| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Univerzálne monitorovacia systémy

Prístroje sú určené pre záznam priebehov zo snímačov najrôznejších veličín, signalizáciu alarmových stavov, poprípade pre riadenie ďalších procesov. Vlastnosti vstupov sú dané typmi osadených vstupných modulov. Ústredňa so snímačmi osadená podľa objednávky môže merať analogové veličiny, frekvenciu, počítať impulzy, vyhodnocovať dvojstavové veličiny a načítať údaje zo zariadení pracujúcich s protokolom Advantech.


Tabuľka vstupov pre univerzálne monitorovacie systémy MS2+, MS3+, MS4+

 

Tabuľka vstupov
Typ
Meraná veličina
Presnosť
Poznámka
A0 jednosmerný prúd 4 až 20mA ±0,1% FS Zo zdrojom cca 21V pre dvojvodičové pripojenie snímačov s prúdovou smyčkou.
Len galvanicky oddelené vyhotovenie.
A1* jednosmerný prúd 4 až 20mA ±0,1% FS pre pasívne snímanie z prúdovej smyčky
B0* jednosmerný prúd 0 až 20mA ±0,1% FS  
B1* jednosmerný prúd 0 až 1A ±0,1% FS  
B2* jednosmerný prúd 0 až 5A ±0,1% FS  
C0 striedavý prúd 0 až 20mA ±1% FS galvanicky oddelený
C1 striedavý prúd 0 až 1A ±1% FS galvanicky oddelený
C2 striedavý prúd 0 až 5A ±1% FS galavnicky oddelený
D0* jednosmerné napätie 0 až 100mV ±0,1% FS  
D1* jednosmerné napätie 0 až 1V ±0,1% FS  
D2* jednosmerné napätie 0 až 10V ±0,1% FS  
D4* jednosmerné napätie 0 až 75V ±0,1% FS  
D5* jednosmerné napätie -10 až +10V ±0,1% FS  
E0 striedavé napätie 0 až 100mV ±1% FS galvanicky oddelený
E1 striedavé napätie 0 až 1V ±1% FS galavnicky oddelený
E2 striedavé napätie 0 až 10V ±1% FS galvanicky oddelený
E4 striedavé napätie 0 až 50V ±1% FS galvanicky oddelený
F* meranie odporu (nutné udať rozsah) ±0,1% FS dvojvodičové pripojenie
J* vstup pre niklové teplotné čidlo
Ni1000/6180ppm°C, -50 až +250°C
±0,2°C rozsah -50 až 100°C
±0,2% MH rozsah 100 až 200°C
dvojvodičové pripojenie
je možnosť dodania vrátane snímačov
K* vstup pre platinové teplotné čidlo Pt100, rozsah -140 až +600°C ±0,2°C rozsah -140 až 100°C
±0,2% MH rozsah 100 až 600°C
dvojvodičové pripojenie
K1* vstup pre platinové teplotné čidlo Pt1000, rozsah -140 až +600°C ±0,2°C rozsah -140 až 100°C
±0,2% MH rozsah 100 až 600°C
dvojvodičové pripojenie
K3 vstup pre platinové teplotné čidlo Pt1000, rozsah -10 až +50°C ±0,06°C dvojvodičové pripojenie
je možnosť dodania vrátane snímačov
N* termočlánok K (NiCr-Ni)
rozsah -70 až +1300°C
±(0,3% +1°C) z MH linearizovaný
kompenzácia studeného konca
T* termočlánok T (Cu-CuNi)
rozsah -200 až +400°C
±(0,3% +1°C) z MH linearizovaný
kompenzácia studeného konca
O* termočlánok J (Fe-Co)
rozsah -200 až +750°C
±(0,3% +1°C) z MH linearizovaný
kompenzácia studeného konca
P* termočlánok S (Pt10%Rh-Pt)
rozsah 0 až +1700°C
±(0,3% +1°C) z MH v rozsahu
+200 až +1700°C
linearizovaný
kompenzácia studeného konca
Q* termočlánok B (Pt30%Rh-Pt) ±(0,3% +1°C) z MH v rozsahu
+300 až 1800°C
linearizovaný
kompenzácia studeného konca
S* binárny vstup pre beznapäťový kontakt max. odpor zopnutého kontaktu: 100ohm
minimálna doba pre zachytenie zmeny: 200ms
S1 binárny napäťový vstup napätie pre stav "zopnuté": 3 až 30V DC
vstupný prúd v stave "zopnuté": 1 až 9mA podľa vstupného napätia
minimálna doba pre zachytenie zmeny: 200mA, galvanicky oddelený
CTU čítací vstup pre napäťový signál napätie pre stav "H" (pre zmenu čítača) : 3 až 24V DC
maximálna frekvencia impulzov 5kHz,
zálohované napájanie, zaznam i pri výpadku napájania
galvanicky oddelený
CTK čítací vstup pre beznapäťový kontakt a otvorený kolektor maximálny odpor zopnutého kontaktu: 10kohmov
minimálny odpor rozopnutého kontaktu: 250kohm
maximálna frekvencia impulzov 5kHz, nastviteľný filter zákmitu kontaktov
zálohované napájanie, záznam i pri výpadku napájania, galvanicky neoddelený
FU vstup pre meranie frekvencie napäťového signálu 0 až 5kHz, rozlíšenie 1Hz, presnosť ±(0,2% MH + 1Hz)
vstupné napätie pre stav "H": 3 až 24V DC
vstupný prúd v stave "H": cca 7mA
minimálna dĺžka trvaia vstupného impulzu: 30µs, galvanicky oddelenený
FK vstup pre meranie frekvencie spínania kontaktov 0 až 5kHz, rozlíšenie 1Hz, presnosť ±(0,2% MH + 1Hz)
maximálny odpor zopnutého kontaktu: 10kohm
mimálny odpor rozopnutého kontaktu: 250kohm
minimálna dĺžka trvaia vstupného impulzu: 30µs, galvanicky neoddelenený
RS vstup pre sériový signál RS485 napr. zo snímačov vlhkosti a teploty s výstupom RS485, galavanicky oddelený

Poznámky:
FS označuje plný rozsah modulu
* vstupy nie sú galvanicky oddelené a majú spoločnú zem. Tieto vstupy je možné objednať ako galvanicky oddelené.
- galvanicky oddelené analógové vstupy sa označujú písmenom G za označením typu vstupu (napr. vstup pre pasívne snímanie z prúdovej slučky 4-20mA - typ A1 - s galvanickým oddelením sa označujú A1G).
- galvanické oddelenie neplní bezpečnostnú funkciu.
- ústredne pre meranie termoelektrickými snímačmi sa vyrábajú vždy vo väčšej skrini, termočlánkové vstupné kanály musia spolu všetky susediť.
- v prípade, že sa do budúcnosti počíta s rozšírením ústredne o ďalšie vstupy pre termočlánok, je nutné na toto dopredu upozorniť.
- vstup RS vždy mapuje všetky kanály od miesta svojej pozície až do pozície 16, preto sa musia umiestňovať do pozície s čo najvyšším číslom vstupného kanálu.

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |