| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Rozširujúce a komunikačné jednotky

 • rozširujúce moduly I/O s protokolom ARION
 • rozširujúce moduly I/O s protokolom MODBUS RTU
 • jednoduché a flexibilné na implementáciu
 • až 63 modulov súčasne pripojených k jednému riadiacemu systému
 • rozšírenie riadiaceho systému až o 1512 binárnych, alebo analógových vstupov
 • podpora paramtrizácie v návrhovom prostredí DetStudio

:katalógový list Modul číslicových AC/DC výstupov DM-DO18

:DM-DO-18
 • 18x číslicových výstupov
 • galvanické oddelenie po šesticiach
 • režimy HalfDuplex, Autonomous alebo Simplex
 • ovládanie po linke RS485
 • podpora programovania v PSP3/SCADET

 

 

 

Základné technické údaje
Výstupy 3x6
Typ spínače spína Ex+24V
Spínací prvok MOS
Bezpečný stav pri strate spojenia 0V
Užívateľská definícia bezpečného stavu nepodporované
Galvanické oddelenie výstupov áno
Izolačná pevnosť galv. oddelenia 600V AC
Spínané napätie Ex+24V 24V DC ±20%
Spínaný prúd (trvalo) 300mA
Max. prúd prúdovej ochrany 0,7÷2,5A
Max. prúd spoločnou svorkou 1A
Doba zopnutia 40µs
Doba rozopnutia 100µs
Ochrana voči skratu elektronická
Ošetrenie induktívnej záťaže Transil 600W
Sériová linka RS485
Galvanické oddelenie linky áno
Izolačná pevnosť galv. oddelenia 600V AC
Ochrany linky proti prepätiu Transil 600W
Komunikačná rýchlosť 9600÷57600Bd
Maximálny počet modulov 63
Napájanie 24V ±20%
Odber max. 100mA pri 24V
Pripojenie skrutkové konektory PA256/257
Pracovná teplota 0÷70°C
Maximálna vlhkosť okolia 95% nekondenzujúca
Hmotnosť 250g
Rozmery (š x v x h) 105 x 90 x 74mm
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |