| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Snímač zaplavenia SZ

:SZ Snímače zaplavenia sú určené ku signalizácii poruchových stavov ( napr. úniku vody) v prevádzkach výmenníkových staníc, kotolní a podobných zariadení. Sú napájané podľa typu jednosmerným alebo striedavým napetím 24 V.
Typy SZ1 a SZ2 obsahujú výstupné svorky typu otvorený emitor, poprípade otvorený kolektor. Signalizáciu je možné teda spínať ku kladnému, alebo k zápornému pólu napájacieho napätia.
Typy SZ3 a SZ4 majú reléový výstup 24 VAC/6A doplnený o výstupy tranzistorové. Snímače sú umiestnené v plastovom puzdre vhodné ku priamej montáži na stenu. Snímače patria do kategórie vodivostných typov snímačov. Pri spojení elektród umiestnených v dolnej časti škatuľky snímača vodivým médiom dochádza ku aktivácii vybraných výstupov, vyslanie signálov poruchového stavu nadradenému systému a ku rozsvieteniu červenej LED vo nútri prístroja.
Snímače patria do kategórie vodivostných typov snímačov. Pri spojení elektród umiestnených v dolnej časti krabičky snímača vodivým médiom dochádza ku aktivácii vybraných výstupov, vyslanie signálov poruchového stavu nadriadenému systému a ku rozsvieteniu červenej LED vnútri krabičky.


Základné technické údaje
Výstupný prúd tranzistora max. 100mA
Reléový výstup 24V AC/6A
Maximálny odber prúdu 20mA
Teplota okolia -40÷ 85°C
Relatívna vlhkosť <80%
Krytie IP54
Rozmery 66 x 66 x 35mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |