23-DIN nemá plastovú škatuľu. Pomocou vlastného plastového držiaku sa montuje na DIN lištu do rozvádzača.

Základné technické údaje
Napájacie napätie 230V AC/50Hz
Príkon max. 16VA
Istenie tavná poistka T80mA
Výstupné napätie 12V DC/0,8A
Výstupné relé 2x prepínací kontakt 230V/8A
Nastavenie oneskorenia sig. z detektorov 5, 15, 25sec
Nastavenie oneskorenia po zapnutí 0, 30sec
Indikácia prostredníctvom LED zapnuté: zelená
I.stupeň: žltá + výstup pre sirénu s prerušovaným tónom
II.stupeň: červená + výstup s neprerušovaným tónom pre obidva výstupy
Ochrana pred nebez. dotyk. napätím STN 33 2000-4-41 čl. 411.1 - SELV
Krytie NZ23: IP42
NZ23-DIN: IP20
Trieda podľa STN 33 2000-4-41 krytím
Rozmery NZ23: 163 x 133 x 77mm
NZ23DIN: 154 x 92 x 73
Prostredie AB5 normálne
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |