| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |


:katalógový list Multifunkčná zobrazovacia jednotka MGU-800

: MGU-800 Multifunkčná zobrazovacia jednotka MGU-800 je pokročilým viackanálovým zariadením umožňujúce merať, zobrazovať, regulovať a zaznamenávať veličiny vo viacerých kanáloch súčasne. Je to ideálne riešenie pre aplikácie, kde je niekoľko rôznych fyzikálnych veličín reprezentujúcich stav sledovaného objektu. Jednotka môže pracovať samostatne, alebo spolupracovať s externými meracími a výkonovými modulmi. Vyrába sa pre napájacie napätie 230V alebo 24V.
MGU-800 je navrhnutá ako modulárna jednotka skladajúca sa zo základnej časti, vstupno-výstupných modulov a komunikačného modulu. Základná časť obsahuje hlavný procesor, farebný dotykový displej, napájací zdroj a základné kounikačné rozhranie (USB a RS485). Všetky ostatné moduly sú voliteľné a podľa špecifikácie zákazníka nainštalované do jednotky.

 • IUI4 - 4x prúdový vstup, 4x napäťový vstup
 • IUI8 - 8x prúdový vstup, 8x napäťový vstup
 • II16 - 16x prúdový vsup
 • ID8 - 8x digitálny (binárny) vstup
 • IFI2 - 2x prúdový vstup (prietokomer) + 2x prúdový vstup
 • IFI4 - 4x prúdový vstup (prietokomer) + 4x prúdový vstup
 • IPI2 - 2x pulzný vstup (prietokomer) + 2x prúdový vstup
 • IPI4 - 4x pulzný vstup (prietokomer) + 4x prúdový vstup
 • ICP4 - 4x univerzálny čítač
 • ITC4 - 4x vstup pre termočlánky
 • ITC8 - 8x vstup pre termočlánky
 • IRT4 - 4x vstup pre odporové teplotné čidlá
 • OI2 - 2x pasívny analógový výstup (4 ... 20mA)
 • OR8 - 8x výstupné relé (zaľažitelnosť 250V/1A)

Základné technické údaje
Napájacie napätie 19....50V DC / 16... 35V DC
85...260V AC/DC 50...60Hz
Spotreba typ. 15VA
Nadprúdová ochrana elektrického prívodu max. 2A (charakteristika T)
USB servisný port (typ B), predný panel (typ A)
Komunikačné rozhranie RS485 (Modbus RTU_ rýchlosť 1200 ... 115200 b/s
Vnútorný zdroj pre napájanie snímačov 24 V DC ± 5 %
Zaťažovací prúd vnútorného zdroja max. 0,2A
Prípustné dlhodobé preťaženie vnútorného zdroja 20%
Displej farebný TFT 3,5" s LED podsvietením 320x 240 pixelov
Rozsah pracovných teplôt 0 ... +50°C
Krytie predný panel: IP40
jednotka a svorkovnica: IP20
Rozmery 96 x 96 x 100mm (š x v x h)
Hmotnosť 340g bez modulov
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |