| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Regulátory a indikátory

Univerzálne číslicové regulátory slúžia na regulovanie požadovanej veličiny. Vstupy regulátora môžu buď odporové Pt100 resp. senzor KTY 83/121, alebo analógové 0 až 20mA resp. 4 až 20mA, 0 až 100V. Výstupným členom je zopínacie relé (D50), popr. 4 výstupných relé. Regulátory sa vyrábajú v dvoch modifikáciach a to prevedenie do panela rozvádzača, alebo prevedenie na montážnu DIN lištu (LD50).
Pre číselné zobrazenie signálu dodávaného snímačom fyzikálnych hodnôt slúžia zobrazovače. Zobrazovače sa vyrábajú v dvoch prevedeniach a to pre montáž do predného panelu (M30) resp. pre uchytenie na montážnu DIN lištu (LM30).
Zdroj napätia LZN slúži pre externé napájanie vstupov popr. regulátorov a indikátorov.

 

:katalógový list Panelové meracie prístroje RMD

:RMDCharakteristika:
 • univerzálny vstup (Pt100, Pt1000, Ni1000, 0÷100Ohm, 0÷1000Ohm, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, 0÷20mA)
 • voľba typu výstupu (0÷10V, 0÷mA, 4÷mA)
 • pomocné napätie 20V DC/25mA pre napájanie externého prúdového snímača (mimo typ RMD21)
 • 4-miestny LED displej
 • signalizácia prekročenia nastavených limitných hodnôt pomocou dvoch spínacích relé
 • nastavenie parametrov limít klávesnicou na prednom paneli
 • plná konfigurácia prístroja z PC pomocou programu MBSet
 • možnosť sieťovej prevádzky a monitorovanie prístroja po zbernici RS485, protokol ModBus RTU
 • Panelové meracie prístroje RMD sú určené k 4-miestnemu zobrazovaniu meraného vstupného signálu s možnosťou signalizácie prekročenia nastavených limít pomocou dvoch spínacích relé. Prístroje sú riadené mikrokontrolórom a plne konfigurovateľné z PC prostredníctvom linky RS485. Po pripojení k PC je nutné použiť vhodný prevodník (npr. RS232/RS485), ktorý môže byť súčasťou dodávky. Základné nastavenie parametrov limít je možné priamo z predného panelu prístroja. Prístroj je možné vybaviť integrovaným DA prevodníkoms možnosťou galvanického oodelenia výstupného signálu. Prevádzkovým podmienkam vyhovuje bežne chemicky neagresívné prostredie bez otrasov a rázov.

  Popis typov prístroja RMDx/y :
  x = 10 - prístroj bez integrovaného DA prevodníka
  x = 20 - prístroj s integrovaným DA prevodníkom bez galvanického oddelenia výstupu
  x = 21 - prístroj s integrovaným DA prevodníkom s galvanickým oddelením výstupu

  y = 230 - napájanie 230V/50Hz
  y = 24AC - napájanie 24V/50Hz
  y = 24DC - napájanie 24V DC

  Základné technické údaje
  Napájanie RMDx/230 - 230V/50Hz
  RMDx/24V AC - 24V AC
  RMDx/24V DC - 24V DC
  Tolerancia napájacieho napätia max ±10%
  typ vstupného signálu (max. rozsah)
  Ni1000/5000ppm (-50÷200°C)
  Ni1000/6180ppm (-50÷200°C)
  Pt100/3850ppm (-50÷400°C)
  Pt1000/3850ppm (-50÷400°C)
  0÷1000Ohm (max. 1700Ohm) lineárny
  0÷100Ohm (max. 1700Ohm) lineárny
  0÷5V lineárny
  0÷10V lineárny
  0÷20mA lineárny
  4÷20mA lineárny
  Vstupný odpor vstupný signál napäťový: 130kOhm
  vstupný signál prúdový: 120Ohm
  Merací prúd odporových signálov Ni1000, Pt1000, 0÷1000Ohm: 100µA
  Pt100, 0÷100Ohm: 1mA
  Rozlíšenie teplotné snímače: 0,1°C
  lineárny signál: nastaviteľné 0,001÷1
  Displej 4-miestny LED červený, výška 14mm, -999 ~ 0 ~ 9999
  Pomocné napätie (mimo RMD21) 20V DC, max. 25mA
  Typ výstupného signálu (RMD2x) 0÷10V, 0÷20mA, 4÷20mA
  Signalizácia 2x spínacie relé 8A/250V AC
  Komunikácia RS485, protokol ModBus RTU, 8bit, 1 stop bit, bez parity
  Komunikčná rýchlosť 1200 ÷ 19200Bd
  Presnosť merania ±0,2% z rozsahu ±1 digit
  Galvanické oddelenie RS485 RMD20: nie
  RMD21: áno max. 100V
  Maximálny rozsah pracovnej teploty -30 ÷ 50°C
  Rozsah skladovacej teploty -30 ÷ 70°C
  Relatívny vlhkosť < 80%
  Krytie IP40
  Typ svorkovnice CPF (vodiče max. 2,5mm2
  Rozmery 96 x 48 x 131mm (BOPLA Uninorm NGS 9411)
  Otvor do panelu 90,5 x x43,5mm s otvormi o priemere 3mm v rohoch
  *Pri typoch D50/E a D50/F je možné objednať i iné rozsahy
  | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |