| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a indikátory

Univerzálne číslicové regulátory slúžia na regulovanie požadovanej veličiny. Vstupy regulátora môžu buď odporové Pt100 resp. senzor KTY 83/121, alebo analógové 0 až 20mA resp. 4 až 20mA, 0 až 100V. Výstupným členom je zopínacie relé (D50), popr. 4 výstupných relé. Regulátory sa vyrábajú v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panela rozvádzača, alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LD50).
Pre číselné zobrazenie signálu dodávaného snímačom fyzikálnych hodnôt slúžia zobrazovače. Zobrazovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panelu (M30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LM30).
Zdroj napätia LZN slúži pre externé napájanie vstupov popr. regulátorov a indikátorov.

:katalógový list Panelový zobrazovač M30

:M30Zobrazovač M30 je univerzálny prístroj pre číslicové zobrazenie signálu dodávaného na vstup snímačom fyzikálnych veličín. Korekcia údaju je možná prvkom „K“ prístupným zozadu prístroja.

Displej tiež indikuje medzné stavy merania:
Err – prekročenie hornej medze rozsahu alebo porucha meracieho obvodu
-Er - prekročenie dolnej medze

Typ M30 je určený pre montáž do otvoru panela. Uchytenie sa vykoná pomocou priloženej vzpery. Pripojovacia skrutkovacia svorkovnica je umiestnená na zadnej stene. Napájacie napätie je uvedené na štítku. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN. V prípade dlhšieho vedenia k senzoru teploty (viac ako 25m alebo vo veľmi rušenom prostredí) je doporučené použiť tienený vodič. Vstupy prúdové a napäťové napájajte z externého zdroja.

Základné technické údaje
Napájanie 230V/50Hz, na objednávku 12V alebo 24V AC/DC
Príkon 1VA
Displej červený 3 miestny, výška čísiel 14mm
Vstup:
typ M30/A
typ M30/C
typ M30/D
typ M30/E
typ M30/F
typ M30/G
typ M30/H

senzor Pt100, rozsah -25 až +250°C
senzor KTY 83/121, rozsah -25 až +100°C
senzor KTY 83/121, rozsah -9,9 až +99,9°C
prúdový vstup 0 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
prúdový rozsah 4 až 20mA DC, rozsah 0 až 999
napäťový rozsah 0 až 100V DC rozsah 0 až 99,9
vysielač 100ohm, rozsah 0 až 100%
Presnosť ±1% (M30/A ±3% od 110 do 250°C)
Teplota okolia 0 až 50°C
Krytie IP54
Výrez v paneli 67 x 32mm
Vstavaná hĺbka 90mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |