| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a indikátory

Univerzálne číslicové regulátory slúžia na regulovanie požadovanej veličiny. Vstupy regulátora môžu buď odporové Pt100 resp. senzor KTY 83/121, alebo analógové 0 až 20mA resp. 4 až 20mA, 0 až 100V. Výstupným členom je zopínacie relé (D50), popr. 4 výstupných relé. Regulátory sa vyrábajú v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panela rozvádzača, alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LD50).
Pre číselné zobrazenie signálu dodávaného snímačom fyzikálnych hodnôt slúžia zobrazovače. Zobrazovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panelu (M30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LM30).
Zdroj napätia LZN slúži pre externé napájanie vstupov popr. regulátorov a indikátorov.

 

:katalógový list Zobrazovač LM30

:LM30Zobrazovač meaných údajov LM30 je univerzálny prístroj pre číslicové zobrazenie signálu dodávaného na vstup snímačom fyzikálnych veličín. Korekcia údaju je možná prvkom „K“ označeným otvorom v prístroji.

Displej tiež indikuje medzné stavy merania:
Err – prekročenie hornej medze rozsahu alebo porucha meracieho obvodu
-Er - prekročenie dolnej medze
Typ LM30 je určený pre montáž na lištu DIN. Pripojenie sa vykoná pomocou skrutkovacej svorkovnice. Napájacie svorky sú označené štítkom s príslušným napätím. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN. Pri voľnej montáži je nutné po zapojení zakrytovať svorkyV prípade dlhšieho vedenia k senzoru teploty (viac ako 25m alebo vo veľmi rušenom prostredí) je doporučené použiť tienený vodič.

Základné technické údaje
Napájanie 230V/50Hz na objednávku, 12V alebo 24V AC/DC
Príkon 1VA
Displej červený 3 miestny, výška čísiel 14mm
Vstup:
typ LM30/A
typ LM30/C
typ LM30/D
typ LM30/E
typ LM30/F
typ LM30/G
typ LM30/H

senzor Pt100, rozsah -25 až +250°C
senzor KTY 83/121, rozsah -25 až +100°C
senzor KTY 83/121, rozsah -9,9 až +99,9°C
prúdový vstup 0 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
prúdový rozsah 4 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
napäťový rozsah 0 až 100V DC rozsah 0 až 99,9
vysielač 100ohm, rozsah 0 až 100%
Presnosť ±1% (LM30/A ±3% od 110 do 250°C)
Teplota okolia 0 až 45°C
Krytie IP20
Veľkosť 4M lišta DIN
Vstavaná hĺbka 75mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |