| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Radarový hladinomer GRLM-70 "Miranda"

:GRLM-70 Radarové hladinomery GRLM sú kompaktné maracie zariadenia skladajúce sa z tela hladinomeru a meracej elektródy. Súčasťou tela hladinomeru je i zobrazovací modul (displey). Elektronika hladinomera vybudí veľmi krátky elektrický impuls (cca 0,5 ns), ktorý je spätý na jednovodičové vedenie (meraciu elektródu). Meracia elektróda môže mať pododbu tyče, tyče s referenčnou trubkou, alebo lana. Po elektróde sa impuls šíry vo forme elektromagnetickej vlny smerom k hladine, kde sa čiastočne odráža a odrazená zložka sa vracia späť do prijímacieho modulu elektroniky hladinomeru. Elektronika zmeria čas letu elektromagnetickej vlny a vypočíta aktuálnu vzdialenosť k povrchu hladiny. Podľa výšky hladiny je potom nastavený výstup hladinomera a meraný údaj je zobrazený na displeji.
Radarový hladinomer s vedenou vlnou je vďaka svojmu princípu merania odolný ako voči zmenám atmosféry (tlak, teplota, prachy, pary), tak proti zmenám parametrov média (zmeny permitivity, vodivosti).

Klasifikácia zariadení v zmysle STN EN 60079-10-1 a STN 60079-10-2:
GRLM-70N - základné prevedenie prie priestory bez nebezpečenstva výbuchu
GRLM-70NT - vysokoteplotné prevedenie bez nebezpečenstva výbuchu (max. 200°C)
GRLM-70Xi(XiT) - iskrovo bezpečné prevedenie pre priestory s nebezpečenstvom výbuchu horlavých plyno va pár II 1/2 G Ex ia IIB T6 Ga/Gb s JBIP 1), elektrodová čásť zóna 0, hlavica s elektronikou zóna 1
GRLM-70Xd/XdT) - iskrovo bezpečné prevedenie pre priestory s nebezpečenstvom hoľavých prachov II 1 D Ex ta IIIC T85°C…T300°C Da, celý hladinomer zóna 20

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.

Základné technické údaje
Napájacie napätie
GRLM-70N-__: 18 ... 36V DC
GRLM-70Xi-__: 18 ... 30V DC
GRLM-70Xd-__: 18 ... 36V DC
Výstup
prúdový: 4 ... 20mA, HART
Prúdový odber
4 ... 20 mA / max. 22 mA
Rozlíšenie
1mm
Maximálna dĺžka meracích elektród
GRLM-70_-10: 8m
GRLM-70_-11(12): 2m
GRLM-70_-20: 3m
GRLM-70_-30 (33,34,35): 40m
GRLM-70_-32: 12m
Rozsah pracovných teplôt okolia
-30 ... +70°C
Krytie
IP67
Hmotnosť (bez elektródy)
cca 500g (1kg varianta NT a XiT)
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |