| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prenosné detekčné prístroje

Prenosné detekčné prístroje sú určené pre servisných a revíznych pracovníkov, ktorí pracujú v plynárenskom odbore. V súčasnosti máme v ponuke tieto zariadenia:
 • GD 51 - prenosný detektor horľavých plynov
 • GD 500 - multifunkčný diagnostický prístroj
 • GD CO - prenosný detektor oxidu uhoľnatého


 • :katalógový list Sondy pre pristroj GD500

  :PS50

  Plynová sonda PS 50
  Základná sonda určená na detekciu úniku, výskytu výbušných plynov a pár horľavých látok. V tejto sonde je ako senzor použitý žhavený polovodič so štandardným príkonom. Sonda detekuje široké spektrum výbušných plynov - napr. vodík, metán, propán, bután, atď. Jej výhodou je možnosť v prípade potreby rýchlo na mieste vymeniť snímací senzor.

   
  :PS51 Plynová sonda PS 51
  Nízkopríkonová sonda pre detekciu výbušných plynov a pár horľavých látok. V rozpoznaní úniku plynu sa zhoduje so sondou PS50. Jej výhodou je asi 3x dlhšia prevádzka na jedno nabitie akumulátora než u PS50. Koncovka senzora umožňuje čiastočné natočenie do smeru požadovanej detekcie.

     
  :PS56 Plynová sonda PS 56 pre detekciu CO
  Sonda PS56 je určená pre zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého v ovzduší. Jej použitie umožňuje detekovať i minimálnu koncentráciu CO, ktorá by mohla ohroziť zdravie osôb v kontrolovanom priestore. S pomocou tejto sondy nie je možné vykonávať analýzu plynnej zmesi (napr. zistovať koncentráciu CO v spalinách.). V sonde je pre detekciu používaný elektrochemický senzor. Senzor reaguje predovšetkým na CO, ale môžu ho ovplyvňovať i iné látky (etylén a pod.)
     
  :TS15, TS75, TS250 Tlakové sondy TS15, TS75, TS250
  Tlakové sondy TS15, TS75, TS250 umožňujú v spolupráci s prístrojom GD500 merať pretlak, alebo podtlak plynného média. V sonde je použitý diferenčný tlakový senzor, ktorý sníma rozdiel tlakov privedených do dvoch vstupných hadičiek.
     
  :TS02, TS750, TS6M Tlakové sondy TS02, TS750, TS6M
  Tlaková sonda TS02 je určená na meranie rozdielu veľmi níkych tlakov. Sondy je možné použiť k zisteniu tlakových pomerov pri kontrole ťahu komína a pod. Sonda TS02 má dva vývody, na ktoré je možné pripojiť hadičku. Sondy TS750 a TS6M umožňujú v spolupráci s prístrojom GD500 merať pretlak plynného média voči atmosferickému tlaku na vyšších rozsahoch. Vstup sond je pripravený pre naskrutkovanie na testované miesto.
     
  :T205 Teplotné sondy T205, T405
  S prístrojom GD500 je možné vykonávať meranie teploty plynného, alebo kvapalného média pri použití sond T205, alebo T405. Odporový teplotný snímač je umiestnený v špičke nerezového hrotu o priemeru 3mm.
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |