| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

 

:katalógový list Iskrovo bezpečné napájacie jednotky

:NSSU

Iskrovo bezpečne napájacie jednotky sú určené pre priemyselné použitie k napájaniu limitných snímačov s výstupom typu NAMUR umiestnených v nebezpečných priestoroch. Jednotky vyhodnocujú stav jedného alebo dvoch pripojených snímačov a prevádzajú ho na silový kontakt, alebo na tranzistorový výstup. Naviac dokážu prevádzať jednoduché operácie pre reguláciu hladiny – dočerpávanie alebo odčerpávanie. Jednotky s tranzistorovým výstupom je možné vďaka vysokej frekvencie spínania využiť napr. k vyhodnocovaniu impulzov u plynomerov. Jednotky sú prispôsobené k inštalácii na DIN lištu.

  • NSSU-811 - jednokanálová jednotka bez doplňkových funkcií pre napájanie a vyhodnotenie jedného 2-vodičového limitného snímače NAMUR. 1x výstup v prevedení "T" (tranzistorový spínač) alebo "R" (reléový kontakt.)
  • NSSU-812 - jednokanálová jednotka s funkciou LFD (havarijná signalizácia poruchy na kabeláži) pre napájanie a vyhodnotenie jedného 2-vodičového limitného snímače NAMUR. 1x výstup v prevedení "R" (reléový kontakt.)
  • NDSU-822 - dvojkanálová jednotka bez doplňkových funkcií pre napájanie a vyhodnotenie dvoch 2-vodičových limitných snímačov NAMUR. 2x nezávislý výstup v prevedení "T" (tranzistorový spínač) alebo "R" (reléový kontakt.)
  • NLCU-821 - jednotka pre dvojstavovú reguláciu výšky hladiny pomocou dvoch 2-vodičových limitných snímačov NAMUR. 1x výstup v prevedení "R" (reléový kontakt.)
  • NLCU-822 - jednotka pre dvojstavovú reguláciu výšky hladiny s funkciou LFD. Pripojenie dvoch 2-vodičových limitných snímačov NAMUR. Ochrana pred nelogickými stavmi snímačov. 1x výstup v prevedení "R" (reléový kontakt.

 

Základné technické údaje
Typ
NSSU-811
NSSU-812
NDSU-822
NLCU-821
NLCU-822
Počet pripojených snímačov
1
1
2
2
2
Menovité napájacie napätie: variant 230V
30 až 230V AC / 50 až 60Hz resp. 30 až 230V DC (±10%)
Menovité napájacie napätie: variant 24V
10 až 30V AC / 50 až 60Hz resp. 10 až 40V DC (±10%)
Menovitý príkon
4VA
Výstupné napätie naprázdno
9,2V DC
Výstupný prúd - preklápacia úroveň
1,55mA (± 0,1mA)
Maximálna výstupné napätie
10,5V DC
Medzný výstupný prúd - skratový
10,4mA
Maximálny výstupný výkon
27,3mW
Max. napätie (svorky 9-16)
253V
Prípustná doba trvania skratu
neobmedzená
Zaťažiteľosť kontaktov: variant 230V
250V AC / 2A / 100VA, 250V DC / 2A / 50W
Zaťažitelnosť kontaktov: variant 24V
40V AC / 2A / 80VA, 40V DC / 2A / 80W
Max. počet spínania zaťažených kontaktov
360x za hodinu
Životnosť kontaktov - počet cyklov
min. 30 x 106
Prúdy pre havarijnú signalizáciu
-
<0,1mA
>6mA
-
-
<0,1mA
>6mA
Medzné parametre iskrovo bezpečného obvodu
C0=1,8µF, L0=150mH
Pracovná teplota okolia
-20 až +60°C
Krytie
IP20
Maximálny / doporučený prierez pripojovacích vodičov
2,5mm2
Hmotnosť
cca 0,2kg
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |