HTML Site Map Maret systém

MARET systém Last updated: 2014, October 12

/ 8 pages
MARET systém pre meraciu a regulačnú techniku
Aktuálne informácie o novinkách
Download obslužných programov
Kontaktný formulár
Referencie riadiaceho systému AMiT
Vyhľadávanie produktov MARET systém
Site Map
    
commeter/ 3 pages
Commetre pre záznam teploty a vlhkosti
Commeter - teplomer (-200°C až +500°C) pre Pt1000 a Ni1000
Commeter - teplomer (-200 až +1700°C) pre termočlánky
    
datalogger/ 4 pages
Datalogery pre záznam teploty a vlhkosti
Datalogery pre záznam prúdu, napätia a tlaku
Štvorkanálový záznamník udalostí
Datalogery pre čítanie impulzov a záznam stavu binárneho signálu
    
detekcia/ 14 pages
Detektor výbušných plynov GC20N resp. GC20K
Detektor toxických plynov GIC40 resp. GIC40T
Napájací a vyhodnocovací zdroj NZ23 pre detektory plynu
Prenosný detektor horľavých plynov GD51
Technické informácie pre detektory plynov
Detektor toxických plynov GI30
Detektor chladiva GC20R
Detektor výbušných plynov pre ZÓNU2 GR31
Analytická sonda AS01 pre diagnostický prístroj GD500
Prenosný detektor oxidu uhoľnatého GDCO
Detektor toxických plynov GSU2
Prevodník RSPC pre dtektory úniku plynu
Multifunkčný diagnostický prístroj GD500
Plynové sondy pre prístroj GD500
    
download/ 4 pages
http://www.maret.sk/download/USB-Win2000-XP.pdf
http://www.maret.sk/download/USB-W9x.pdf
http://www.maret.sk/download/ovladac_MS.txt
http://www.maret.sk/download/ovladac_comm.txt
    
hladina/
         
hydrostatic/ 2 pages
Hydrostatické hladinomery HLM-16N, HLM-25M
Hydrostatický hladinomer HLM-25
         
kapacita/ 11 pages
Kapacitný snímač hladiny MAVE 1
Kapacitný snímač hladiny CLS-23
Kapacitný hladinomer CLM-40
Kapacitný snímač hladiny CLS-53N
Kapacitný hladinový snímač FLD-48 "Medúza"
Kapacitný snímač hladiny MAVE 3
Kapacitný hladinomer CLM-36
Kapacitný hladinový snímač DLS-27
Kapacitný približovací snímač CPS-24
Kapacitný hladinomer pre stavoznaky GPLS-25
Kapacitný hladinový spínač CLS-18
         
prislusenstvo/ 13 pages
Sklenenné stavoznaky
Programovateľný procesný kontrolér DMP
Izolačný prevodník PIU-420
Izolačný prevodník IRU-420
Miestna zobrazovacia jednotka jednotka LDU-400
Časovacia regulačná jednotka TDU-1211
Dvojitá napájacia jednotka DSU-2422-N(P)
Regulačné napájacie jednotky LCU
Napájacie jednotky NSS, NDSU, NLCU
Napájacie zdroje PSU-2400 a DSU-2420
Napájacie zdroje PSU-2400 a DSU-2420
Napájacie jednotky SU-1211 a DSU-1222
Napájacie zdroje SPSU-2400-20 a SPSU-1200-35
         
ultrazvuk/ 3 pages
Ultrazvukový hladinomer ULM-55
Ultrazvukový hladinomer ULM-53
Ultrazvukový hladinomer ULM-70
         
vodivost/ 8 pages
Snímač hladiny MAVE 2-S1, MAVE 2-S2, MAVE 2-S3, MAVE 2-S4
Ponorné vodivostné sondy
Snímač hladiny MAVE-2 HH1, MAVE-2 HH2, MAVE-2 HH3
Snímač hladiny MAVE 2 NIVO
Vodivostné sondy CNP-18
Snímač zaplavenie SZ1, SZ2, SZ3, SZ4
Regulátor hladiny RH1
Tlakové vodivostné sondy
    
monitoring/ 5 pages
Monitorovací systém s meracou a záznamovou ústredňou MS5, MS5D
Univerzálny monitorovací systém s meracou a záznamovou ústredňou MS6D, MS6R
Tabuľka vstupov pre univerzálne monitorovacie systémy MS2+, MS3+, MS4+
Teplotné sondy s odporovým senzorom teploty Pt1000/3850ppm/°C
Teplotné sondy s termočlánkom typu K
    
pdf/
         
1/ 9 pages
http://www.maret.sk/pdf/1/D50.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/PM30.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/LD50.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/LM30.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/LP40.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/M30.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/P20A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/P40.pdf
http://www.maret.sk/pdf/1/RMD.pdf
         
10/ 5 pages
http://www.maret.sk/pdf/10/1.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/2.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/Stavoznak.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/3.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/HH.pdf
              
zapoj_mave/ 4 pages
http://www.maret.sk/pdf/10/zapoj_mave/zavlaha.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/zapoj_mave/studna_2_s6.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/zapoj_mave/studna_2_din.pdf
http://www.maret.sk/pdf/10/zapoj_mave/postupne_spinanie_s3.pdf
         
11/ 3 pages
http://www.maret.sk/pdf/11/Interierove.pdf
http://www.maret.sk/pdf/11/OdporoveRadT.pdf
http://www.maret.sk/pdf/11/SpinaceES.pdf
         
12/ 7 pages
http://www.maret.sk/pdf/12/katalog_2013.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/Prirucka_Sensit.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/Interierove.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/Puzdra.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/MeraciePristroje.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/SNP.pdf
http://www.maret.sk/pdf/12/SPP.pdf
         
2/
              
expanzne_moduly/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/expanzne_moduly/DMDI24.pdf
              
kompakty/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/kompakty/AMiNi-ES.pdf
              
modulary/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/modulary/ADCPU167.pdf
              
napajacie_zdroje/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/napajacie_zdroje/AZ124_06.pdf
              
ovladace/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/ovladace/NOA11.pdf
              
prevodniky/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/prevodniky/DM232TO485.pdf
              
regulatory/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/regulatory/ACC110.pdf
              
terminaly/ 1 pages
http://www.maret.sk/pdf/2/terminaly/ASP14.pdf
         
3/ 54 pages
http://www.maret.sk/pdf/3/2Nm.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/TM(C)24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/TM(C)24A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/TM(C)24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/TM(C)230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/TM(C)230A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/4Nm.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LF24_LF24-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LF230_LF230-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM24A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LMC24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM230A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LMC24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LM230A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/LMC230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/8-16-24Nm.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24P.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24P-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24P-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230P-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230P.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230P-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/8a16NmRychle.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NMQ24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NM230A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24P.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24P-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24P-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230P-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230P.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230P-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/SM230A-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/32Nm.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/GM24A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/GM24A-SR.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/GM230A.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/NR24_NR24-S.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/R2xxregul.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/R2xxuzatv.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/H.pdf
http://www.maret.sk/pdf/3/GR24A-5.pdf
         
4/ 4 pages
http://www.maret.sk/pdf/4/300.pdf
http://www.maret.sk/pdf/4/zakrytie%20kontaktov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/4/manometre.pdf
http://www.maret.sk/pdf/4/memb_oddelovace.pdf
         
5/ 7 pages
http://www.maret.sk/pdf/5/T_RH0_10V.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/Tzaznam.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/RHzaznam.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/SondyPt1000.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/Tprint.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/D3120.pdf
http://www.maret.sk/pdf/5/MS5.pdf
         
6/ 3 pages
http://www.maret.sk/pdf/6/M.pdf
http://www.maret.sk/pdf/6/Z.pdf
http://www.maret.sk/pdf/6/DMU.pdf
         
7/ 5 pages
http://www.maret.sk/pdf/7/Presostaty%20KP%20a%20KPI.pdf
http://www.maret.sk/pdf/7/Navod_KP35_37.pdf
http://www.maret.sk/pdf/7/Navod_KPI34_38.pdf
http://www.maret.sk/pdf/7/EV210BNO_03.pdf
http://www.maret.sk/pdf/7/Navod_EV210B_NO.pdf
         
8/ 2 pages
http://www.maret.sk/pdf/8/ULM-55.pdf
http://www.maret.sk/pdf/8/HLM.pdf
         
9/ 16 pages
http://www.maret.sk/pdf/9/GC20.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/komunikacia%20GI.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/GIC40.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/NZ23.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/GD51.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Umiestnovanie%20detektorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Doporucenie%20pre%20umiestnenie.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Vzdialenosti%20detektorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Instalacia%20detektorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Priklady%20aplikacii.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Rozdelenie%20priestorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Typy%20plynov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Kontrola%20detektorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Skusky%20detektorov.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Funkcna%20kontrola.pdf
http://www.maret.sk/pdf/9/Zoznam.pdf
         
Tabulky/ 6 pages
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_Ni.pdf
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_NTC.pdf
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_Pt100.pdf
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_Pt1000.pdf
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_I.pdf
http://www.maret.sk/pdf/Tabulky/Tabulky_U.pdf
    
prudenie/ 2 pages
Snímače spínače prúdenia plynov SNP
Snímače spínače prúdenia plynov SPP
    
rozne/ 10 pages
Číslicový univerzálny regulátor do panela D50
Prepínač meracích miest PM30
Snímač intenzity osvetlenia s komunikáciou po linke RS485 (protokol ARION)
Panelové meracie prístroje RMD
Číslicový univerzálny regulátor LD50
Panelový zobrazovač M30
Zobrazovač LM30
Prepínač meracích miest LPM30
Poruchová signalizácia P40
Poruchová signalizácia LP40
    
servo_gul/ 18 pages
Dvojcestné guľové ventily R2
Zónové ventily
Regulačné guľové ventily série BV
Trojcestné guľové ventily R3
Dvojcestné guľové ventily R4
Trojcestné guľové ventily R5
Dvojcestné guľové ventily R6
Trojcestné guľové ventily R7
Servopohon LR230A
Servopohon LR24A
Servopohon LR24ASR
Servopohon NR230A
Servopohon NR24A
Servopohon NR24ASR
Servopohon SR230A
Servopohon SR230A5
Servopohon SR24A
Servpophon SR24ASR
         
Tabulky/ 7 pages
Uzatváracie guľové ventily
Uzatváracie guľové ventily do 130°C
Rozdeľovacie guľové ventily
Regulačné guľové ventily
Regulačné guľové ventily do 130°C
Regulačné guľové ventily s malými motormi
Regulačné guľové ventily tlakovo nezávislé
    
servo_klapka/ 4 pages
Otočný servopohon pre vzduchotechnické klapky GR24A-5
Otočný servopohon pre vzduchotechnické klapky GR24A-7
Otočný servopohon pre vzduchotechnické klapky GR230A-5
Otočný servopohon pre vzduchotechnické klapky GR230A-7
    
servo_mix/ 11 pages
Servopohon pre zmiešavacie klapky NR24-S
Servopohon pre zmiešavacie klapky NR230-S
Servopohon pre zmiešavacie klapky NR24-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky NR230-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky NR24-SR-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky NRL24-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky NRL230-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky NRL24-SR
Servopohon pre zmiešavacie klapky HT24-3-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky HT24-SR-T
Servopohon pre zmiešavacie klapky HT230-3-T
    
servo_vzt/ 7 pages
Servopohonypre VZT bez pružiny
Servopohonypre VZT s pružinou
Protipožiarne a protidymové klapky
Prepínacie kontakty
Spätnoväzobné potenciometre
Zobrazovacie jednotky
Mechanické príslušenstvo
    
servo_zdvih/ 11 pages
H4.. dvojcestný zdvihový ventil s vonkajším závitom DN 15...50
Dvojcestný resp. trojcestný zvihový ventil a servopohon Belimo
H6..S dvojcestný ventil s prírubou DN 15...150
H6..N dvojcestný ventil s prírubou DN 15...100
H7..N trojcestný ventil s prírubou DN 15...150
Servopohon pre zdvihové ventily AV24-3
Servopohon pre zdvihové ventily AV24-MFT
Servopohon pre zdvihové ventily AV230-3
Servopohon pre zdvihové ventily NV24-3
Servopohon pre zdvihové ventily NV24-MFT
Servopohon pre zdvihové ventily NV230-3
    
software/ 2 pages
Rozšírený PC software pre Windows pre loggery, Commeter, T-Print
Rozšírený PC software pre ústredne MS2+ a MS4+
    
solenoid/ 15 pages
Elektromagnetický ventil EV210BNO
Elektromagnetický ventil EV210SSNC
Elektromagnetický ventil EV210BNC
Elektromagnetický ventil EV215BNC
Elektromagnetický ventil EV220BNO
Elektromagnetický ventil EV220BNC
Elektromagnetický ventil EV220BDNC
Elektromagnetický ventil EV220BSS
Elektromagnetický ventil EV220NC
Elektromagnetický ventil EV220NO
Elektromagnetický ventil EV220NC (agresívne kvapaliny)
Elektromagnetický ventil EV220BNC (FL)
Elektromagnetický ventil EV250BNC
Elektromagnetický ventil EV251B
Elektromagnetický ventil - cievka
    
system/
         
jednotky/ 22 pages
Modul číslicových AC/DC vstupov DM-DI24
Kombinovaný modul pre ovládanie FanCoil jednotiek DM-FCA
Kombinovaný modul pre ovládanie FanCoil jednotiek DM-FCT
Prijímač / vysielač bezdrátového systému 868,5MHz DM-RFC
Modul reléových výstupov AREL7S2P-X
Modul analógových výstupov DM-AO8I
Modul analógových výstupov DM-AO8U
Modul analógových vstupov DM-AI12
Modul číslicových AC/DC výstupov DM-DO18
Kombinovaný rozširujúci modul na DIN lištu DM-PDO6NI6
Modul reléových výstupov DM-RDO12
Kombinovaný modul I/0 DM-UI8DO8
Kombinovaný modul I/0 DM-UI8RDO8
Prevodník MP-Bus s protokolom ARION DM-MPBUS
Prevodník OpenTherm s protokolom ARION DM-OT
Modul analógových výstupov DMM-AO8I
Modul analógových výstupov DM-AO8U
Modul analógových vstupov DMM-AI12
Modul číslicových AC/DC vstupov DMM-DI24
Modul číslicových AC/DC výstupov DMM-DO18
Kombinovaný rozširujúci modul na DIN lištu DMM-PDO6NI6
Modul reléových výstupov DMM-RDO12
         
kompact/ 10 pages
Kompaktný riadiaci systém AMiNi-ES
Kompaktný riadiaci systém AMiNi4DS
Kompaktný riadiaci systém ADiR
Malý riadiaci terminál ART267A, ART267AX
Kompaktný riadiaci systém ART4000A
Kompaktný riadiaci systém AMiRiS99S
Kompaktný riadiaci systém AMAP99S
Kompaktný riadiaci systém s rozvádzačom ADOS
Kompaktný riadiaci systém domových rozvodov ADOREG
Príslušenstvo kompaktných riadiacich systémov
         
modular/ 4 pages
Modulárny riadiaci systém ADIS
Prehľad vstupno-výstupných modulov riadiaceho systému ADiS
Komunikačné moduly modulárneho riadiaceho systému ADiS
Parametrizácia riadiacích systémov AMiT
         
ovladace/ 8 pages
Snímač teploty v priestore NOA11
Snímač teploty NOA30 (protokol ARION)
Nástenný ovládač NOA31
Nástenný ovládač NOA33
Nástenný ovládač NOA35A
Ovládacia jednotka do panelu NOA170
Nástenný ovládač NOA51
Nástenný ovládač NOA70
         
prevodniky/ 5 pages
Komunikačný prevodník DM232TO485 (RS232/RS485)
Komunikačný prevodník DM-GSM, modem pre sieť GSM
Komunikačný prevodník DM-GPRS, modem pre sieť GSM/GPRS
Externý prevodník 232TO485PCA (RS232/RS485 pre PC)
Prevodník DM-485TO485, opakovač komunikačnej linky RS485
         
regulatory/ 9 pages
Regulátor ACC110
Modul AMR-DI2RDO2
Regulátor AMR-FCT10/01
Regulátor AMR-OP10/90
Regulátor AMR-RTV10/01
Nástenný ovládač AMR-OP30
Nástenný ovládač AMR-OP31
Nástenný ovládač AMR-OP33
Nástenný ovládač AMR-OP35
         
terminal/ 6 pages
Signalizačný panel ASP14
Grafický priemyselný terminál/ riadiaci systém bez V/V typ APT3221WT
Textový terminál s paralelným rozhraním APT130(F)
Priemyselný terminál so sériovým rozhraním APT200(F)
Textový terminál so sériovou linkou APT1000(F)(G)
Centrálna jednotka s displejom a klávesnicou MEST110
         
vizual/ 5 pages
Scada systém Promotic - popis systému
Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC ENERG
Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC TEPLO
Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC Telemetria
Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC 2000
         
zdroje/ 6 pages
Sieťový napájací zdroj AZ1 24V/0,6A
Sieťový napájací zdroj AZ1 24V/1,2A
Sieťový napájací zdroj AZ1 24V/2,5A
Sieťový napájací zdroj AZ3 24V
Sieťový transformátor TRF01 (230V/18V, 5VA)
Sieťový transformátor TRF02 (230V/24V, 25VA)
    
teplota/
         
digital/ 4 pages
Digitálne teplomery SENSITEST204 resp. SENSITEST2004
Commeter pre záznam teploty, vlhkosti
Commeter - teplomer -200 až +500°C pre Pt1000 a Ni1000
Commeter - teplomer -200 až +1700°C pre termočlánky J,K,S
         
ovladace/ 3 pages
Ovládač AR
Ovládací modul OF2009 pre DDC regulátory fan-coil jednotiek
Snímače teploty s korekciou žiadanej teploty SAU..
         
prevodniky/ 10 pages
Prevodník teploty HI
Prevodník teploty RS485
Prevodník teploty NI-RS
Prevodník teploty RI
Prevodník teploty RFx
Prevodník teploty RGI
Prevodník teploty RU
Prevodník teploty STI, STU
Prevodník teploty RS485
Prevodník teploty 4-20mA
         
snimace/ 19 pages
Interiérové snímače teploty štandardné
Snímače teploty do 400°C s programovateľným prevodníkom
Nenákladný online teplomer s pripojením na Ethernet
Exteriérové snímače teploty
Párované snímače teploty
Interiérové snímače teploty rad T
Vonkajšie snímače teploty
Snímače teploty do potrubia
Snímače s rýchlou odozvou do potrubia
Príložné snímače teploty
Snímače teploty do VZT kanálov
Snímače teploty do 400°C
Snímače teploty do 400°C s výstupom 4÷20mA
Snímače teploty s digitálnym výstupom
Priemyselné snímače teploty LON
Snímače teploty pre dátové zbernice
Snímače teploty s digitálnym ukazovateľom a prúdovým výstupom
Snímače teploty s frekvenčným výstupom
Snímače teploty so stonkou rad MINI
         
sondy/ 13 pages
Teplotné snímače v štandardných puzdrách
TGL, TGLJ
TG3, TG3A
TG12
TG60, TG61, TG62
TG80, TG81, TG82
TR092B
TR093, TR093A
TR125
Snímače teploty v nerezovom puzdre
Snímače teploty s káblovým vývodom
Rýchly snímač s káblovým vývodom AQL
Snímače teploty v puzdrách - zákazkové
         
spinace/ 7 pages
Elektronický spínač teploty ESxx
Elektronický spínač teploty TSDD
Elektronický spínač teploty TSZ2
Elektronický spínač teploty KP
Elektronický spínač teploty ESH
Elektronický spínač teploty ESP
Elektronický spínač teploty TSZ485
         
vlhkost/ 12 pages
Kombinované snímače teploty a vlhkosti s napäťovým výstupom
Kombinované snímače teploty a vlhkosti PHV
Kombinované snímače teploty a vlhkosti PHM
Kombinované snímače teploty a vlhkosti Ethernet
Kompaktné snímače teploty a vlhkosti Ethernet
Kombinovaný snímač teploty, vlhkosti RS232
Kombinované snímače teploty a vlhkosti RS485
Presné kombinované snímače teploty a vlhkosti Ethernet
Kombinované snímače teploty a vlhkosti s prúdovým výstupom
Kombinované snímače teploty a vlhkosti s napäťovým resp. prúdovým výstupom
Interiérové snímače teploty a vlhkosti Ethernet
    
tlak/
         
manometer/ 10 pages
štandardné manometre ø 40, 50, 63, 80, 100, 160mm
Presné kontrolné manometre Ø 160mm
Mosadzné manometre ø 63mm s glycerínovou náplňou v nerezovom puzdre
Robustné manometre ø100, 160mm v nerezovom puzdre
Nerezové manometre ø 63mm s glycerínovou náplňou alebo bez náplne
Robustné manometre ø100, 160mm s glycerínovou náplňou v nerezovom puzdre
Kontaktné manometre Ø 100, 160 mm
Digitálny manometer - typ 3960
Nerezové manometre ø 100, 160mm glycerínovou náplňou alebo bez pre chemické systémy
Diferenčné manometre ø 100, 160mm
         
oddelovace/ 7 pages
Membránový oddeľovač typ KOMBI - K
Membránový oddeľovač typ PAPIERENSKÝ - Z
Membránový oddeľovač typ POTRAVINÁRSKY - M, C, V
Membránový oddeľovač typ PRÍRUBOVÝ - P
Membránový oddeľovač typ SENDVIČOVÝ - S
Membránový oddeľovač typ TUBUSOVÝ S PRÍRUBOU - U
Membránový oddeľovač typ ZÁVITOVÝ - F
         
presostat/ 2 pages
Presostat pre snímanie tlaku KP a KPI
Presostat pre snímanie tlaku KP44
         
snimace/ 16 pages
Snímač tlaku série Z
Snímače tlaku Ex - série N-JB
Univerzálny snímač tlaku Ex - séria Z-JB
Inteligentný snímač tlaku - séria SR
Inteligentný snímač diferenčného tlaku - séria SH
Snímač atmosferického tlaku s výstupom 4÷20mA resp. 0÷10V
Snímač tlaku s automatickým ofsetom rad SV
Snímače tlaku s keramickou meracou membránou série A
Snímač tlaku série M
Snímače tlaku série N
Snímač tlaku rad SP
Snímače tlaku DMP331, DMP333
Inteligentné snímače tlaku DMP331i, DMP333i
Snímače tlaku s keramickou membránou DMK331
Snímače diferenčného tlaku BHV 5355
Diferenčné snímače tlaku typ 984.3x
         
spinace/ 16 pages
Typ 300
Typ PS
Typ 214
Typ 330
Typ 411 resp. 431
Typ 412 resp. 432
Typ 420 resp. 440
Typ 600
Typ 601 resp. 602
Typ 640
Typ 705
Typ 710
Typ 720
Typ 901
Typ 930
Typ TMS
         
supravy/ 9 pages
Merač DMU
Merač DMS
Merač DMU-JB
Merač PMI
Zobrazovač SD
Merač DMN
Súprava MST
Súprava MSx
Zobrazovač DZ
    
tprint/ 2 pages
Dataloggery pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou T-PRINT
Dataloggery pre záznam teploty so vstavanou tlačiarňou na náves T-PRINT