| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Ultrazvukový hladinomer ULM-70

ULM-70 Ultrazvukový hladinomer ULM-70 je kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustický menič a elektronický modul. Hladinomery vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine. Odrazená akustická vlna je spätne meničom prijatá a následne spracovaná v elektronickom module. Tu blok inteligentného vyhotovenia prevedie odfiltrovanie rušivých signálov, porovnávaním vyčisteného prijatého signálu s mapou falošných odrazov (napr. od miešadiel, rebríkov a podobne) a následný výber žiadaného odrazu. Na základe šírenia jednotlivých pulzov k hladine a naspäť a na základe nameranej teploty v nádrži je vypočítaná vzdialenosť k povrchu hladiny. Podľa výšky hladiny je potom nastavený výstup hladinomera a meraný údaj je zobrazený na displeji.

Hladinomery sú vďaka bezdotykovému princípu snímania vhodné pre meranie výšky hladín rôznych kvapalných látok, odpadových vôd, kalov, suspenzií a pod. Použiteľnosť pre meranie sypkých materiálov je obmedzená, dochádza ku skráteniu meracieho rozsahu.

Vhodnosť použitia hladinomeru pre meranie sypkých materiálov doporučujeme konzultovať s predajcom.

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.

Varianty vyhotovenia:
ULM-70-02- I - rozsah merania od 0,15m do 2m, celoplastový žiarič PVDF, mechanické pripojenie G1“, puzdro z hliníkovej zliatiny.
ULM-70- 06- I - rozsah merania od 0,25m do 6m, celoplastový žiarič PVDF, mechanické pripojenie G1 1/2“, puzdro z hliníkovej zliatiny.
ULM-70-10-I - rozsah merania od 0, 5m do 10m, celoplastový žiarič PVDF, mechanické pripojenie prírubou z polyuretánu HDPE (verzia “ N“) alebo z hliníkovej zliatiny (verzia “Xi“) puzdro z hliníkovej zliatiny.
ULM-70-20- I - rozsah merania od 0, 5m do 20m, celoplastový žiarič PVDF, mechanické pripojenie prírubou z hliníkovej zliatiny, puzdro z hliníkovej zliatiny.erania 10m, prevedenie s prírubou z HDPE a celoplastovým žiaričom z PVDF.

Základné technické údaje
Hladinomer
ULM-70-_02-I
ULM-70-06-I
ULM-70_-10-I
ULM-70_-20-I
Merací rozsah
0,15 až 2m
0,25 až 6m
0,4 až 10m
0,5 až 20m
Napájacie napätie
18 až 36V DC
Prúdový výstup
4 ÷ 20mA (limitná hodnota 3,9...20,5mA), HART
Presnosť (z celkového rozsahu)
0,15%
Rozlíšenie
< 1mm
< 1mm
< 2mm
< 2,5mm
Teplotná chyba
max. 0,04%/K
Vyžarovací uhol
10°
10°
14°
12°
Rozsah pracovných teplôt
-30 až +70°C
-30 až +60°C
Krátkodobé teplotné namáhanie
90°C/1hod
Max. prevádzkový pretlak
0,1MPa
Nastavenie ciltivosti merania
3 stupne (low-medium-high)
Tlmenie
0...99sec
Perióda vysielania
1...4sec
Doba prvého merania od napájania
30sec
Dopläujúce údaje pre prevedenie Xi
Ui=30V DC, Ii=132mA, Pi=0,99W, Ci=370nF, Li=0,9nH
Signalizácia poruchových stavov
ľubovoľne nastaviteľné v režimoch 3,75mA, 22mA, posledná zmerateľná hodnota
Krytie
IP67
Procesné pripojenie
závit G1"/div>
závit G1 1/2"
príruba z HDPE, verzia Xi príruba z AL zliatiny
príruba z Al zliatiny
Doporučený kábel
PVC 2 x 0,75mm2 (3 x 0,5mm2
Zaťažovací odpor prúdového výstupu (U=24V DC)
Rmax = 270Ohm
Hmotnosť
300 g"/div>
400 g"
700 g, verzia Xi = 1200 g
3 100 g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |