| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Vývojové prostredie pre tvorbu aplikácií

  • modulárna výstavba
  • podpora štruktualizácie algoritmov
  • možnosť editácie algoritmov pomocou réleových schémat, inštrukcií logického automatu a preddefinovaných funkčným modulov
  • integrovaná parametrizácia a simulácia textových terminálov rady APT
  • on-line sledovanie a editácia technologických premenných
  • analýza návrhu
  • ladenie a zavádzanie aplikačného programu v rámci siete DB-Net
  • automatická tvorba dokumentácie
  • podpora slovenčiny
  • vývojové prostredie a školenie zdarma

 


Parametrizácia riadiacích systémov

Programový modul PSE.
PSE poskytuje všetky nástroje pre tvorbu a ladenie vlastných algoritmov riadiacich systémov. Filozofia programu vychádza zo zásady jednotného spôsobu programovania všetkých riadiacich systémov firmy AMiT.
:PSEUžívateľ má niekoľko spôsobov návrhu algoritmu, sám môže zvoliť podľa povahy problému ten najvhodnejší. Základným a najviac blízkym slovnému popisu je použitie tzv. funkčných modulov, čo sú v podstate už preddefinované funkcie. Programátor potom len vyplňuje vhodné parametre funkcií a zisťuje väzby na merané či vypočítané dáta. V súčasnej dobe je k dispozícii viac než 200 funkčných modulov zaradených do knižníc s rôznym zameraním (napr. pre tepelné sústavy, energetiku, prepojenie modemami, maticový počet, ovládanie tlačiarne, komunikačné protokoly a pod.). Pre užívateľov so skúsenosťami v programovaní klasických PLC je k dispozícii podpora návrhu pomocou kontaktného plánu a inštrukcií logického automatu podľa normy IEC 1131. Prednosťou programu PSE je, že umožňuje použitie uvedených koncepcií súčasne.
Program PSE neplní len funkciu parametrizačnú. Jeho veľkou prednosťou sú ďalšie podporné funkcie, ktoré riešia komplexnú otázku nasadenia a ladenia algoritmov. Veľmi cenenou vlastnosťou je jeho automatická tvorba dokumentácie. Týmto spôsobom je zaistený súlad medzi dokumentáciou a skutočnosu činnosťou riadiaceho systému, čo je základnou podmienkou pre udržovateľnosť a neskoršou modifikovateľnosťou programového vybavenia. PSE podporuje on-line sledovanie a editáciu technologických premenných (vrátane kontaktného plánu) a to priamo v rámci siete DB-Net resp. DB-Net/IP. Medzi ďalšie podporné funkcie patrí i možnosť vytvorenia vlastných premenných , používanie pomocných označení signálov, analýza návrhu, ladenie a zavádzanie programu priamo po sieti DB-Net.

Editor terminálových obrazoviek LCD SHELL
:LCD SHELLTextové terminály je možné parametrizovať priamo v prostredí PSP3 pomocou programovacieho modulu LCDSHELL, ktorý dáva možnosť efektívne a rýcho navrhovať vhľad jednotlivých obrazoviek. Program LCDSHELL nielen napomáha jednoducho a prehľadne definovať dáta, určujúce zobrazovaniu požadovaných údajov na displeji, ale dovoľuje i simuláciu chovania terminálu už pri samotnom návrhu bez nutnosti jeho fyzického pripojenia k systému.Editory pre návrh obrazoviek grafických terminálov
Programy GRADET (určené pre DOS) a WGRADET (Windows) poskytujú užívateľovi podporu pre definíciu zobrazovaných údajov na displeji grafického terminálu APT2100 a to vrátane grafických prvkov a ich animácií.:WGRADET
GRADET predstavuje v podstate jednoduchý prekladač zdrojového suboru, ktorý obsahuje popis vzhľadov do obrazoviek a parametry zobrazovacích prvkov.
WGRADET je naopak pomerne komfortný plne grafický program, v ktorom sa návrhy obrazoviek vytvárajú priamo v grafickej podobe, takže vzhľad obrazoviek pri ladení a simulácii zodpovedá reálnemu vzhľadu. Prostredie umožňuje zostavit
súbor grafických objektov, definovať grafy, stĺpcové indikátory a ikony a navrhnúť rozloženie objektov na displeji. Simulácie displeja terminálu poskytuje užívateľovi možnosť vidieť výsledný vzhľad navrhnutých obrazoviek. Do terminálu je možné
uložiť až 256 grafických objektov až do vyčerpania pamäťovej kapacity (92kB).

Tvorba formátovania hlásení prevádzkového denníka DTE
Automatickou súčasťou programového vybavenia všetkých riadiacich systémov firmy AMiT je tzv. prevádzkový denník. Vedľa štandardných, systémom generovaných chybových a prevádzkových hlásení, má užívatel možnost definovat si vlastné "technologické" hlásenia, ktoré vyplývajú z charakteru riadenej alebo regulovanej technológie. A práve pre definíciu a formátovánie hlásenia prevádzkového denníku slúži modul DTE. Program sa používá v prípade, keď je potrebné vytlačiť prevádzkový denník na tlačiarni pripojenej k riadiacemu systému, alebo zobraziť denník terminálu, prípadne spracovávať údaje z denníku na vizualizačnej stanici či dispečingu.

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |