| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prepínače meracich miest a poruchová signalizácia

Prepínače meracích miest slúžia na prepínanie signálov z teplotných čidiel resp. analógových výstupov. Prostredníctvom prepínača meracích miest jednoho indikátora môžeme kontrolovať až 10 meracích miest za priaznivú cenu. Prepínače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panela (PM30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LPM30).

Poruchová signalizácia slúži na sledovanie prekročenia prevádzkových stavov. Havarijné stavy signalizuje opticky i akusticky. Poruchová siganlizácia sa vyrába v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panelu rozvádzača (P30), alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LP30).

:katalógový list Poruchová signalizácia LP40

:LP30Poruchová signalizácia LP40 je určená na sledovanie stavu max. 6-tich strážených obvodov. Užívateľsky je možné predvoliť pri každom stráženom obvode reakciu signalizácie buď na rozpojenie alebo na spojenie slučky. Pri poruche v týchto obvodoch dochádza k vyvolaniu poplachu asi za 5 sec.( pri 1. obvode s oneskorením cca 1 sec) pripojenú externú húkačku a súčasne sa prepínajú kontakty blokovacieho relé. Oneskorenie poplachu zaisťuje maximálnu odolnosť signalizácie proti priemyselnému rušeniu. Funkciu húkačky i blokovanie možno zrušiť tlačidlami na panely prístroja. Ďalšia porucha obvodov opäť vyvolá poplach a blokovanie zariadenia.
Bezchybný stav každej stráženej slučky indikuje zelená LED, poruchu červená LED. Poruchová signalizácia LP30 je ďalej vybavená funkciou pamäti poruchy. To umožňuje identifikáciu obvodu, v ktorom došlo ku krátkodobej poruche aj po jej odoznení. Tento stav je indikovaný svietením červenej i zelenej LED súčasne. Strážené obvody musia byť bez napätia, max. testovacie napätie na strážených obvodoch je 15V. Nie je prípustné pripojenie cudzieho napätia na strážené obvody.
Predvoľba:
6R - aktivácia signalizácie rozpojením obvodu
6S - aktivácia signalizácie spojením obvodu
3R+3S - aktivácia 3 slučiek rozpojením a 3 slučiek spojením obvodu

Typ LP30 je určený pre montáž na lištu DIN. Pripojenie sa vykoná pomocou skrutkovacej svorkovnice. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN. Uvedenie do prevádzky nevyžaduje žiadne nastavenie. V prípade nutnosti je možné zmeniť predvoľbu reakcie signalizácie na spojenie alebo prerušenie u troch slučiek. Voľba sa vykoná nastavením skratovacích mostíkov na príslušnej jumperovej lište umiestnenej v priestore za hornou svorkovnicou. Lišta je prístupná po odňatí spodného krytu a povytiahnutí prístroja na dorazy horného krytu. Nastavením príslušného mostíka smerom k panelu prístroja je zvolená reakcia obvodu na rozpojenie slučky, nastavením mostíka smerom k základni je voľba reakcie na spojenie stráženej slučky. Pre maximálnu spoľahlivosť stráženia je doporučená prevádzka LP30 s reakciou obvodov na rozpojenie.

Základné technické údaje
Napájanie 230V, na požiadanie 24V AC/DC
Indikácia svietiace LED diódy
Počet vstupov 6 s predvolbou na spojenie resp. rozpojenie
Výstup 1 relé kontakt spínací (zvuková signalizácia)
1 relé kontakt prepínací
Kontakty 230V AC, 1A
Krytie IP20
Teplota okolia 0 ÷ 45°C
Veľkosť 4M lišta DIN
Vstavaná hĺbka 75mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |