| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Spínače prúdenia

Spínače prúdenia sú určené pre kontaktné meranie rýchlosti prúdenia plynných látok.:snímače prúdenia Spínače prúdenia plynov SPP

Spínače prúdenia sú určené pre spínanie záťaže pri dosiahnutí nastavenej hodnoty prúdenia vzduchu.
Vyhovujú stupňu ochrany IP 65 podľa STN EN 60 529.
Kombináciou spínača a stredového držiaka je možné použiť spínače v klimatizačných kanáloch alebo potrubiach.
Teplotná odolnosť hlavice spínača je -30 až 70 ° C a nesmie byť ani krátkodobo prekročená.
Spínače je možné použiť pre všetky typy záťaží.

Spínače nesmú byť použité pre meranie v miestach:
• kde by mohlo dochádzať k chveniu spínača alebo mechanickému pôsobeniu na spínač
• s nebezpečenstvom výbuchu alebo s veľkým elektrickým rušením
• s chemicky agresívnom prostredí
• v miestach, kde by mohlo dôjsť k vystaveniu priamemu tepelnému žiareniu (svetlo, radiátory apod.) alebo slnku

 

Základné technické údaje
Typ snímača
SPP
Typ čidla
FS5
Štandardné rozsahy merania
0 ÷ 5 m/s; 0 ÷ 10 m/s; 0 ÷ 20 m/s, voliteľné 0 ÷ 100 m/s
Napájacie napätie
15 ÷ 30 V DC (doporučené 24 V DC)
Spotreba energie
1W
Spínaná záťaž
8 A / 250 V AC
Citlivosť merania
0,01m/s
Chýba merania
< 3% z rozsahu
Rýchlosť odozvy
< 2s
Doporučený prierez vodiča
0,35 ÷ 1,5 mm2
Rozmery hlavice
70 x 63 x 34 mm
Teplota v okolí hlavice
-30 až +70°C
Teplota meracieho stonku s so snímačom
-20 až +150°C
Stpeň krytia hlavice/meracieho stonku
IP65/IP20 podľa STN EN 60 529
EMC kompatibilita – kritérium A pre
EMC vyžarovanie STN EN 61000-6-3
EMC odolnosť STN EN 61000-6-2
elektrostatický výboj IEC 61000-4-2
elektromagnetické pole IEC 61000-4-3
rýchle el. prechodové javy IEC 61000-4-4
rázový impulz IEC 61000-4-5
elektromagnetické rušenie IEC 61000-4-6
krátkodobé prerušenie IEC 61000-4-11
Typ priechodky
M16 x 1,5
Dĺžky stonky
100mm, 200 mm
Priemer meracieho stonku
10 mm
Hmotnosť
150 g

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |