| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Hladinový snímač FLD-48 "MEDÚZA"

:FLD48 Hladinový snímač FLD – 48 “MEDÚZA“ je určený k detekcii hladín rôznych kvapalín v nevodivých nádobách. Je vyrobený z polyuretánového ohybného púzdra s pružnou samolepiacou vrstvou, umožňujúcu ľahké uchytenie na plochých i mierne zakrivených stien nádob. Špecialná kofigurácia snímacích plôch a riadenie pomocou jednočipového mikroprocesoru umožňuje spolahlivú detekciu média a súčastnú elimináciu usadených nečistôt na vnútornej strane nádoby. Veľmi jednoduché je nastavenie citlivosti snímača – urobíme to krátkym priložením tvz. programovacieho vodiča na kladný alebo záporný potenciál napájacieho napätia. Snímač môžeme pripojiť priamo do elektrického obvodu relé alebo na binárny vstup riadiaceho systému. Kladný pól napájania (+U) sa pripojuje na hnedý vodič, záporný (0V) na biely. Výstup snímača je vybavený ochranou proti skratu.
Snímač sa uchytáva pomocou samolepiacej odstrániteľnej vrstvy, ktorá má ochrannú fóliu. Pred inštaláciou je nutné fóliu odstrániť a snímač pod miernym tlakom nalepiť na stenu nádoby. Pred prvým použitím nechajte snímač cca 30 minút vytemperovať na teplotu steny nádoby. Pri výmene alebo demontáži snímač opatrne zo steny nádoby odlepte. Pokiaľ príde k znehodnoteniu pôvodnej samolepiacej vrstvy, je nutné na snímač nalepiť vrstvu novú (dodáva sa ako príslušenstvo).
Nastavenie sa prevádza zelením, tzv. programovacím vodičom (P). Pomocou tohto vodiča sa nastaví horná a dolná medza snímania hladiny, režimy SO (pri poklese rozpojené) a SC (pri poklese zopnuté). Režim SO : U prázdnej alebo čiastočne zaplavenej nádrže (hladina je pod spodným okrajom snímača), priložíme na cca 2 sec. programovací vodič (P) na svorku 0V. Akonáhle hladina dosiahne hornú hranu snímača, poprípade je nádrž zaplavená celá, priložíme vodič (P) na rovnakú dobu 2 sec. ku svorke +U.

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.


Základné technické údaje
Napájacie napätie
6 až 30V DC
Prúdový odber (kľudový stav)
max. 0,6mA
Spínaný prúd
min. 3,3; max.40mA
Zbytkové napätie v zopnutom stave
max. 6V
Maximálna spínacia frekvencia
2Hz
Rozsah pracovných teplôt okolia
-10 až +60°C
Premer nádoby pre uchytenie snímača
min. 200mm
Maximálna šírka steny nádoby - vodivé roztoky
Maximálna šírka steny nádoby - nevodivé roztoky
8mm
3mm
Krytie
IP67
Materiál púzdra
polyruetan
Typ pripojovacieho kábla
PUR 3 x 0,14mm2
Hmotnosť (vrátane kábla 2m)
cca 45g
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |