| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Modulárny riadiaci systém

  • vhodný pre stredne veľké aplikácie
  • modulárna výstavba
  • veľká flexibilná konfigurácia
  • bohatý výber vstupno/výstupných modulov
  • vysoký výpočtový výkon
  • veľké komunikačné schopnosti
  • veľká pamäťová kapacita
  • jednoduché rozšírenie o tisíce vstupo a výstupov
  • integrovaná systémová komunikácia DB-Net
  • moduly rozširujúce počet vstupov resp. výstupov komunikujú po RS485

Prehľad vstupno-výstupných modulov riadiaceho systému ADiS

:ADiS Systém ADiS je charakteristický svoju modularitou a flexibilitou, ktorá dovoľuje účelne použiť systém ako v malých a jednoduchých, tak i pomerne náročných a zložitých operáciách s dôrazom na komunikačné schopnosti.Riadiaci systém sa skladá zo základnej jednotky (AD-CPU167) a vstupno/výstupných modulov. K základnej jednotke je možné pripojiť až 16 vstupno/výstupných modulov.Maximálna kapacita jednej zostavy je 256 vstupno/výstupných signálov. Tento počet je možné rozšíriť prostredníctvom expanzných jednotiek, alebo pomocou distribuovaného systému DIOCAN až na niekoľko tisíc signálov na jednu zostavu.


Prehľad vstupno/výstupných (I/0) modulov
:katalógový list AD-AI5 5 univerzálnych analógových vstupov 0÷5V, 0÷20mA, 10bitov
:katalógový list AD-AI8 5 univerzálnych analógových vstupov 0÷5V, 0÷20mA, 10bitov
:katalógový list AD-GAI8 8 analógových vstupov ±10V, ±20mA, galvanicky oddelené, 15bitov
:katalógový list AD-NI8 8 analógových vstupov Ni1000, 10bitov
:katalógový list AD-TM2 2 tenzometrické vstupy
:katalógový list AD-FAI8 8 analógových vstupov ±10V, 1kHz
:katalógový list AD-DI8A 8 číslicových vstupov 24V AC/DC, galvanicky oddelené
:katalógový list AD-DI16A 16 číslicových vstupov 24V AC/DC, galvanicky oddelené
:katalógový list AD-FDI8 8 rýchlych číslicových vstupov 5÷24V /DC, galvanicky oddelené
:katalógový list AD-IRC2 2 IRC vstupy
:katalógový list AD-GAO4U 4 analógové napäťové výstupy ±10V, galvanicky oddelené, 12bitov
:katalógový list AD-GAO4I 4 analógové prúdové výstupy ±20mA, galvanicky oddelené, 12bitov
:katalógový list AD-PDO8 8 číslicových tranzistorových výstupov 24V /500mA DC, galvanicky oddelené
:katalógový list AD-DO16 16 číslicových tranzistorových výstupov 24V AC/DC, galvanicky oddelené
:katalógový list AD-RDO5S 5 réleových výstupov 250V/6A
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |