| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |
:MARET Systém
:map
:telephone
+421-32-771 6166
+421-32-771 2161
:fax
+421-32-771 2692
:e-mail
 
odbyt-
fakturácia
: kl. 101
tech. informácie
: kl. 102
:0905506058
sklad
: kl. 103
tech. info AMIT
: kl. 104
ekonomické
odd.
: kl. 105
konateľ
: kl. 106
:0905752258
obchod.
referent
: kl. 107
:0915765126

Referenčné aplikácie riadiaceho systému na Slovensku

Typ riadenia a regulácie

Miesto inštalácie

Typ riadiaceho systému AMiT

Riadenie vykurovania Obchodné priestory, Nitra AMiRiS99 + APT130
Regulácia teploty v rozvodni Matador Púchov ART4000
Plynová kotolňa Bytové domy, Hlohovec ART267A
Meranie 1/4 hodinových maxím, riadenie chladenia Zimný štadión, Trenčín ART267A
Plynová kotolňa EVPÚ, Nová Dubnica AMAP99 + APT130
Plynová kotolňa EVPÚ, Nová Dubnica ART267A
Meranie a záznam teplôt. Zimný štadión, Nové Mesto nad Váhom ART4000
Bazénová technika Bazén, Stará Turá AMiRiS99 + APT130
Plynová kotolňa Výrobné haly, Trebatice AMAP99 + APT130, AMiNi2D
Vzduchotechnické jednotky Výrobné haly, Trebatice AMAP99 + APT130, ART267A
Kúrenie, Chladenie, VZT Rodinný dom, Komárno AMAP99 + APT130
Mäsokombinát Mäsokombinát, Myjava ART267A
Kúrenie, Chladenie, VZT Rodinný dom, Špačince AMAP99 + APT130
Zimný štadión Štadión ART4000
Plynová kotolňa Sklady Frans Maas, Senec AMAP99 + APT130, dispečing
Vzduchotecnnické jednotky, Kóje Ex prostredie Sklady Frans Maas, Senec ADiS + APT2100G
Vzduchotechnická jednotka Bratislava ADOS
Plynová kotolňa Komárno AMAP99 + APT130
Riadenie kaliaceho zariadenia PSL, Považská Bystrica ART4000
Vzduchotechnická jednotka Bratislava AMiNi
Plynová kotolňa OC Južanka, Trenčín AMAP99 + APT130 +      DM-RDO12
Vzduchotechnické jednotky OC Južanka, Trenčín 4x AMiNi, ADiR
Vzduchotechnická jednotka ohrievaná parou Kinex, Bytča ART267A
Meranie spotreby a 1/4 hod. maxím Armatúrka, Myjava AMiNi + vizualizácia
Regulácia a záznam podtlaku pri búraní azbestových stavieb Mobilné zariadenie AMiNi2D
Meranie, archivácia teplôt a čistoty prostredia Hella Front Light, Kočovce AMiNi + DM-AI12 + vizualizácia
Vzduchotechnická jednotka Predajňa Nissan, Nitra AMiNi2D
Zimný štadión Štadión, Zlaté Moravce ART4000
Vzduchotechnická jednotka Výrobná hala, Potvorice ADiR
Plynová kotolňa Pošta, Trenčín ART4000
Diagnostika poruchových stavov plynovej kotolne Slovakotext, Trenčín AMiRiS99 + APT130
Vzduchotechnická jednotka Laboratórium Nera, Liptovský Hrádok AMiNi2D
Vzduchotechnická jednotka Reštaurácia, Bratislava AMiNi2D
Riadenie teplôt VZT pre 24 kancelárií IMOS-ASEK, Hamuliakovo ART4000 + 3x DIN-RC8
Vzduchotechnická jednotka Plastická chirurgia, Trenčín AMiNi2D
Vzduchotechnické jednotky Kačabár, Nové Mesto nad Váhom 2x AMiNi2D, ADiR
Plynová kotolňa Výrobná hala Freudenberg, Potvorice AMiNi2D
Riadenie VZT jednotiek Výrobná hala + kancelárie Freudenberg, Potvorice AMiNi2D + 2x ADiR 
Plynová kotolňa PMP, Púchov ART4000
Rodinný dom Malacky AMiNi2D
Vzduchotechnické jednotky Reštaurácia, Bratislava 2x AMiNi2D
Vzduchotechnická jednotka Martinrea, Bratislava ADiR
Vzduchotechnická jednotka Nowaco, Nové Mesto nad Váhom ADiR
Vzduchotechnické jednotky Výrobná hala Pilkington, Senec 2x AMiNi2 + APT1000
Vzduchotechnické jednotky Polyfunkčná budova, Komárno 3x AMiNi2,  3x APT200
Vzduchotechnické jednotky Relaxačné centrum, Terchová 2x AMiNi2D
Zimný štadión Štadión Vladimíra Dzurilu, Bratislava MEST110S + 8x expanzné DM moduly
Vzduchotechnická jednotka Zdravotné stredisko Kramáre, Bratislava AMiNi2 + APT200
Vzduchotechnická jednotka TIMM Slovakia, Nozdrkovce ADiR
Vzduchotechnická jednotka NDS, Bratislava AMiRiS99 + APT130
Vzduchotecnnická jednotka AVE-Moto, Nové Mesto nad Váhom ADiR
Meranie a záznam teplôt Mäsokombinát Maroš, Trenčín AMiNi, DM-AI12, vizualizácia
Vzduchotechnická jednotka Divadlo, Komárno AMiNi2, AMiNi2S, 2x APT200
Vzduchotechnické jednotky Medicentrum Zvolen AMAP99 + APT130
Vzduchotechnická jednotka Očná chirurgi, Komárno AMiNi2S + APT200
Kotolňa + VZT jednotka Polyfunkčná budova, Komárno AMAP99 + APT130
Riadenie 40 chladiacich boxov v mäsokombináte PMP, Púchov APT3100S, 2x AMiNi-ES + 33x expanzné DM moduly, dispečing
Riadenie 5 chladiacich boxov v mäsokombináte PMP, Púchov AMiNi2DS
Vzduchotechnické jednotky PMP, Púchov APT3100S + 11x expanzné DM moduly
Regulácia tlaku - VZT laboratórium IMOS-ASEK, Hamuliakovo AMiNi2D
Vzduchotechnická jednotka Plastická chirurgia, Bratislava AMiRiS99 + APT130
Vzduchotechnické jednotky Pošta, Rožňava 2x AMiNi2D
Vzduchotechnická jednotka Johnson Controls, Trenčín ADiR
Rodinný dom Podolie AMiNi2D
Uholná kotolňa Základná škola, Oravská Polhora AMAP99 + APT130
Vzduchotecnnická jednotka Bachmann, Bratislava AMiNi2DS
Vzduchotechnická jednotka Laboratórium,UPJŠ, Košice AMAP99 + APT130, vizualizácia
Kotolňa na drevoštiepku Obecný úrad, Horná Maríková AMiNi2DS, DM-DO18
Plynová kotolňa + VZT jednotka Kultúrny dom, Ilava AMAP99 + APT130,              vizualizácia
Plynová kotolňa Plaváreň, Handlová AMiRiS99 + APT1000
Rodinný dom Stará Turá ADiR
Riadenie chladenia Vadak ADiR
Kaliareň - riadenie chladiaceho zariadenia Považská Bystrica ADiR
Stráženie teplôt v chladiacich boxoch Pharmeco, Bratislava ADiR + vizualizácia
Laboratórny reaktor na produkciu bioplynu Trnavská univerzita, Trnava 2x AMiNi-ES
Rodinný dom VM Elektro, Bratislava AMiNi4DS
Stráženie teplôt v chladiacich boxoch MCSyncro, Bratislava AMiNi-ES, vizualizácia
Vzduchotechnická jednotka Výrobná hala Horlle, Nitra AMiNi4DS
Výmeníková stanica para/voda výkonu 3MW Slovena, Žilina AMAP99S + APT130 + vizualizácia, GSM dohľad
Rodinný dom a-energie, Trenčín AMiRiS99 + APT130, vizualizácia
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |