| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |


SCADA/HMI systém PROMOTIC


Systém PROMOTIC je komplexný SCADA objektový softvérový nástroj pre tvorbu aplikácií, ktoré monitorujú, riadia a zobrazujú technologické procesy v najrôznejších oblastiach priemyslu.
 • je určený pre OS Windows 98/Me/2000/XP/XPe/2003Server/Vista/2008Server a novšie
 • umožňuje efektívne vytvárať distribuované a otvorené aplikácie v najrôznejších odvetviach priemyslu
 • je určený všetkým vývojovým pracovníkom a projektantom
 • dovoľuje vytvárať aplikácie presne podľa požiadaviek
 • poskytuje príjemné užívateľské rozhranie pre tvorbu aplikácií
V systéme PROMOTIC sú zabudované všetky potrebné komponenty pre tvorbu jednoduchých aj rozsiahlych vizualizačných a riadiacich systémov:
 • editor aplikácie s hierarchickým stromom objektov.
 • široká ponuka objektov PROMOTIC
 • jazyk Microsoft Basic (VBScript) pre zápis algoritmov
 • editor obrazov
 • bohatá paleta technologických obrázkov vytvorených vo vektorovej SVG grafike
 • grafické objekty - elementárne a komplexné veľmi obecne konfigurovateľné prvky
 • automatická konverzia obrazov do HTML a XML formátu
 • systém trendov (tj. uchovávania hodnôt s časovou známkou)
 • systém alarmov a operátorských udalostí (eventov)
 • podpora web technológií Internet/Intranet
 • SQL a ODBC rozhranie pre databázy
 • zabudované rozhrania XML, OPC, ActiveX, DDE
 • komunikačné ovládače pre prístup k PLC
 • správa užívateľov, oprávnenia a prihlasovací systém
 • zabezpečenie prevádzkovaných aplikácií
 • jazykové verzie PROMOTIC
 • INFO - informačný a diagnostický systém
 • elektronická i tlačená dokumentácia

PROMOTIC a Internet
PROMOTIC umožňuje vzdialené prehliadanie aplikácie pomocou Internet Exploreru. Je sprístupnené ponúkanie obrazov v podobe automaticky generovaných dynamických HTML stránok, vrátane spätných zásahov a ovládania. Tieto dynamické stránky obrazov sa automaticky vytvárajú vo vývojovom prostredí pri preklade obrazu a sú uchovávané v dátovom súbore aplikácie. Z lokálnej aplikácie tak projektant môže spraviť sieťovú aplikáciu v priebehu niekoľkých minút. Na vzdialenom počítači PC je ďalej umožnené prehliadať v reálnom čase v "obyčajnom" internetovom prehliadači priebehy trendov , zobrazovať alarmy a eventy aplikácie. PROMOTIC Web server zaisťuje prenosy dát a ich zabezpečenie pomocou konfigurácie užívatelov a oprávnení. Všetky prenosy sú postavené na protokole HTTP (jednoducho priechodný cez firewall).

PROMOTIC a otvorenosť
Systém PROMOTIC sa vyznačuje plne otvorenou architektúrou systému. Zabudované štandardné softvérové rozhrania: XML, ActiveX, ODBC, DAO, OLE, OPC, DDE, TCP/IP, WEB povoľujú plnú integráciu systému PROMOTIC s ďalšími softvérovými produktmi. Vďaka tejto koncepcii je napríklad možné priame napojenie systému PROMOTIC na podnikové databázy (MS SQL, MySQL, DBase, Access, Oracle, SAP a ďalšie), prepojenie s komunikačnými servermi, prípadne s inými softvérovými systémami.

PROMOTIC a komunikácie
Aplikácia zameraná na monitorovanie a riadenie technologických procesov získava alebo ukladá dáta z/do externých zdrojov. Zdrojom takýchto hodnôt môže byť napr. databáza, PLC automat, súbor na disku, vstupne/výstupná karta do PC, iný server na lokálnom alebo vzdialenom PC atď. PROMOTIC disponuje rozsiahlou množinou vlastných, vysoko parametrizovateľných komunikačných ovládačov pre automaty Siemens Simatic, SAIA, Mitsubishi, Allen-Bradley DF1, Koyo, Omron, Telemecanique, Modicon, ADAM, Tecomat, Inmat, protokol Modbus, M-BUS, IEC60870-5, a ďalšie K dispozícii sú ovládače pre modemové spojenia, prenosy v rádiových sieťach a sieťach GSM. Možnosti komunikácie s okolitými softvérovými systémami sú prakticky neobmedzené.
 • cez zabudované štandardné rozhrania OPC, DDE, ActiveX je možné napojenie na komunikačné servery iných firiem, napr. Siemens Simatic, Siemens Landis&Gyr, Honeywell, Bernecker&Reiner, Moeller, ABB, Allen-Bradley, Sauter, Unitronics, GE-Fanuc, Festo, Yokogawa, Lonworks, Lenze, AMiT, Hypel, a ďalšie.
 • pre tvorbu decentralizovaných aplikácií v sieťach Internet a Intranet sú k dispozícii komunikačné rozhrania s protokolmi TCP/IP, HTTP, XML, DCOM
PROMOTIC a bezpečnosť aplikácií
PROMOTIC pre bezpečnosť aplikácií ponúka:
 • systém prihlasovania operátorov: mená, heslá, oprávnenia, prístupy lokálne aj sieťové
 • možnosť zablokovania všetkých kritických kláves vo Windows
 • kontrola behu aplikácie - softvérový WatchDog
 • ochrana pred zaplnením disku: cyklická štruktúra historických trendov, alarmov a eventov
 • heslovanie projektov vo vývojovom prostredí - ochrana užívateľského "know-how"

PROMOTIC a jazykové verzie
Systém PROMOTIC používa znakovú sadu Unicode, a vďaka tomu je možné vytvárať aplikácie v ľubovoľnom národnom jazyku. PROMOTIC je pripravený na rýchle rozšírenie o ďalšie preklady. V súčasnosti sú vnútorné texty systému sú preložené do nasledujúcich jazykov:

 • vo vývojovom prostredí je možné vyberať medzi českým, anglickým, poľským jazykom
 • v runtime móde je možné vyberať pre systémové texty jazyk: český, slovenský, anglický, poľský, nemecký, ruský, francúzsky, maďarský

:príklad aplikácie

:trendy

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |