| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Plavákový systém FS-4

:FS-4Plavákový snímač úniku ropy FS-4 je určený k detekcii úniku ropy a ropných produktov v záchytných, alebo ochranných jímkach. Je zložený z dvoch vodiacich tyčí, plaváku na ktorom je umiestnený snímač CPS-24Xi-C-RO a iskrovo bezpečná vyhodnocovacia jednotka NSSU-811. Plavák je skonštruovaný tak, aby čelo snímača bolo ponorené pod hladinou média. Pokiaľ je čelo snímača v styku s vodou, alebo sa dotýka kovového hranola (v prípade prázdnej jímky), potom je senzor aktivovaný. Ak je čelo snímača v styku s ropou, alebo ropnými produktami, potom je senzor deaktivovaný t. j. uvedený do havarijného stavu. Kapacitný snímač sa elektricky pripojí k špeciálne upravenej vyhodnocovacej jednotke NSSU-811 s reléovým výstupom. Je možné zvoliť typ jednotky s napájacím napätím 230V AC, alebo 24V DC. Vodiace tyče plaváku môžu mať ľubivolnú dĺžku max. však 2,5m.

Príslušenstvo a doplnkový sortiment pre sondy a pre snímače hladiny.

 


Základné technické údaje
Teplota okolia
-20 ... +60°C (plavák je nuné chríniť pred zamrznutím)
Rozsah hustoty snímaného média
800 ... 950 kg/m3
Minimálna hrúbka vrstvy média pre detekciu
na vodnej hladine: 5 mm
v prázdej jímke: 25 mm
Kábel
PUR 3 x 0,14 mm2
Hmotnosť (doska + 4 ks plavákov + snímač CPS-24Xi)
600 g
Pracovný priestor
s iskrovo bezpečnou napájacou jednotkou NSSU-811-230V (24V)-R SP2
celá zostava plaváku zóna 1
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |