| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |


Vizuálny riadiaci, objektovo orientovaný systém PROMOTIC® TEPLO

 


POTREBUJETE SLEDOVAŤ VAŠU ENERGETIKU? ZVERTE SVOJE POŽIADAVKY SYSTÉMU PROMOTIC ®TEPLO.


  • meranie a regulácia spotreby tepla (para, ÚK, TÚV, VZT...) na primárnych a sekundárnych rozvodoch
  • riadenie technológií vykurovania kotolní, VS, OS a súvisiacich technológií (meranie emisí, úpravní vôd, čerpacích staníc, rekuperácií a pod.
  • nastavenie a optimalizácia krivky pre ekvitermickú, alebo referenčnú regláciu, odberového diagramu a pod.
  • dispečerské riadenie tepelného hospodárstva
  • meranie podružných odberov (teplo, elektrická energia, vody, plyn vzduch a pod.
  • združovanie meraných objektov do prevádzkových celkov
  • bilancovanie nameraných veličín v tabuľkovej i grafickej forme vrátane generovania fakturačných podkladov
  • prenos údajov do vyšších informačných systémov (Excel, databáza Access, Oracle, SAP a pod. podľa požiadavok užívateľa
  • možnosť definovania prístupových práv obsluhy a ďalšie podľa Vaších požiadaviek

Tepelný monitorovací systém DMPB, Brno - (referencia)

PROMOTIC TEPLO systém sledovania, riadenia a bilancovanie odberov tepelných energií je príkladom opakovane nasadzovanej aplikácie vytvorenej systémom Promotic. V DPMB mesta Brna v lokalite Slatina je na spodnej riadiacej úrovni použitý pre riadenie technologie vykurovanie riadiaci systém. Pre reguláciu spotreby a výkonu tejto výmenníkovej stanice bol naprogramovaný ďalší automat , ktorý komunikuje s meračmi tepla, s riadiacim systémom a dispečerským systémom Promotic-Teplo aplikovaným v stolným PC na dispečingu tejto výmenníkovej stanice.
Systém PROMOTIC-TEPLO v tomto prípade umožňuje predovšetkým reguláciou výkonu VS do užívateľsky zadaného limitu v 1/2 hodine na horúcovodnom primárnom prívode od dodávateľa. To je zabezpečené tým, že sníma údaje fakturačných meračov tepla dodávateľa a v prípade predikcie nepriaznivého vývoja k zadaného limitu, dáva pokyn riadiacemu systému k regulačnému zásahu. Ďalšie funkcie systému bilancovania nameraných hodnôt a spracovanie dat. Systém je súčasne pripravený k začleneniu do sústavy centrálneho tepelného dispečingu DPMB.

:OKD Ostrava

| ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |