| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Modulárny riadiaci systém

  • vhodný pre stredne veľké aplikácie
  • modulárna výstavba
  • veľká flexibilná konfigurácia
  • bohatý výber vstupno/výstupných modulov
  • vysoký výpočtový výkon
  • veľké komunikačné schopnosti
  • veľká pamäťová kapacita
  • jednoduché rozšírenie o tisíce vstupo a výstupov
  • integrovaná systémová komunikácia DB-Net
  • moduly rozširujúce počet vstupov resp. výstupov komunikujú po RS485

Modulárny riadiaci systém ADiS

:ADiS Systém ADiS je charakteristický svojou modularitou a flexibilitou, ktorá dovoľuje účelne použiť systém ako v malých a jednoduchých, tak i pomerne náročných a zložitých operáciách s dôrazom na komunikačné schopnosti.Riadiaci systém sa skladá zo základnej jednotky (AD-CPU167) a vstupno/výstupných modulov. K základnej jednotke je možné pripojiť až 16 vstupno/výstupných modulov. Maximálna kapacita jednej zostavy je 256 vstupno/výstupných signálov. Tento počet je možné rozšíriť prostredníctvom expanzných jednotiek, alebo pomocou distribuovaného systému DIOCAN až na niekoľko tisíc signálov na jednu zostavu.
Okrem dvoch štandardných sériových komunikačných liniek (RS232 a RS485) je možné systém ADiS rozšíriť až o 32 ďalších nezávislých sériových liniek. Jediným obmedzením takej maximálnej konfigurácie je iba maximálna prenosová kapacita súčtu všetkých liniek - 80kBd. Dokonca i táto priepustnosť úplne vyhovuje napr. zberu dát z inteligentných meracích zariadení, ktorých správy prichádzajú s určitou periódou. Mohutný dátový koncentrátor zo systému ADiS je možné zostaviť z prídavných komunikačných modulov AD-UART (dve nezávislé linky RS232) a AD-UART4 (dve nezávislé linky RS485). Takto vytvorenú zostavu je možné ešte rozšíriť o distribuovaný systém DIOCAN na báze zbernice CAN (použitím modulu AD-CAN) čím sa komunikačné schopnosti rozšíria o ďalšie možnosti. Prostredníctvom rozhrania AD-ETH10 resp. AD-ETH100 je možné fyzické pripojenie riadiaceho systému ADiS do siete Ethernet. Základná CPU jednotka obsahuje štandardne komunikačnú linku RS232 a RS485.

Základné technické údaje
Procesor :katalógový list C167, 16 bitový
Pamäť 256kB RAM, 512 Flash, sériová EEPROM 2kB
Obvod reálneho času áno
Zálohovanie RAM 5 rokov
Komunikačné kanály 1x RS232, 1x RS485
Počet vstupno/výstupných modulov max.16
Krytie IP20
Napájanie 24V DC
Pracovná teplota 0÷50°C
Montáž DIN lišta 35mm
Rozmery (š x v x h) (50 +( n x 25) x 104 x 96 , n=počet modulov
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |