| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímač hladiny MAVE 2 NIVO

:sonda pre NIVO

Snímanie a regulácia hladiny vody v kotloch ako náhrada snímača hladiny NIVOCONTROL. Snímač pracuje na princípe spínania výkonového relé v závislosti na prítomnosti hladiny na sonde. Sondy sú vyrobené z nerezových elektród, ktoré sú izolovane upevnené v telese príruby. Príruba so sondami sa namontuje na miesto stávajúcej príruby. Zo stávajúceho zariadenia použijeme iba tlakovú komoru. Kvapalina vytvorí pri dotyku so sondou vodivé spojenie so spoločnou elektródou. Tento stav je vyhodnotený elektronikou snímača, na jeho kontaktoch dostaneme informáciu o prítomnosti kvapaliny na snímacej sonde. Zopnutie je indikované príslušnou LED diódou. Pre snímanie MINIMÁLNEJ HLADINY a MINIMÁLNEJ HAVARIJNEJ HLADINY sa použije typ MAVE-2-NIVO A. Pre snímanie MAXIMÁLNEJ HLADINY a DOPLŇOVANIA HLADINY sa použije typ MAVE-2-NIVO B. Snímače sa prepoja so sondami v prírube dvoma silikónovými káblami (snímač A trojžilový kábel, snímač B štvoržilový kábel) - súčasť dodávky podľa schémy. 

Základné technické údaje
Napájacie napätie 230V AC
Spotreba 5VA
Výstup prepínací kontakt relé
Zaťaženie kontaktov 250V/5A
Signalizácia LED diódami
Napätie na sonde 12V AC/0,8mA
Rozmery 130 x 110 x 60mm
Krytie IP56
Rozmery (DIN) 70 x 60 x 60mm
Krytie IP20
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |