| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |


:katalógový list Kapacitný hladinový snímač DLS-27

:DLS27 Kapacitné hladinové snímače DLS-27 sú určené k limitnému snímaniu hladiny kvapalných a sypkých látok v nádržiach, trubkách, zásobníkoch, silách, jímkach a pod.
Snímače sú vyrábané v niekoľkých modifikáciách snímacích elektród – tyčové, prúdové a lanové. Elektródy môžu byť potiahnuté izoláciou, čo má význam pre zabezpečenie funkčnosti v prípade usadzovacích, elektricky vodivých a agresívnych médií.
Na zadnej strane snímača sú pod krycími skrutkami nastavovacie trimre k nastaveniu citlivosti a hysterézie snímača. Nastavenie hysterézie, teda pásma neurčitého stavu medzi zopnutím a rozopnutím snímača je možné využiť k zvýšeniu odolnosti proti rušeniu, proti vplyvu zvlnenia hladiny, alebo pre jednoduchú reguláciu hladiny pomocou jedného zvislo umiestneného snímača. Vedľa nastavovacích prvkov je taktiež umiestnená signalizačná LED červenej farby.
Hladinový snímač DLS-27 pracuje na kapacitnom princípe. To znamená, že elektróda snímača tvorí vzhľadom k púzdru(a následne vzhľadom k stenám nádoby, trubky, vzhľadom k podlahe alebo okolitému terénu) kapacitor resp. kondenzátor. Veľkosť kondenzátoru je daná rozmermi elektródy a dielektrickými vlastnosťami okolitého média(permitivitou). Ak dôjde k zmene hladiny média – úplnému alebo čiastočnému zaplaveniu alebo k zasypaniu elektródy, prípadne zmene typu média, dôjde k zmene veľkosti kapacity. Táto zmena je vyhodnotená elektronikou v snímači a prejaví sa zmenou stavu na výstupe.
K dispozícii sú mechanické pripojenia so závitom M27x2 resp. G3/4“ alebo bezzávitové Triclamp. Elektrické pripojenie je vo variante s pevne pripojeným káblom alebo s konektorom. Prevedenie výstupov môže byť NPN, PNP, NAMUR.

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.

Podľa pracovných priestorov je možné rozlíšiť:
variantu N do priestoru bez nebezpečia výbuchu
variantu Xc do priestoru z horľavým prachom
variantu Xi do výbušných priestorov
variantu XiM ktorá je určená pre použitie v podzemných častiach baní a povrchových inštalácií týchto baní, kde je pravdepodobnosť vzniku ohrozenia metánom alebo horľavým prachom.

Prehľad jednotlivých variant:
DLS-27xx-10 - k limitnému snímaniu hladiny elektricky nevodivých kvapalín a sypkých látok, neizolovaná tyčová elektróda
DLS-27xx-11 - k limitnému snímaniu hladiny elektricky vodivých kvapalín, krátka, izolovaná elektróda
DLS-27xx-20 - k limitnému snímaniu sypkých látok a elektricky nevodivých kvapalín, predĺžená izolácia tyčovej elektródy
DLS-27xx-21 - k limitnému snímaniu elektricky vodivých kvapalín, úplne izolovaná tyčová elektróda
DLS-27xx-30 - k limitnému snímaniu kvapalín a sypkých látok, prútová neizolovaná demontovateľná elektróda
DLS-27xx-31 - k limitnému snímaniu elektricky vodivých kvapalín, úplne izolovaná prúdová elektróda
DLS-27xx-40 - k limitnému snímaniu kvapalín a sypkých látok, závesná lanová elektróda s izolovaným lanom a neizolovaným závažím
DLS-27xx-xx-x-xx-CI - variant snímača s bezzávitovým procesným pripojením Triclamp, vhodné pre potravinárske a farmaceutické
aplikácie, konkrétne použitie je určené základným, variantom snímača
DLS-27xT - variant pre vysoké teploty, na snímanie horúcich materiálov s teplotami do 200°C, oblasti použitia, elektrické parametre a pripojenie sú zhodné so základnými typmi(DLS-27N, DLS-27Xi) nerezový trubkový nástavec zaisťuje teplotné oddelenie púzdra s elektronikou

Základné technické údaje
Vstupný odpor/elektrická pevnosť
1MOhm/1kV AC
Oddeľovacia kapacita/elektrická pevnosť
púzdro - napájacie prívody - var. N
púzdro - napájacie prívody - var. Xi/XiM

47nF/250V AC
2,7nF/500V AC
Napájacie napätie
DLS-27N/Xc: 79 ÷ 36V DC
DLS-27Xi/XiM : 8 ÷ 9V DC (max. 12V)
Prúdový odber LED (nesvieti/svieti)
DLS-27N/Xc: 3/7mA
DLS-27Xi/XiM: ≤ 1mA/ ≥ 2,2mA
Výstupný spínací prúd (výstup NPN, PNP)
max. 200mA
Pre variantu Xi/XiM - medzné parametre
Ui=12V DC, Ii=15mA, Pi=30mW, Ci=15nF, Li=10µH
Oneskorenie výstupného signálu vzhľadom k aktivácii elektródy
0,2s
Povolený rozsah teplôt v priestoru zóna 0
-20 až +60°C
Rozsah pracovných teplôt okolia/meranej látky
DLS-27N: -20 až +80°C/-20 až +80°C
DLS-27Xi/XiM/Xc: -20 až +75°C/-20 až +80°C
DLS-27xT-10,11,20,30: -20 až +75°C/-30 až +200°C
DLS-27xT-21,31,40: -20 až +80°C/-20 až +120°C
Tlaková odolnosť
DLS-27N/Xi/XiM/Xc: 3MPa
DLS-27xT (pri +100°C): 0,6MPa
DLS-27xT (pri +180°C): 0,1MPa
Krytie
IP67
Kábel
DLS-27N/Xc: PVC 3 x 0,5mm2
DLS-27Xi: PVC 2 x 0,75mm2
dĺžka kábla var. B
štandard 2m
na požiadanie do 30m
Hmotnosť telesa snímača bez elektródy
DLS-27N/Xi/XiM/Xc: cca 400g
DLS-27xT: 700g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |