| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Prepínače meracich miest a poruchová signalizácia

Prepínače meracích miest slúžia na prepínanie signálov z teplotných čidiel resp. analógových výstupov. Prostredníctvom prepínača meracích miest jednoho indikátora môžeme kontrolovať až 10 meracích miest za priaznivú cenu. Prepínače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panela (PM30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LPM30).

Poruchová signalizácia slúži na sledovanie prekročenia prevádzkových stavov. Havarijné stavy signalizuje opticky i akusticky. Poruchová siganlizácia sa vyrába v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panelu rozvádzača (P30), alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LP30).

:katalógový list Poruchová signalizácia P40

:PM30Strážca porúch P40 je určený k sledovaniu stavu max. 6-tich strážených obvodov. V základnej verzii stráži 3 obvody na rozpojenie alebo na spojenie slučky (podľa potreby nastaviteľné užívateľom po odklopení čelného panelu) a 3 obvody na rozpojenie stráženej slučky. Pri poruche v týchto obvodoch dochádza k vyvolaniu poplachu ( pri 1. obvode s oneskorením cca 1 sec, pri ostatných cca 6 sec.) pripojenú externú húkačku a súčasne sa prepínajú kontakty blokovacieho relé. Oneskorenie poplachu zaisťuje maximálnu odolnosť signalizácie proti priemyselnému rušeniu. Funkciu húkačky i blokovanie možno zrušiť tlačidlami na panely prístroja. Ďalšia porucha obvodov opäť vyvolá poplach a blokovanie zariadenia. Bezchybný stav každej stráženej slučky indikuje zelená LED, poruchu červená LED. Poruchová signalizácia P30 je ďalej vybavená funkciou pamäti poruchy. To umožňuje identifikáciu obvodu v ktorom došlo ku krátkodobej poruche aj po jej odoznení. Tento stav je indikovaný svietením červenej i zelenej LED súčasne. Strážené obvody musia byť bez napätia, max. testovacie napätie na strážených obvodoch je 15V. Nie je prípustné pripojenie cudzieho napätia na strážené obvody.

Predvoľba:
6R - aktivácia signalizácie rozpojením obvodu
6S - aktivácia signalizácie spojením obvodu
3R+3S - aktivácia 3 slučiek rozpojením a 3 slučiek spojením obvodu

Typ P30 je určený pre montáž do otvoru panela. Uchytenie sa vykoná pomocou priloženej vzpery. Pripojovacia skrutkovacia svorkovnica je umiestnená na zadnej stene. Napájacie napätie je uvedené na štítku. Pripojenie môže vykonať len osoba s kvalifikáciou podľa príslušnej normy STN. Uvedenie do prevádzky nevyžaduje žiadne nastavenie. V prípade nutnosti je možné zmeniť predvoľbu reakcie signalizácie na spojenie alebo prerušenie u troch slučiek. Voľba sa vykoná po odklopení čelného panela, nastavením skratovacích mostíkov na príslušnej jumperovej lište. Nastavením príslušného mostíka k čelu P30 je zvolená reakcia obvodu na rozpojenie slučky, nastavením mostíka smerom ku svorkám je voľba reakcie na spojenie stráženej slučky. Pre maximálnu spoľahlivosť stráženia je doporučená prevádzka P30 s reakciou obvodov na rozpojenie.

Základné technické údaje
Napájanie 230V, na požiadanie 24V AC/DC
Indikácia svietiace LED diódy
Počet vstupov 6
Aktivácia 3x na rozpojenie, 3 x podľa predvoľby
Výstup 1 relé kontakt spínací (zvuková signalizácia)
1 relé kontakt prepínací
Kontakty 230V AC, 1A
Krytie IP20
Teplota okolia 0 ÷ 45°C
Výrez v paneli 67 x 32mm
Vstavaná hĺbka 90mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |