| Profil | Aktuality | Download | Kontaktný formulár | Referencie AMiT | :searchHľadaj |
.:snímače teploty | .:snímače s korekciou | .:sondy pre snímanie | .:spínače | .:digitálne prenosné zariadenia | .:kombinované snímače | .:prevodníky |
.:snímače tlaku | .:spínače tlaku | .:presostaty | .:manometre | .:digitálne tlakomery | .:oddelovače | .:snímače prúdenia |
.:kontinuálne hladinomery | .:limitné hladinomery | .:prietokomery | .:vyhodnocovacie a napájacie jednotky | .:zobrazovacie jednotky |
.:detektory výbušných plynov | .:detektory toxických plynov | .:príslušenstvo | .:prenosné zariadenia | .:technické informácie |
.:dataloggery | .: záznamníky s tlačiarňou | .:commetre | .:monitorovacie systémy | .:príslušenstvo |
.:elektromagnetické ventily | .:pohony pre vzduchotechniku | .:zmiešavače | .:guľové ventily | .:zdvihové ventily | .:pohony pre klapky |
.:priemyselné terminály | .:kompaktné systémy | .:modulárny systém | .:nástenné ovládače | .:prídavné jednotky | .:zdroje | .:komunikačné prevodníky | .:vizualizácia | .:regulátory |
.:regulátory a indikátory | .:prepínače a poruchová signalizácia |

Digitálne prenosné zariadenia

 • digitálny teplomer SENSITEST204, SENSITEST2004
 • Pre okamžité zistenie teploty pevných, kvapalných ako i plynných látok sa v prevádzkových podmienkach používajú teplomery s digitálnym displejom. Tieto prenosné teplomery sú veľmi obľúbené pre svoju mobilnosť a variabilnosť. V spojení s rôznymi teplotnými sondami je možné zmerať okamžitú teplotu danej látky.

 • commetre pre teplotu, vlhkosť a barometrický tlak
 • Prístroje sú určené pre priame merania a záznam teploty ( prípadne vlhkosti vzduchu a atmosferického tlaku) do svojej vnútornej energeticky nezávislej pamäti v nastavenom časovom intervale. Z pamäte prístroja je možné pomocou dodaného programového vybavenia zaznamenané teploty preniesť po sériovej linke RS232 do PC k archivácii, alebo ďalšiemu vyhodnoteniu. Prístroj sa prepája s PC dodaným komunikačným káblom len pre prenos dát z pamäti, pričom po dobu pripojenia nie je možné meranie ani záznam.

  :katalógový list Commeter pre záznam teploty, vlhkosti


  :C3120

 • dvojriadkový LCD displej zo špeciálnymi znakmi
 • nastaviteľný dvojúrovňový alarm s akustickou i optickou signalizáciou pre každú veličinu
 • pamäť minimálnej a maximálnej hodnoty
 • pamäť Hold pre uchovávanie meraných hodnôt pre neskorší download
 • Spoločné technické údaje
  Rozsah prevádzkových teplôt -10 až +60°C
  Použitý senzor teploty odporový
  Presnosť merania teploty ±0,4°C v rozsahu -50 až +100°C
  ±0,5% z meranej hodnoty od 100 do 250°C
  Presnosť merania vlhkosti ±2,5%RV v rozsahu 5 až 95%, rozlíšenie 0,1%
  Presnosť merania rosného bodu ±0,5°C v rozsahu 30 až 95%RV
  Presnosť merania atmosferického tlaku ±2hPa pri 23°C rozlíšenie 0,1hPa
  Presnosť merania rosného bodu ±0,5°C od 60 do 95% RV
  Rozmery bez čidiel 141 x 71 x 27mm
  Napájanie batéria 9V
  Životnosť batérie 4 mesiace, barometre 2 mesiace

  Spoločné technické údaje - prístroje zo záznamom (typy Dxxxx)
  Voľby typu záznamu 1. ručné ukladanie: kapacita 1000 uložených sád hodnôt
  2. automatický záznam necyklický: po zaplnení pamäte sa záznam zastaví, celková kapacita 16.000 hodnôt
  2. automatický záznam cyklický: po zaplnení pamäte sa najstaršie hodnoty nahrádzajú novými, celková kapacita cca 15.200 hodnôt
  Hodiny reálneho času rok, prestupný rok, mesiac, deň, hodina, minúta, sekunda
  Prepojenie s PC sériová linka RS232
  Interval vzorkovania pri automatickom zázname 18 nastaviteľných hodnôt od 10s do 24hod (10s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1hod, 2hod, 4hod, 6hod, 12hod, 24hod)

  Typy prístrojov
  Typ Popis loggera Rozsah merania
  C3120 Teplomer-vlhkomer so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti po prepnutí
  zobrazenie teploty rosného bodu, senzory pevne spojené s prístrojom
  teplota: -10 až +60°C
  rel. vlhkosť: 5 až 95%RV
  D3120 Všetky údaje ako C3120, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC
  C3121 Teplomer-vlhkomer so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti po prepnutí
  zobrazenie teploty rosného bodu Externá sonda teplota-vlhkosť na kábli 1metr. Na zákazku je možné za príplatok dodať sondu s dĺžkou kábla 2 alebo 4 metre.
  teplota: -30 až +105°C
  rel. vlhkosť: 0 až 100%RV
  D3121 Všetky funkcie ako C3121, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC
  C3631 Teplomer-vlhkomer so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti po prepnutí
  zobrazenie teploty rosného bodu. Senzory teploty -vlhkosti pevne spojené s prístrojom.
  Konektor Cinch pre pripojenie ďalšej teplotnej sondy so senzorom Ni1000/6180ppm.
  V ponuke sú dotykové, vpichové, ponorné sondy s konektorom Cinch a ďalšie. Po
  prepnutí displeja zobrazenie teploty rosného bodu, teploty vonkajšej teplotnej sondy a
  rozdielu teploty medzi vonkajšou sondou a rosným bodom.

  teplota:
  priestor: -10÷+60°C
  sonda:-50÷+250°C
  rel. vlhkosť: 5 až 95%RV
  D3631 Všetky funkcie ako C3631, naviac 3 typy záznamu s prepojením na PC.
  Prístroj D3631 ma certifikát schválenia TCM321/02-3751, ako stanovené meradlo pre kontrolu teploty prostredia a teplej úžitkovej vody
  C3633 Teplomer-vlhkomer so súčasným zobrazením teploty a relatívnej vlhkosti po prepnutí
  zobrazenie teploty rosného bodu. Senzory teploty -vlhkosti pevne spojené s prístrojom. Na spodnej strane prístroja je povrchová teplotná sonda a príchytné magnety. Po prepnutí displeja zobrazenie teploty rosného bodu, teploty povrchu a rozdiel teploty medzi povrchom a rosným bodom. Akustický aj optický alarm nastaviteľný z klávesnice pre signalizáciu rozdielu týchto teplôt pre nanášanie povrchových úprav
  teplota:
  priestor: -10÷+60°C
  povrchová:-50÷+60°C
  rel. vlhkosť: 5 až 95%RV
  D3633 Všetky funkcie ako C3633, naviac 3 typy záznamov s prepojením na PC
  C4130 Termohygrobarometer, senzory pevne spojené s prístrojom. Zobrazenie všetkých
  meraných veličín, naviac zobrazenie teploty rosného bodu a tlakovej tendencie za uplynulé 3 hodiny
  teplota: -10 až 60°C
  vlhkosť: 5 až 95%RV
  atm. tlak: 800 až 1100hPa
  D4130 Všetky funkcie ako D4130, naviac 3 typy záznamov s prepojením na PC
  C4141 Termohygrobarometer s externou sondou teplota-vlhkosť na kábli 1m. Senzory
  vnútornej teploty a tlaku vo vnútri prístroja. Zobrazenie všetkých meraných veličín, naviac
  zobrazenie teploty rosného bodu a tlakovej tendencie za uplynulé 3 hodiny. Na zákazku je možné za príplatok dodať sondu s dĺžkou kábla 2 alebo 4 metre.
  teplota:
  vonkajšia: -30 až 105°C
  vnútorná: -10 až 80°C
  vlhkosť: 0 až 100%RV
  atm. tlak: 800 až 1100hPa
  D4141 Všetky funkcie ako C4141, naviac 3 typy záznamov s prepojením na PC

  Príslušenstvo zahrnuté v cene:
  V cene záznamových prístrojov (typy začínajúce písmenom D) je batéria 9V. Prístroje so záznamom sú vybavené konektorom pre pripojenie vonkajšieho napájacieho adaptéra. V cene prístrojov bez záznamu (typy začínajúce písmenom C) je púzdro z umelej kože a batérie 9V. Prístroje bez záznamu majú aj konektor pre pripojenie napájacieho adaptéra.

  Kalibračný list od metrológie Comet certifikovaný podľa ISO9001:2001. Kalibrácia je jednobodová s uvedením nameranej hodnoty.

  Príslušenstvo za príplatok:

 • pre prístroje C3121, D3121, C4141, D4141 možno objednať sintrovanú bronzovú krytku senzorov F1000 pre meranie teploty a vlhkosti znečistených plynov. Filtračná schopnosť krytky je 0.025 mm.
 • pre uchytenie sondy prístrojov C3121, D3121, C4141, D4141 možno dodať kompletnú kruhovú prírubu PP4 s priechodkou alebo pravouhlú nerezovú prírubu PP90 s priechodkou pre montáž na stenu.
 • len typy "D" - SW100 – CD so softwarom. Software je neplatený, môžete si ho zaobstarať na www.maret.sk, alebo na našom CD. Je to software pre Windows 95, 98, NT, 2000 pre načítanie informácii o prístroji, nastavenie hodín, prenos dát z prístroja, prezeranie a tlač hodnôt vo forme tabuľky alebo jednoduchého grafu. Namerané hodnoty je možno exportovať do formátu dbf alebo txt. V cene je aj DOS software umožňujúci presun dát z prístroja do počítača. Výsledkom je txt súbor s numerickým výpisom zaznamenaných hodnôt.
 • len typy "D" - napájací adaptér A1515 230V-50Hz/12VDC. Batériu 9V je potrebné nahradiť NiCd akumulátorom 9V
 • len typy "D" - komunikačný kábel pre PC QLOG015, pri viac násobnom objednávaní pre jedného zákazníka stačí jeden kábel
 • len typy "D" - NiCd akumulátor 9V A3413
 • len typy "C" - úprava pre napájanie zo siete. Súčasťou je adaptér 230V-50Hz/12VDC a vnútorný akumulátor 9V
 • rozšírený software pre Windows´95, ´98, ´NT, 2000 – farebná tlač, voľby časového a zvislého merítka grafov a ďalšie funkcie
 • kalibračný list z akreditovaného kalibračného laboratória
 • | ©1990÷2016 MARET systém s.r.o. | Optimalizované pre Chrome 1024x768 | Sitemap | Last update: 07.03.2016 |