| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový listPonorné vodivostné sondy

Ponorné vodivostné sondy určené pre snímanie hladiny vodivých kvapalín v jímkach,nádržiach, studniach a vrtoch. Elektródy sond sú chránené proti zaneseniu a skratu vzduchovým vankúšom a proti kusovým odpadom vlastnou konštrukciou 1 - pólové alebo 2 - pólové.

Prehľad typov
Ponorná vodivostná sonda PS-2 :PS2
Ponorná vodivostná sonda pre snímanie jednej hladiny.
Ponorná vodivostná sonda PS-3 :PS3
Ponorná vodivostná sonda pre snímanie dvoch hladín s diferenciou 50mm.
Ponorná vodivostná sonda do vrtu jednoduchá :PS03
Ponorná vodivostná sonda pre snímanie jednej hladiny vo vrtoch od priemeru 100mm.
Ponorná vodivostná sonda do vrtu dvojitá : NIVO SONDA
Ponorná vodivostná sonda pre snímanie dvoch hladín s diferenciiou 5m od priemeru 100mm.
Ponorná vodivostná sonda do kalov 1 elektróda:PSK1
Ponorná vodivostná sonda do kalov pre snímanie hladiny v jímkach s médiom, ktoré môže svojou konzistennciou vytvárať vodivé spojenia medzi elektródami.
Ponorná vodivostná sonda dokalov 2 elektródy:PSK2
Ponorná vodivostná sonda pre snímanie dvoch hladín s diferenciiou 5m od priemeru 100mm.

 

:katalógový list Vodivostné sondy do veka

Vodivostné sondy do veka pripojiteľné k snímačom hladiny MAVE 2, sú určené pre snímanie hladiny vodivých kvapalín s citlivosťou v rozsahu 0 – 100kΩ v jímkach, nádržiach.

Základné technické údaje:
- priemer max. 77mm
- výška s vývodkou 145mm
- materiála elektród - nerez oceľ
- hmotnosť 0,3kg

Prehľad typov

Sonda do veka 2-vývodová :SV2
Pre snímanie jednej alebo dvoch hladín vertikálne pomocou predlžovacích skrutkovacích nerezových sond.
Sonda do veka 3-vývodová :SV3
Pre snímanie dvoch alebo troch hladín vertikálne pomocou predlžovacích skrutkovacích nerezových sond.
Sonda do vývodky :SV
Pre snímanie jednej hladiny vertikálne v beztlakovej nádobe z vodivého materiálu s nastaviteľnou výškou vývodkou
PG7 so zaliatym káblom.
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |