| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Kapacitný približovací snímač CPS-24

:CPS24 Kapacitný približovací snímač CPS-24 je určený na detekciu približenia, alebo na vyhodnotenie pohybu pevných predmetov. Je možné ho použiť na indikáciu stavu hladiny v elektricky nevodivých (plastových, sklenených) nádrží a stavoznakov. Výborne sa hodí na indikáciu úniku kvapalín v záchytných vaniach, betonových jímkach, alebo na podlahe.
Stav snímača je signalizovaný LED diodou. Citlivosť snímača je možné nastaviť trimrom, ktorý je umiestnený pod krycou skrutkou. Jeho konštrukcia a použité materiály (nerez, PTFE) umožňuje použitie v zložitých, agresívnych a výbušných prostrediach a rovnkao tak i v prostrediach čistých (potravinárstvo, výroba liekov, a pod.).
Podľa pracovných priestorov je možné rozlíšiť:
variantu N do priestoru bez nebezpečia výbuchu - výstup (NPN alebo PNP)
variantu Xi do výbušných priestorov až zóna 0 - výstup NAMUR

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.Základné technické údaje
Oddeľovacia kapacita/elektrická pevnosť
púzdro - napájacie prívody var. N, Xi

2,2nF/500V AC
Napájacie napätie
var. N: 7÷36V DC
var. Xi: 8÷9V DC (max. 12V DC)
Prúdový odber LED (nesvieti/svieti)
CPS-24N-N/Xc: 3/6mA
CPS-24R-N/Xi: ≤ 1mA/ ≥ 2,2mA
Výstupný spínací prúd (výstup NPN, PNP)
max. 200mA
Pre variantu Xi/XiM - medzné parametre
Ui=12V DC, Ii=15mA, Pi=30mW, Ci=15nF, Li=10µH
Oneskorenie výstupného signálu vzhľadom k aktivácii elektródy
0,2s
Povolený rozsah teplôt okolia
-20 až +70°C
Krytie
IP67
Kábel
CPS-24N: PVC 3 x 0,5mm2
CPS-24Xii: PVC 2 x 0,75mm2
dĺžka kábla var. A, B
štandard 2m
na požiadanie do 30m
Hmotnosť telesa snímača vrátane 2m kábla
cca 300g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |