| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Snímače prúdenia

Snímače prúdenia sú určené pre kontinuálne meranie rýchlosti prúdenia plynných látok.:snímače prúdeniaSnímače prúdenia SNP

Snímače prúdenia sú určené pre kontaktné meranie rýchlosti prúdenia plynných látok.
Vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa STN EN 60 529.
Kombináciou snímača a stredového držiaku je možné použiť snímače pre meranie prúdenia v klimatizačných kanáloch alebo potrubiach.
Teplotná odolnosť hlavice snímača je -30 až 70 ° C a nesmie byť ani krátkodobo prekročená.
Snímač je možné použiť pre všetky riadiace systémy, ktoré sú kompatibilné s výstupom 0 až 10V.
Snímače sú určené pre prevádzku v chemicky neagresívnom prostredí.

Spínače nesmú byť použité pre meranie v miestach:
• kde by mohlo dochádzať k chveniu spínača alebo mechanickému pôsobeniu na spínač
• s nebezpečenstvom výbuchu alebo s veľkým elektrickým rušením
• s chemicky agresívnom prostredí
• v miestach, kde by mohlo dôjsť k vystaveniu priamemu tepelnému žiareniu (svetlo, radiátory apod.) alebo slnku

 

Základné technické údaje
Typ snímača
SNP
Typ čidla
FS5
Štandardné rozsahy merania
0 ÷ 5 m/s; 0 ÷ 10 m/s; 0 ÷ 20 m/s, voliteľné 0 ÷ 100 m/s
Napájacie napätie
15 ÷ 30 V DC (doporučené 24 V DC)
Spotreba energie
1W
Výstupný signál
0 až 10V DC
Citlivosť merania
0,01m/s
Chyba merania
< 3% z rozsahu
Rýchlosť odozvy
< 2s
Doporučený prierez vodiča
0,35 ÷ 1,5 mm2
Rozmery hlavice
70 x 63 x 34 mm
Teplota v okolí hlavice
-30 až +70°C
Teplota meracieho stonku s so snímačom
-20 až +150°C
Stpeň krytia hlavice/meracieho stonku
IP65/IP20 podľa STN EN 60 529
EMC kompatibilita – kritérium A pre
EMC vyžarovanie STN EN 61000-6-3
EMC odolnosť STN EN 61000-6-2
elektrostatický výboj IEC 61000-4-2
elektromagnetické pole IEC 61000-4-3
rýchle el. prechodové javy IEC 61000-4-4
rázový impulz IEC 61000-4-5
elektromagnetické rušenie IEC 61000-4-6
krátkodobé prerušenie IEC 61000-4-11
Typ priechodky
M16 x 1,5
Dĺžky stonky
100mm, 200mm
Priemer meracieho stonku
10 mm
Hmotnosť
150 g

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |