| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC 2000

PROMOTIC - ovorená archtektúra
Zabudované štandardné softwareové rozhranie a technológia v systéme PROMOTIC (ActiveX, ODBC, DAO, OLE, DLL, OPC, DDE, HTTP, XML a pod. ) dovoľujú integráciu systému PROMOTIC s inými softwareovými produktmi:
 • komunikačné OPC alebo DDE/OLE servery
 • podnikové databázy (DBase, Access, FoxPro, Oracle a pod
 • ActiveX prvky (grafické objekty, systémové ovládače ....)
 • externé DLL knižnice (komunikačné ovládače, ovládače I/0 kariet a pod.

Pre prístup k uvedeným serverom, aplikáciam, externým objektom, programovým knižniciach atd. sú v systéme Promotic k dispozícii inteligentné objekty, ktoré sa chovajú ako "konektory" pre napojenie na uvedené SW systémy. Použitie niektorých takých objektov v aplikácii je viazané na zakúpenie runtime licencie.

Komunikácia v sieťach LAN a Internet/Infranet
Monitorovanie dát (prípadne i ich zmeny) vykonáva WEB klienti - stačí mať na stanici PC nainštalovaný prehliadač HTML stránok (Internet Explorer alebo Netscape).

 • pre komunikáciu medzi aplikáciami Promotic typu server-klient v podnikových sietí sú k dispozícii komunikačné rozhrania s protokolmi : TCP/IP, IPX/SPX a NetDDE
 • prostredníctvom Promotic Web serveru ponúka systém Promotic vybrané data do sietí typu Internet/Intranet
Komunikácia s PLC automatmi
Pre komunikáciu s PLC a technologickým procesom ponúka Promotic rozsiahlu množinu vlastných komunikačných ovládačov. K dispozícii sú tiež ovládače pre modemové spojenie, prenosy v sieťach GSM. Tieto komunikačné ovládače sú súčasťou vývojového prostredia Promotic. Komunikačné ovládače dodávané so systémom Promotic majú v sebe zabudovaný informačný a diagnostický systém, ktorý uľahčuje projektantovi oživovanie komunikácie a vyhodnocuje úspešnosť prevádzkovanej komunikácie. Komunikáčné ovládače môžu realizovať prenos dát tiež cez viac komunikačných portov (za rovnakú cenu runtime ako jeden komunikačný port), môžu komunikovať cez štandardné sériové komunikačné porty PC alebo cez komunikačné karty a prevodníky s priemyslovým rozhranímRS485, RS422, prúdovú smyčku a pod. Komunikačné drivery Promotic umožňujú projektantovi konfigurovať jednotlivé správy a definovať parametry prenosu. Pretože sú komunikačné drivery zabudované v systému Promotic prenos je rýchly (nedochádza ku komunikácií medzi dvoma aplikáciami) a celú komunikáciu má vďaka konfigurovateľnosti projektant "vo svojej moci". Ďalšiu skupinu komunikačných ovládačov tvorí samostatne komunikačné ovládače iných firiem. Tieto ovládače zaisťujú komunikáciu s PLC a cez niektoré štandardné SW rozhranie (OLL/DDE, OPC, ActiveX ...) ponúka data z technológie iným aplikáciam - v našom prípade aplikácie Promotic. K dispozícii sú napríklad samostatné komunikačné ovládače partnerských firiem a ďalšie. Tieto komunikačné ovládače nie sú súčasťou vývojového prostredia Promotic.
 • ABB Procontic - komunikácia s automatmi ABB Proconic T200, AC31, CS31
 • ADAM - komunikácia s modulmi ADAM rady 4000 a 5000
 • ADLP protokol - protokol ADLP
 • ALLEN BRADLEY - komunikácia s PLC AALLEN BRADLEY protokolmi DF1, DH+, DH485
 • AMiT - komunikácia a automatmi AMiRiS a ADiS
 • Bernecker & Reiner - komunikácia s automatmi Bernecker & Reiner
 • DirectKOYO - komunikácia s automatmi Direct KOYO protokolom DirectNET
 • DIXCAN - CAN komunikácia s I/0 modulmi
 • EOBAS - komunikácia s VVN zdrojmi pre elektrické odlučovače firmy BAS Elektro
 • EOCKD - komunikácia s VVN zdrojmi pre elektrické odlučovače firmy ČKD
 • GE Fanuc - komunikácia s automatmi GE Fanuc
 • GSM-SMS - komunikácia v seťach GSM pomocou SMS správ
 • CHAR/BIN protokol - znakový/Binárny užívateľský voľne konfigurovateľný protokol
 • INMAT - komunikácia s meračmi tepla INMAT 64,65,66
 • LonWorks - komunikácia v sieťach LonWorks
 • LANDIS & STAEFA - komunikácia so stanicami PRV1, PRV2, PRU1, PRU2, RWP
 • M-Bus - komunikácia protokolom M-Bus
 • MicroUNIT - komunikácia s modulmi MicroUNIT
 • MITSUBSHI - komunikácia s automatmi MITSUBSHI MelsecA, Melsec FXS
 • MODEM - komunikácia sériovými protokolmi cez telefónny modem
 • MODBUS protokoly - protokoly MODBUS, JBUS, MODBUS Plus a MODBUS Ethernet
 • MOELLER - komunikácia s automatmi MOELLER
 • NET0 protokol - štandarný protokol Promotic (verejný protokol)
 • OMRON - komunikácia s automatmi OMRON
 • PES - komunikácia s automatmi rady PES
 • PROMOS - komunikácia s automatmi PROMOS
 • SIEMENS SIMATIC - komunikácia s automatmi SIMATIC S5, S7
 • SAIA - komunikácia s automatmi SAIA protokolom S-BUS (master)
 • SAUTER - komunikácia s automatmi SAUTER a iRSM
 • TECO - komunikácia s automatmi rady TECOMAT a TECOREG
Zabezpečenie aplikácií PROMOTIC
Aplikácie vytvorené systémom Promotic sú najčastejšie prevádzkované nepretržite, t.j. 24 hodín denne. Preto je nutné, aby systém Promotic disponoval prostriedkami, ktoré zaistí vysokú stabilitu a bezpečnosť prevádzkovaných aplikácií. Z týchto dôvodov sú v systému Promotic k dispozícii prostriedky, ktoré chránia aplikáciu proti nežiadúcim vplyvom zvonka.
Jedná sa o zabezpečenie proti nežiaducim zásahom operátora (nemožno spustiť nepovolené programy, nemožno ukončiť nekorektné programy a pod.), ďalej zabezpečenie proti výpadkom napätia (v spojení so záložným zdrojom napätia UPS vykonať korektnú zálohu dát, prípadne ukončenie programu), alebo zabezpečenie proti výpadku operačného sytému (korektný reštart programu alebo celých Windows.
 • Blokovanie kláves - zabezpečenie aplikácie pred nežiadúcimi zásahmi operátora
 • Watch Dog - softwarový WatchDog s možnosťou napojenia na HW kartu WatchDog
 • Zaslanie signálu - zaslanie správy (signálu) bežiacej aplikácie Promotic (napr. z UPS)
 • Skupinové číslo - skupinové číslo užívateľa ako ochrana aplikácie špeciálnym číslom
| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |