| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Kapacitný hladinomer CLM-36

:CLM36 Kapacitné hladinomery CLM sú určené k spojitému meraniu výšky hladiny rozličných kvapalných a sypkých látok v nádržiach, zásobníkoch silách, jímkach a pod. Hladinomer pozostáva z púzdra s odnímateľnou elektronikou a zo snímacej elektródy. Snímacia elektróda, ktorá je prispôsobená druhu použitia a typu meraného materiálu tvorí voči okoliu(plášťu nádoby, referenčnej elektróde a pod.) kapacitor(kondenzátor), ktorého veľkosť je závislá ne výške zaplavenia resp. zasypania. Dielektrikom kapacitoru je buď samotné médium(nevodivé látky), alebo izolácia elektródy(vodivé látky). Elektronický diel prevádza veľkosť kapacity na prúdový signál 4-20 mA, ktorý je možné prenášať dvojvodičovým vedením na veľké vzdialenosti. Citlivosť je možné voliť z 8 prepínateľných rozsahov, plynulo kompenzovať počiatočnú kapacitu a plynulo meniť zosilnenie. Hladinomery sú vyrábané vo verzii(N) do normálneho prostredia alebo vo verzii(Xi) do výbušných priestorov triedy až zóna 0(trvalý výskyt horľavých pár a plynov) resp. zóna 20(horľavé prachy), k dispozícii je taktiež vysokoteplotné prevedenie a rôzne druhy procesného pripojenia (závitové, Triclamp).

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.

Varianta s tyčovou elektródou:
CLM-36xx-10-x - s neizolovanou tyčovou elektródou – pre meranie hladiny elektricky nevodivých kvapalín(olej, nafta, benzín) a sypkých materiálov(múka piesok, cement, plastové granuláty a pod.) max. dĺžka 5m
CLM-36xx-12-x - izolácia elektródy materiálom FEP – oproti PTFE zlepšené chovanie voči agresívnym látkam, zníženie usadzovania niektorých médií, rovnaká chemická odolnosť

Varianta s tyčovou elektródou a referenčnou trubkou:
CLM-36xx-20-x
- s neizolovanou tyčovou elektródou a referenčnou trubkou – je možné použiť k meraniu hladiny neznečistených elektricky nevodivých kvapalín(olej, nafta, benzín). Oproti prevedeniu bez referenčnej trubky nie je výstupný signál závislý na tvare nádrže.
CLM-36xx-21-x - s izolovanou (PTFE) elektródou a referenčnou trubkou – je vhodný na meranie hladiny čistých elektricky vodivých kvapalín. Hlavné použitie je v plastových a sklenených nádržiach a pri väčších nárokoch na presnosť merania. Dĺžka do 3m.
CLM-36xx-22-x - ako typ 21, izolácia elektródy materiálom FEP.

Varianta s lanovou elektródou:
CLM-36xx-30-x - s čiastočne izolovanou závesnou lanovou elektródou(polyolefinom izolované lano, neizolované nerezové závažie) je určený na meranie hladiny sypkých materiálov, zrniny, piesok, múka, cement a pod.
CLM-36xx-31-x - s izolovanou závesnou lanovou elektródou s kotvením (izolácia lana FEP, izolácia závažia PTFE) je určený na meranie hladiny elektricky vodivých i nevodivých kvapalín – do 20m.
CLM-36xx-32-x - ako typ 30, naviac izolované dynamické kotvenie, použitie pre vyššie silá – do 20m.

CLM-36xx-xx-M - závitové pripojenie M36x2
CLM-36xx-xx-G – závitové pripojenie G1“
CLM-36xx-xx-CI – bezšpárové procesné pripojenie Triclamp(pre potravinárske aplikácie)
CLM-36Nx-xx-x - prevedenie do normálnych priestorov
CLM-36Xix-xx-x - prevedenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu horľavých pár, plynov alebo prachov
CLM-36xT-xx-x - vysokoteplotné prevedenie, pre max. teploty v mieste pripojenia 200°C.

Pracovné priestory (podľa ČSN EN 60079-14, ČSN EN 50281-1-2) a prevedenia
CLM-36N(T)-xx-x bez nebezpečia výbuchu
CLM-36Xi-xx-x II1GDT83°CEEXiaIIBT5 s JB izol. prevodníkom(napr.PIU-420) celý hladinomer zóna 0, zóna 20
CLM-36XiT-xx-x II1/2GDT83°CEEXiaIIBT5 s JB izol. prevodníkom(napr.PIU-420), elektr. časť zóna 0, zóna 20, hlavica zóna 1, zóna 21

Základné technické údaje
Vstupný odpor/elektrická pevnosť
1MOhm/250V AC
Oddeľovacia kapacita/elektrická pevnosť
púzdro - napájacie prívody - var. N
púzdro - napájacie prívody - var. Xi

47nF/250V AC
23nF/500V AC
Napájacie napätie
CLM-36N(T)-xx-x: 9 ÷ 36V DC
CLM-36Xi(T)-xx-x : 9 ÷ 24V DC
Prúdový výstup 4÷20mA
nezaplavená elektróda 4mA
zaplavená elektróda 20mA
Rozsahy citlivosti
50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 pF
Rozsah regulácie počiatočnej kapacity
min. 1:2
Nelinearita
max. 1%
Teplotná chyba
max. 0,05%/K
Napäťová chyba
max. 0,3µA/V
Pre variantu Xi - medzné parametre
Ui=24V DC, Ii=0,1A, Pi=0,9W, Ci=0,8µF, Li=0,8mH
- povolený rozsah teplôt v priestore zóna 0
-20 až +60°C
- povolený rozsah tlakov v priestore zóna 0
0,8 až 1,1bar
Krytie
IP65
Konektor
podľa DIN 43 650 Hirschmann GDM 2009
Doporučený kábel
PVC 2 x 0,75mm2
Max. zaťažovací odpor (pri U = 24V)
Rmax = 750Ohm
Hmotnosť telesa snímača bez elektródy
cca 500g
Hmot. vysokoteplotného prevedenia NT, XiT
cca 100g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |