| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Programové vybavenie

Súčasťou dodávky datallogerov, commetrov a monitorovacích ústrední je jednoduchý software pre komunikaciu s PC. Pri požiadavke na export dát napr. v txt, alebo dbf formate je nutné za príplatok zakúpiť plnú verziu softwareového vybavenia. Softtware je určený pre operačný systém Windows 98 a vyšší. Minimálna konfigurácia je grafické zobrazenie VGA, cca 10MB voľného miesta na HDD, doporučené min. 16MB RAM.

 


Rozšírený PC software (Windows) pre loggery, Commeter, T-Print

Program umožňuje komunikáciu s prístrojom, načítanie informácií o aktuálnom nastavení a stave záznamníka, zmenu parametrov záznamu a načítaní nameraných údajov. Získané hodnoty je možné prehliadať a tlačiť vo forme tabuliek, alebo grafov. U prístrojoch, ktoré merajú teplotu a relatívnu vlhkosť sa vypočítavá a zobrazuje priebeh rosného bodu. Hodnoty je možné exportovať do formátu *.dbf, alebo *.txt poprípade ďalšie spracovanie.

:graf
:nastavenie
Pre zobrazenie alebo tlače je možné vybrať ľubovolný úsek zmeraného priebehu, užívateľsky nastaviť merítko na osiach grafov, voliť hrúbky a farby čiar, veľkosť okrajov a ďalšie parametre. je možné vytlačiť priebehy jednotlivých veličín samostatne, alebo rozdeliť graf na viac listov s nastaviteľnou dĺžkou.

 

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |