| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

:katalógový list Ultrazvukové hladinové snímače ULS-53

: ULS35Ultrazvukové snímače ULS sú kompaktné meracie zariadenia obsahujúce elektroakustický menič a elektronický modul.
Snímače vysielajú pomocou elektroakustického meniča radu ultrazvukových impulzov, ktoré sa šíria smerom k hladine.
Odrazená akustická vlna je meničom spätne prijatá a následne spracovaná v elektronickom module.
Na základe doby šírenia jednotlivých impulzov k hladine a späť, a na základe merania teploty v nádrži je vypočítaná aktuálna vzdialenosť k povrchu hladiny.
Výstup snímača ULS je tranzistor PNP s otvoreným kolektorom, alebo prúdový spínač 4 mA / 20mA.
Citlivosť snímača a logiku spínania je veľmi jednoduché nastaviť, buď pomocou tlačítiek, alebo priložením magnetického pera na citlivé plôšky snímača.
Snímače sú vďaka bezdotykového princípu snímania vhodné pre limitné meranie výšky hladín tekutín, odpadných vôd, kalov, suspenzii, lepidiel a pod. v najrôznejších otvorených a uzatvorených nádobách, jímkach, kanáloch alebo žľaboch.
Použiteľnosť pre meranie hladiny sypkých materiálov je obmedzená, dochádza k skráteniu meracieho rozsahu.
Zariadenie je vybavené optickou indikáciou stavu (RUN) i procesu nastavovania /STATE).
Vyrába sa v prevedení do normálnych (N) ako i výbušných priestorov (Xi).

 

 

 

Základné technické údaje
Napájacie napätie
18 ... 36V DC resp. 18 ... 30V DC
Merací rozsah
ULS-53_-01-_ : 0,1 ... 1 m
ULS-53_-02-_ : 0,2 ... 2 m
ULS-53_-06-_ : 0,2 ... 6 m
ULS-53_-10-_ : 0,4 ... 10 m
ULS-53_-20-_ : 0,5 ... 20 m
Doporučený kábel
PVC 2 x 0,75mm2 (3 x 0,75mm2)
Krytie (CNP-18N)
IP67
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |