| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Servopohony pre protipožiarne a protidymové klapky s pružinou

:PPKElektrické pohony s krútiacim momentom 5Nm resp. 10Nm pre použitie v spojení protipožiarnymi a protidymovými klapkami.
Vysoko kvalitné servopohony sú určené pre aplikácie s núdzovou funkciou, kedy musí dôjsť pri výpadku dodávok elektrického prúdu, alebo požiaru k návratu mechanizmu do východiskovej pozície.
Z hľadiska ovládania sú pohony v prevedení ako dvojpolohové. Napájacie napätie pre tieto pohony je voliteľné s unifikovanej rady 230V AC, 24V AC/DC.

Elektrické servopohony pre oddymovacie klapky s krútiacim momentom 10Nm a 30Nm.
V prevedení trojopolohového ovládania 24VAC/DC resp. 230V AC.
Tieto pohony nie sú vybavené pružinou pre spätný chod.

 


  • krútiaci moment 5Nm, plocha klapky cca 1,0m 2
  • krútiaci moment 10Nm, plocha klapky cca 2,0m 2
  • krútiaci moment 15Nm, plocha klapky cca 3,0m 2
  • krútiaci moment 30Nm, plocha klapky cca 6,0m 2Rozdelenie pohonov podľa krútiaceho momentu a napájania
Napájacie napätie
24V AC/DC
230V AC
5 Nm s pružinou
10 Nm s pružinou
15 Nm s pružinou
10 Nm bez pružiny
30 Nm bez pružiny
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |