| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Príslušenstvo

Detekčné systémy môžu vytvárať rozsiahlejšie obvody zložené zo samotných detektorov, napájacích zdrojov, kabeláže a ďalších pomocných prvkov. V našej ponuke sú doplnkové prvky zastúpené prevažne sirénami pre akustickú signalizáciu a ďalšími modulmi , ktoré slúžia predovšetkým pre pripojenie detektorov k vonkajším obvodom.

:katalógový list Prevodník RSPC

:RSCP Prevodník RSPC upravuje signál z detektoru na signál vhodný pre vstupné obvody osobného počítača alebo iného zariadenia s úrovňami RS232. Jeho úlohou je prevod výstupných úrovní sériového signálu z detektorov na úrovne zodpovedajúce sériovému kanálu RS232. Pomocou vhodného programového vybavenia je potom možné sledovať zmenu stavu jednotlivých detektorov pripojených na linke. Výstupné úrovne sú definované „otvoreným kolektorom“ používaným v detektore. Pretože v systéme je obvykle pripojený rezistor alebo iná záťaž proti napájaciemu napätiu, sú výstupné úrovne sériovej linky detektorov +Ucc pre logickú„1“ a 0V pre logickú„0“. Prevodník mení tieto úrovne tak, aby logickej „0“ zodpovedalo napätie +Ucc a logickej „1“ zodpovedá napätie 0V.

Prevodník sa pripája na koniec sériovej linky detektorov tak, že výstup posledného detektora na linke je pripojený ku vstupu prevodníka a je prepojený cez kábel s nulmodemovým zakončením do vstupu sériového kanála počítača alebo riadiaceho systému. Modul RSPC nemá vplyv na komunikačný protokol, rýchlosť prenosu a podobne, prevádza iba úrovne na linke. Prevodník RSPC je určený pre použitie s detektormi radu GI a GIC.

:zapojenie RSCP

Základné technické údaje
Napájacie napätie 10÷20V DC
Odber prúdu <10mA
Minimálna vstupná úroveň pre log. 1 Ucc 0,5V
Prúd pri log. 0 < 5mA
Výstupná úroveň (bez záťaže) pre log. 1 < -3V
Výstupná úroveň (bez záťaže) pre log. 0 >Ucc -1V
Vonkajšie charakteristiky STN 33 2000-3 AB5 normálne
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |